Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacje po otwarciu ofert:

Świadczenie usług ubezpieczenia: komunikacyjnego; kosztów leczenia w czasie zagranicznych podróży służbowych. Sprawa znak: 141.2711.35.2017

Informację opublikowano: 2017-07-07

Sprawa znak: 141.2711.35.2017

Kraków, dn. 07.07.2017 r.

 

ZESTAWIENIE OFERT OTWARTYCH W DNIU 07.07.2017 r.

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, pn.: „Świadczenie usług ubezpieczenia: komunikacyjnego; kosztów leczenia w czasie zagranicznych podróży służbowych;”, ogłoszenie opublikowano w biuletynie zamówień nr 542177-N-2017 z dnia 2017-06-29 r.

Kwota przeznaczona na realizację:

Części I przedmiotu zamówienia:   37 708,00 zł

Części II przedmiotu zamówienia:  45 000,00 zł

 

Część I przedmiotu zamówienia:

Lp.

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin realizacji zamówienia

Deklarowane przez Wykonawcę włączenie ryzyk fakultatywnych

Warunki płatności

1.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

Al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa

 

36 477,06

Zgodnie z SIWZ

Klauzula uproszczonej likwidacji szkód

Klauzula wypłaty odszkodowania za szkody w ogumieniu

Klauzula rozszerzonego zakresu ochrony ubezpieczeniowej (zakres all risk)

Płatności nastąpią zgodnie z pkt. 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

 

Część II przedmiotu zamówienia:

Lp.

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin realizacji zamówienia

Deklarowane przez Wykonawcę włączenie ryzyk fakultatywnych

Warunki płatności

 

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

Al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa

 

37 755,10 zł

Zgodnie z SIWZ

Klauzula indywidualnego doubezpieczenia KL

Płatności nastąpią zgodnie z pkt. 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

2.  

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S. A.
Vienna Insurance Group

Oddział w Krakowie

ul. Basztowa 1/5, 31-134 Kraków

61 710,10 zł

Zgodnie z SIWZ

-

Płatności nastąpią zgodnie z pkt. 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

 

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa

44 265,00 zł

Zgodnie z SIWZ

-

Płatności nastąpią zgodnie z pkt. 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

4.  

COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa

45 567,00 zł

Zgodnie z SIWZ

-

Płatności nastąpią zgodnie z pkt. 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

 

 


Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum