Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacje po otwarciu ofert:

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usługi w zakresie przeglądów gwarancyjnych, pogwarancyjnych oraz naprawy central wentylacyjnych wraz z instalacją chłodzenia, klimatyzatorów, klimakonwektorów, systemów VRF/VRV, agregatów wody lodowej oraz instalacji chłodniczych w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, w odniesieniu od jednej do siedmiu części zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.24.2017

Informację opublikowano: 2017-06-21

Sprawa znak 141.2711.14.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Kraków, dnia 21.06.2017r.

                                                                                                                                                     

ZESTAWIENIE OFERT

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi  w zakresie przeglądów gwarancyjnych, pogwarancyjnych oraz naprawy central wentylacyjnych wraz z instalacją chłodzenia, klimatyzatorów, klimakonwektorów, systemów VRF/VRV, agregatów wody lodowej oraz instalacji chłodniczych w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, w odniesieniu od jednej do siedmiu części zamówienia, (ogłoszenie nr 530021-N-2017 z dnia 2017-06-09 r.)

Kwota przeznaczona na realizację całości zamówienia: 883 503,26  zł brutto, w tym:

na część 1 przedmiotu zamówienia: 248 771,60 zł brutto

na część 2 przedmiotu zamówienia: 93 430,80 zł brutto

na część 3 przedmiotu zamówienia: 277 337,11 zł brutto

na część 4 przedmiotu zamówienia: 6 744,50 zł brutto

na część 5 przedmiotu zamówienia: 54 589,04 zł brutto

na część 6 przedmiotu zamówienia: 189 010,00 zł brutto

na część 7 przedmiotu zamówienia: 13 620,20 zł brutto

 

Część 1 zamówienia:

Lp.

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Okres gwarancji na wykonane prace naprawcze

Czas reakcji na wezwanie

 

Termin płatności

Termin realizacji zamówienia

1.

Air Technika sp. z o.o. SKA, ul. Kościerzyńska 17-19, 51-430 Wrocław

 

235 791,00 zł

(koszt roboczogodziny: 121 zł)

36 miesięcy

12 godzin

zgodnie z SIWZ

od dnia 01.07.2017 do dnia 30.06.2019

2.

Instal System Project Iwona Tabuła, ul. Ciepłownicza 24, 31-574 Kraków

190 453,20 zł

(koszt roboczogodziny: 61,50 zł)

24 miesiące

6 godzin

zgodnie z SIWZ

od dnia 01.07.2017 do dnia 30.06.2019

4.

Ventra Clima sp. z o.o., ul. Wspólna 50a/35, 00-684 Warszawa

189 543,00 zł

(koszt roboczogodziny: 69,90 zł)

36 miesięcy

12 godzin

zgodnie z SIWZ

od dnia 01.07.2017 do dnia 30.06.2019

5.

Komfort Home s.c. Mariusz Gołuch, Monika Gołuch, ul. Makuszyńskiego 22A, 31-752 Kraków

193 909,50 zł

(koszt roboczogodziny: 86,00 zł)

36 miesięcy

6 godzin

zgodnie z SIWZ

od dnia 01.07.2017 do dnia 30.06.2019

 

Część 2 zamówienia:

Lp.

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

 

Termin płatności

Termin realizacji zamówienia

6.

Swegon sp. z o.o., ul. Owocowa 23, 62-080 Tarnowo Podgórne

 

78 572,40 zł

30 dni

od dnia 01.07.2017 do dnia 30.06.2019

 

Część 3 zamówienia:

Lp.

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Okres gwarancji na wykonane prace naprawcze

Czas reakcji na wezwanie

 

Termin płatności

Termin realizacji zamówienia

1.

Air Technika sp. z o.o. SKA, ul. Kościerzyńska 17-19, 51-430 Wrocław

 

223 436,88 zł

 (koszt roboczogodziny: 84 zł)

36 miesięcy

6 godzin

zgodnie z SIWZ

od dnia 01.07.2017 do dnia 30.06.2019

2.

Instal System Project Iwona Tabuła, ul. Ciepłownicza 24, 31-574 Kraków

263 406,96 zł

(koszt roboczogodziny: 61,50 zł)

24 miesiące

6 godzin

zgodnie z SIWZ

od dnia 01.07.2017 do dnia 30.06.2019

4.

Ventra Clima sp. z o.o., ul. Wspólna 50a/35, 00-684 Warszawa

116 811,87 zł

(koszt roboczogodziny: 69,90 zł)

36 miesięcy

12 godzin

zgodnie z SIWZ

od dnia 01.07.2017 do dnia 30.06.2019

5.

Komfort Home s.c. Mariusz Gołuch, Monika Gołuch, ul. Makuszyńskiego 22A, 31-752 Kraków

221 557,44 zł

(koszt roboczogodziny: 86,00 zł)

36 miesięcy

6 godzin

zgodnie z SIWZ

od dnia 01.07.2017 do dnia 30.06.2019

Część 4 zamówienia:

Lp.

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

 

Termin płatności

Termin realizacji zamówienia

5.

Komfort Home s.c. Mariusz Gołuch, Monika Gołuch, ul. Makuszyńskiego 22A, 31-752 Kraków

4 182,00 zł

31 dni

od dnia 01.07.2017 do dnia 30.06.2019

 

Część 5 zamówienia:

Lp.

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

 

Termin płatności

Termin realizacji zamówienia

1.

Air Technika sp. z o.o. SKA, ul. Kościerzyńska 17-19, 51-430 Wrocław

 

24 526,20 zł

30 dni

od dnia 01.07.2017 do dnia 30.06.2019

2.

Instal System Project Iwona Tabuła, ul. Ciepłownicza 24, 31-574 Kraków

43 040,16 zł

30 dni

od dnia 01.07.2017 do dnia 30.06.2019

4.

Ventra Clima sp. z o.o., ul. Wspólna 50a/35, 00-684 Warszawa

21 648,00

30 dni

od dnia 01.07.2017 do dnia 30.06.2019

 

Część 6 zamówienia:

Lp.

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Okres gwarancji na wykonane prace naprawcze

Czas reakcji na wezwanie

 

Termin płatności

Termin realizacji zamówienia

3.

Professional Technik S.C. Artur Krzywdziak, Grzegorz Woźniak, Węgrzce Wielkie 272, 32-002 Węgrzce Wielkie

 

150 306,00 zł

 (koszt roboczogodziny: 61,50 zł)

36 miesięcy

12 godzin

zgodnie z SIWZ

od dnia 01.07.2017 do dnia 30.06.2019

                                                                 

Część 7 zamówienia:

Lp.

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

 

Termin płatności

Termin realizacji zamówienia

1.

Air Technika sp. z o.o. SKA, ul. Kościerzyńska 17-19, 51-430 Wrocław

 

10 295,00 zł

30 dni

od dnia 01.07.2017 do dnia 30.06.2019

 

 

 

 

 

 


Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum