Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacje po otwarciu ofert:

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac polegających na zakończeniu remontu dachu i konserwacji elewacji ze stolarką realizowanego w budynku Katedry Historii Medycyny UJ CM położonym przy ul. Kopernika 7F w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.21.2017

Informację opublikowano: 2017-06-21

Sprawa zank 141.2711.21.2017                                                                                                    Kraków, dnia 21.06.2017r.

                                                                                                                                                   

ZESTAWIENIE OFERT

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac polegających na zakończeniu remontu dachu i konserwacji elewacji ze stolarką realizowanego w budynku Katedry Historii Medycyny UJ CM położonym  przy ul. Kopernika 7F w Krakowie, ogłoszonego w BZP nr 530769-N- 2017 z dnia 2017-06-12 r.

 

     Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 250 628,37   zł brutto:

 

Lp.

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Okres gwarancji i rękojmi

 

Termin wykonania zamówienia

 

Termin płatności

1.

Firma Remontowo -Budowlana „ SZAR –POL” Tomasz Stokłosa, 32-014 Brzezie, Szarów 53

158 055,00 zł

48 miesięcy

do 2 miesięcy, licząc od dnia udzielenia zamówienia

do 30 dni

2.

Firma Usługowa – Handlowa EL-DOR , Jacek Pohorelsky, 30-134 Kraków, ul. Sewera 2A

154 365,00 zł

 60 miesięcy

do 2 miesięcy, licząc od dnia udzielenia zamówienia

do 30 dni

3.

DeS Henryk Dowgier, Anna Dowgier Sp. Jawna, 30-053 Kraków, ul. Kronikarza Galla 5/1

 244 740,91 zł

 60 miesięcy

do 2 miesięcy, licząc od dnia udzielenia zamówienia

do 30 dni

 
Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum