Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacje po otwarciu ofert:

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych dotyczących kontynuacji remontu konserwatorskiego elewacji z rekonstrukcją stolarki okiennej, realizowanego w budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum – gmachu z okresu autonomii galicyjskiej przy ul. Grzegórzeckiej 16 w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.25.2017

Informację opublikowano: 2017-07-14

Sprawa znak: 141.2711.25.2017                                                Kraków, dnia 14.07.2017 r.

 

 

ZESTAWIENIE OFERT otwartych w dniu 14.07.2017 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych dotyczących kontynuacji remontu konserwatorskiego elewacji z rekonstrukcją stolarki okiennej, realizowanego w budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum – gmachu z okresu autonomii galicyjskiej przy ul. Grzegórzeckiej 16 w Krakowie, ogłoszonego w dniu 23.06.2017 r pod numerem 538035-N-2017.

 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 502 367,25 zł

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena brutto

Termin wykonania zamówienie

Gwarancja i rekojmia na roboty budowlane

Warunki płatności

1.

Firma Handlowo – Usługowa EL-DOR Jacek Pohorelsky

ul. Sewera 2a, 30-134 Kraków

479 700,00 zł

w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia udzielenia zamówienia tj. zawarcia umowy

60 miesięcy

Płatności nastąpią zgodnie z pkt. 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

2.

WM Renowacje SC Jarosław Woźniak, Piotr Mazurek ul. Grzegórzecka 69/5, 31-559 Kraków

518 238,40 zł

w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia udzielenia zamówienia tj. zawarcia umowy

60 miesięcy

Płatności nastąpią zgodnie z pkt. 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

3.

Arkadiusz Ghiuri

MIDPOL – INVESTMENT

Tokarnia 509, 32-436 Tokarnia

977 842,10 zł

w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia udzielenia zamówienia tj. zawarcia umowy

60 miesięcy

Płatności nastąpią zgodnie z pkt. 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

 
Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum