Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacje po otwarciu ofert:

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi ochrony fizycznej w celu zapewnienia bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej osób oraz usługi ochrony mienia na terenie Zespołu Domów Studenckich w Prokocimiu (w skład, którego wchodzą budynki A, B, C i D) zlokalizowanych w Krakowie przy ul. Badurskiego 13, 15, 17 i 19 wraz z prowadzącymi do nich ciągami komunikacyjnymi tj.: ciągiem komunikacyjnym od bramki Hipermarketu Tesco do Zespołu Domów Studenckich, ciągiem komunikacyjnym od bramki Hipermarketu Tesco do Biblioteki Medycznej (ul. Medyczna do ul. Kostaneckiego, wzdłuż ogrodów Wydziału Farmaceutycznego) oraz ciągiem komunikacyjnym od bramki Hipermarketu Tesco do wejścia głównego Obiektu Dydaktycznego Wydziału Farmaceutycznego (wzdłuż ogrodów Wydziału Farmaceutycznego i ulicy Medycznej). Sprawa znak: 141.2711.32.2017

Informację opublikowano: 2017-07-06

141.2711.32.2017                                                                                                                                                                                                                                                                  Kraków, dn. 06.07.2017 r.

 

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) na Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi ochrony fizycznej w celu zapewnienia bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej osób oraz usługi ochrony mienia na terenie Zespołu Domów Studenckich w Prokocimiu (w skład, którego wchodzą budynki A, B, C i D) zlokalizowanych w Krakowie przy ul. Badurskiego 13, 15, 17 i 19 wraz z prowadzącymi do nich ciągami komunikacyjnymi tj.: ciągiem komunikacyjnym od bramki Hipermarketu Tesco do Zespołu Domów Studenckich, ciągiem komunikacyjnym od bramki Hipermarketu Tesco do Biblioteki Medycznej (ul. Medyczna do ul. Kostaneckiego, wzdłuż ogrodów Wydziału Farmaceutycznego) oraz ciągiem komunikacyjnym od bramki Hipermarketu Tesco do wejścia głównego Obiektu Dydaktycznego Wydziału Farmaceutycznego (wzdłuż ogrodów Wydziału Farmaceutycznego i ulicy Medycznej) ogłoszone w dniu 28.06.2017 r., pod numerem 538919-N-2017.

 

 

ZESTAWIENIE OFERT OTWARTYCH W DNIU 06.07.2017 r.

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 901 491,60 zł

Lp.

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin realizacji zamówienia

Czas dojazdu grupy interwencyjnej

Zatrudnienie na umowę o pracę

Warunki płatności

1.

Konsorcjum

MAXUS Sp. z o.o.

MM SERVICE SECURITY Sp. z o.o.

ul. 3-Maja 64/66, 93-408 Łódź

791 301,30 zł

Sukcesywnie w okresie 24 miesięcy od 01.08.2017 r. do 31.07.2017 r

7 minut

6 osób

Płatności nastąpią zgodnie z pkt. 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

2.

Podgórska Spółdzielnia „Ochrona mienia”

ul. Górników 13, 30-819 Kraków

760 700,94 zł

Sukcesywnie w okresie 24 miesięcy od 01.08.2017 r. do 31.07.2017 r

7 minut

10 osób

Płatności nastąpią zgodnie z pkt. 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

 


Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum