Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacje po otwarciu ofert:

Dostawy nablatowej komory laminarnej do PCR z filtrem HEPA oraz dwoma niezależnymi stanowiskami pracy w związku z realizacją projektu pn.: „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” akronim CIRCULATE” nr umowy: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015. Znak sprawy: 141.2713.12.2017

Informację opublikowano: 2017-06-20

Sprawa znak 141.2713.12.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Kraków, dnia 20.06.2017r.

                                                                                                                                                     

ZESTAWIENIE OFERT

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy nablatowej komory laminarnej do PCR z filtrem HEPA oraz dwoma niezależnymi stanowiskami pracy w związku z realizacją projektu pn.: „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” akronim CIRCULATE” nr umowy: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015, Ogłoszenie nr 528686-N-2017 z dnia 2017-06-08 r.

 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 48 545,64  zł brutto:

 

Lp.

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Okres gwarancji

 

 

Termin wykonania zamówienia

 

 

Termin płatności

1.

Biogenet Sp. z o.o., ul. Parkingowa 1, 05-420 Józefitów

 

49 490,28 zł

36 miesięcy

do 10 tygodni, licząc od dnia udzielenia zamówienia

do 30 dni

2.

ALAB Sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30 lok. 222, ul. 00-739 Warszawa

47 601,00 zł

12 miesięcy

do 8 tygodni, licząc od dnia udzielenia zamówienia

do 30 dni

3.

Alchem Grupa Sp. z o.o., Oddział Śląsk, ul. Kasprowicza 9/2, 43-300 Bielsko - Biała

27 675,00 zł

24 miesiące

do 8 tygodni, licząc od dnia udzielenia zamówienia

do 30 dni

 

 
Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum