Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacje po otwarciu ofert:

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac polegających na zakończeniu remontu dachu i konserwacji elewacji ze stolarką realizowanego w budynku Katedry Historii Medycyny UJ CM położonym przy ul. Kopernika 7F w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.37.2017

Informację opublikowano: 2017-07-14

Sprawa znak 141.2711.37.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Kraków, dnia 14.07.2017r.

                                                                                                                                                     

ZESTAWIENIE OFERT

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac polegających na zakończeniu remontu dachu i konserwacji elewacji ze stolarką realizowanego w budynku Katedry Historii Medycyny UJ CM położonym  przy ul. Kopernika 7F w Krakowie, ogłoszonego w BZP nr 542106-N-2017 z dnia 2017-06-29r.

 

     Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 250 628,37   zł brutto:

Lp.

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

  Cena oferty brutto

Okres gwarancji i rękojmi

Termin wykonania zamówienia

Termin płatności

1.

Firma Usługowo – Handlowa EL-DOR , Jacek Pohorelsky, 30-134 Kraków, ul. Sewera 2A

     166 665,00  zł

    60  miesięcy

2 miesiące, licząc od dnia udzielenia zamówienia, tj. zawarcia umowy

  do 30 dni

 

 

 

 

 

 

 
Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum