Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Aktualne postępowania poniżej progówOgłoszenie o udzielanym zamówieniu


Ogłoszenie o braku udzielenia zamówienia

Oznaczenie:141.2713.15.2016
Temat:Sukcesywna dostawa odczynników i zestawów do oznaczania profilu ekspresji miRNA dla Zakładu Immunologii Klinicznej, Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii, Instytutu Pediatrii Wydziału Lekarskiego UJ CM, dotyczy projektu pt. „Badania aktywności subpopulacji jednojądrzastych komórek krwi obwodowej u chorych z osiową oraz obwodową spondyloartropatią – implikacje patogenetyczne” Sprawa znak : 141.2713.15.2016


Oznaczenie:141.2713.17.2016 (część III)
Temat:Dostawa odczynników do cytometrii przepływowej, odczynników biologicznych i chemicznych, odczynników Real-time PCR, przeciwciał dla potrzeb Katedry Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w ramach projektu pt. „Rola okołonaczyniowej tkanki tłuszczowej w regulacji dysfunkcji naczyniowej i nadciśnienia” Sprawa znak : 141.2713.17.2016


Oznaczenie:141.2713.20.2016
Temat:Wyłonienie Wykonawcy w zakresie przeprowadzenia badań terenowych metodą wywiadu bezpośredniego na reprezentatywnej próbie osób w wieku 65+ zamieszkujących w środowisku domowym w województwie małopolskim w oparciu o dostarczony przez Zamawiającego kwestionariusz CAPI w ramach realizacji projektu Zaniedbanie i samozaniedbanie osób starszych - wyzwania dla opiekunów formalnych i nieformalnych oraz dla profesjonalistów medycznych i społecznych systemu ochrony zdrowia i pomocy społeczne dla Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej UJ CM, ul. Kopernika 7A, 31-034 Kraków. Sprawa znak 141.2713.20.2016


Informacja o unieważnieniu postępowania

Oznaczenie:141.2713.20.2016
Temat:Wyłonienie Wykonawcy w zakresie przeprowadzenia badań terenowych metodą wywiadu bezpośredniego na reprezentatywnej próbie osób w wieku 65+ zamieszkujących w środowisku domowym w województwie małopolskim w oparciu o dostarczony przez Zamawiającego kwestionariusz CAPI w ramach realizacji projektu Zaniedbanie i samozaniedbanie osób starszych - wyzwania dla opiekunów formalnych i nieformalnych oraz dla profesjonalistów medycznych i społecznych systemu ochrony zdrowia i pomocy społeczne dla Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej UJ CM, ul. Kopernika 7A, 31-034 Kraków".


Oznaczenie:141.2713.21.2016
Temat:Przedmiotem postępowania i zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników do eksperymentów in vivo w ramach realizacji projektu pt.: „Ligandy receptorów 5-HT6 jako dodatek do przeciwpsychotycznej terapii schizofrenii – wpływ na masę ciała, parametry metaboliczne, zaburzenia kognitywne, zaburzenia nastroju” dla Zakładu Farmacji Klinicznej Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego ul. Medyczna 9 30-688 Kraków.


Oznaczenie:141.2711.136.2016
Temat:Wyłonienie Wykonawcy na wykonywanie usługi polegającej na organizacji i przeprowadzaniu rekrutacji kandydatów na studentów (zwanych dalej „kandydatami”) z krajów skandynawskich na kierunek lekarski (sześcioletni program dla absolwentów szkół średnich (MD-Medical doctor program for high school graduates)) i kierunek lekarsko-dentystyczny (pięcioletni program dla absolwentów szkół średnich (DDS-Doctor of dental surgery program for high school graduates)) prowadzonych w języku angielskim na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców na każdy rok akademicki 2017/18, 2018/19, 2019/20 oraz 2020/21.


Oznaczenie:141.2713.17.2016
Temat:Dostawa odczynników do cytometrii przepływowej, odczynników biologicznych i chemicznych, odczynników Real-time PCR, przeciwciał dla potrzeb Katedry Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w ramach projektu pt. „Rola okołonaczyniowej tkanki tłuszczowej w regulacji dysfunkcji naczyniowej i nadciśnienia” Sprawa znak : 141.2713.17.2016 - w zakresie części II i VIII


Oznaczenie:141.2713.17.2016
Temat:Dostawa odczynników do cytometrii przepływowej, odczynników biologicznych i chemicznych, odczynników Real-time PCR, przeciwciał dla potrzeb Katedry Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w ramach projektu pt. „Rola okołonaczyniowej tkanki tłuszczowej w regulacji dysfunkcji naczyniowej i nadciśnienia” Sprawa znak : 141.2713.17.2016 - w zakresie części XVI


Oznaczenie:141.2713.22.2016
Temat:Dostawę przeciwciał dla potrzeb Katedry Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w ramach projektu pt. „Rola okołonaczyniowej tkanki tłuszczowej w regulacji dysfunkcji naczyniowej i nadciśnienia” Sprawa znak : 141.2713.22.2016


Oznaczenie:141.2713.17.2016
Temat:Dostawa odczynników do cytometrii przepływowej, odczynników biologicznych i chemicznych, odczynników Real-time PCR, przeciwciał dla potrzeb Katedry Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w ramach projektu pt. „Rola okołonaczyniowej tkanki tłuszczowej w regulacji dysfunkcji naczyniowej i nadciśnienia” Sprawa znak : 141.2713.17.2016 - w zakresie części XIV


Oznaczenie:141.2713.5.2016
Temat:Wykonanie kompleksowej analizy transkryptomu krwi obwodowej człowieka, metodą NGS wraz z analizą danych i wsparciem bioinformatycznym dla Katedry Neurologii Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie


Informacje po otwarciu ofert

Oznaczenie:141.2713.24.2016
Temat: Jednorazowa dostawa odczynników do analizy regulacji materiału genetycznego u pacjentów zakwalifikowanych do projektu naukowo-badawczego przy wykorzystaniu platformy Illumina dla Katedry i Kliniki Chorób Metabolicznych Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, ul. Kopernika 15, 31-501 Kraków.


Oznaczenie:141.2713.20.2016
Temat: Przeprowadzenie badań terenowych metodą wywiadu bezpośredniego na reprezentatywnej próbie osób w wieku 65+ zamieszkujących w środowisku domowym w województwie małopolskim w oparciu o dostarczony przez Zamawiającego kwestionariusz CAPI w ramach realizacji projektu Zaniedbanie i samozaniedbanie osób starszych - wyzwania dla opiekunów formalnych i nieformalnych oraz dla profesjonalistów medycznych i społecznych systemu ochrony zdrowia i pomocy społeczne dla Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej UJ CM, ul. Kopernika 7A, 31-034 Kraków


Oznaczenie:141.2713.23.2016
Temat: Dostawa macierzy DNA do realizacji projektu pn. "Poszukiwanie wariantów genetycznych związanych z narastaniem masy ciała w ciąży u pacjentek z cukrzycą typu 1 przy zastosowaniu metody badania asocjacyjnego całego genomu".


Oznaczenie:141.2713.1.2017
Temat: Jednorazowa dostawa odczynników do analizy regulacji materiału genetycznego u pacjentów zakwalifikowanych do projektu naukowo-badawczego przy wykorzystaniu platformy Illumina dla Katedry i Kliniki Chorób Metabolicznych Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, ul. Kopernika 15, 31-501 Kraków. Numer sprawy 141.2713.1.2017


Oznaczenie:141.2711.3.2017
Temat: Wyłonienie Wykonawcy na wykonywanie usługi polegającej na organizacji i przeprowadzaniu rekrutacji kandydatów na studentów (zwanych dalej „kandydatami”) z krajów skandynawskich na kierunek lekarski (sześcioletni program dla absolwentów szkół średnich (MD-Medical doctor program for high school graduates)) i kierunek lekarsko-dentystyczny (pięcioletni program dla absolwentów szkół średnich (DDS-Doctor of dental surgery program for high school graduates)) prowadzonych w języku angielskim na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców na każdy rok akademicki 2017/18, 2018/19, 2019/20 oraz 2020/21. Sprawa znak:141.2711.3.2017


Oznaczenie:141.2713.2.2017
Temat: Jednorazowa dostawa odczynników do wykonywania oznaczeń wysokoprzepustowymi metodami skriningowymi dla Katedry i Kliniki Chorób Metabolicznych Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, ul. Kopernika 15, 31-501 Kraków. Znak sprawy: 141.2713.2.2017


Oznaczenie:141.2711.8.2017
Temat:Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi bufetowej i kawiarnianej dla uczestników Konferencji „Opieka u kresu życia nad osobami starszymi w placówkach opiekuńczych” w terminie 31 marca – 1 kwietnia 2017 organizowanej przez Katedrę Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej UJ CM w Krakowie. Sprawa znak:141.2711.8.2017


Oznaczenie:141.2713.3.2017
Temat:Jednorazowa dostawa odczynników do wykonywania oznaczeń wysokoprzepustowymi metodami skriningowymi dla projektu pn.: „Ocena mechanizmów molekularnych działania terapii podciśnieniowej w leczeniu owrzodzeń neuropatycznych w zespole stopy cukrzycowej”. Sprawa znak:141.2713.3.2017


Oznaczenie:141.2713.4.2017
Temat:Przeprowadzenie badań terenowych metodą wywiadu bezpośredniego na reprezentatywnej próbie osób w wieku 65+ zamieszkujących w środowisku domowym w województwie małopolskim w oparciu o dostarczony przez Zamawiającego kwestionariusz CAPI w ramach realizacji projektu Zaniedbanie i samozaniedbanie osób starszych - wyzwania dla opiekunów formalnych i nieformalnych oraz dla profesjonalistów medycznych i społecznych systemu ochrony zdrowia i pomocy społeczne dla Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej UJ CM, ul. Kopernika 7A, 31-034 Kraków. Sprawa znak:141.2713.4.2017


Oznaczenie:141.2711.13.2017
Temat:Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi bufetowej i kawiarnianej dla uczestników Konferencji „35-lecie Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego" w terminie: 12 maja 2017 organizowanej przez Klinikę Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii UJ CM w ramach KNOW - Zadanie nr 1 Dofinansowanie organizacji konferencji naukowych. Sprawa znak:141.2711.13.2017


Oznaczenie:141.2711.11.2017
Temat:Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi cateringowej podczas Uroczystości rozdania dyplomów dla studentów Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców UJ CM w dniu 20 maja 2017r. Sprawa znak:141.2711.11.2017


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Oznaczenie:141.2713.23.2016
Temat:Dostawa macierzy DNA do realizacji projektu pn. "Poszukiwanie wariantów genetycznych związanych z narastaniem masy ciała w ciąży u pacjentek z cukrzycą typu 1 przy zastosowaniu metody badania asocjacyjnego całego genomu".


Oznaczenie:141.2713.21.2016
Temat:Przedmiotem postępowania i zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników do eksperymentów in vivo w ramach realizacji projektu pt.: „Ligandy receptorów 5-HT6 jako dodatek do przeciwpsychotycznej terapii schizofrenii – wpływ na masę ciała, parametry metaboliczne, zaburzenia kognitywne, zaburzenia nastroju” dla Zakładu Farmacji Klinicznej Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego ul. Medyczna 9 30-688 Kraków.


Oznaczenie:141.2713.1.2017
Temat:Jednorazowa dostawa odczynników do analizy regulacji materiału genetycznego u pacjentów zakwalifikowanych do projektu naukowo-badawczego przy wykorzystaniu platformy Illumina dla Katedry i Kliniki Chorób Metabolicznych Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, ul. Kopernika 15, 31-501 Kraków


Oznaczenie:141.2711.3.2017
Temat: Wyłonienie Wykonawcy na wykonywanie usługi polegającej na organizacji i przeprowadzaniu rekrutacji kandydatów na studentów (zwanych dalej „kandydatami”) z krajów skandynawskich na kierunek lekarski (sześcioletni program dla absolwentów szkół średnich (MD-Medical doctor program for high school graduates)) i kierunek lekarsko-dentystyczny (pięcioletni program dla absolwentów szkół średnich (DDS-Doctor of dental surgery program for high school graduates)) prowadzonych w języku angielskim na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców na każdy rok akademicki 2017/18, 2018/19, 2019/20 oraz 2020/21. Sprawa znak:141.2711.3.2017


Oznaczenie:141.2711.4.2017
Temat:Świadczenie usługi cateringowej dla uczestników kursów organizowanych przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Sprawa znak:141.2711.4.2017


Oznaczenie:141.2713.2.2017
Temat:Jednorazowa dostawa odczynników do wykonywania oznaczeń wysokoprzepustowymi metodami skriningowymi dla Katedry i Kliniki Chorób Metabolicznych Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, ul. Kopernika 15, 31-501 Kraków. Sprawa znak:141.2713.2.2017


Oznaczenie:141.2711.8.2017
Temat:Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi bufetowej i kawiarnianej dla uczestników Konferencji „Opieka u kresu życia nad osobami starszymi w placówkach opiekuńczych” w terminie 31 marca – 1 kwietnia 2017 organizowanej przez Katedrę Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej UJ CM w Krakowie. Sprawa znak:141.2711.8.2017


Oznaczenie:141.2713.3.2017
Temat:Jednorazowa dostawa odczynników do wykonywania oznaczeń wysokoprzepustowymi metodami skriningowymi dla projektu pn.: „Ocena mechanizmów molekularnych działania terapii podciśnieniowej w leczeniu owrzodzeń neuropatycznych w zespole stopy cukrzycowej”. Sprawa znak:141.2713.3.2017


Oznaczenie:141.2711.13.2017
Temat:Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi bufetowej i kawiarnianej dla uczestników Konferencji „35-lecie Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego" w terminie: 12 maja 2017 organizowanej przez Klinikę Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii UJ CM w ramach KNOW - Zadanie nr 1 Dofinansowanie organizacji konferencji naukowych. Sprawa znak:141.2711.13.2017


Oznaczenie:141.2713.4.2017
Temat:Przeprowadzenie badań terenowych metodą wywiadu bezpośredniego na reprezentatywnej próbie osób w wieku 65+ zamieszkujących w środowisku domowym w województwie małopolskim w oparciu o dostarczony przez Zamawiającego kwestionariusz CAPI w ramach realizacji projektu Zaniedbanie i samozaniedbanie osób starszych - wyzwania dla opiekunów formalnych i nieformalnych oraz dla profesjonalistów medycznych i społecznych systemu ochrony zdrowia i pomocy społeczne dla Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej UJ CM, ul. Kopernika 7A, 31-034 Kraków Sprawa znak:141.2713.4.2017


Oznaczenie:141.2711.11.2017
Temat:Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi cateringowej podczas Uroczystości rozdania dyplomów dla studentów Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców UJ CM w dniu 20 maja 2017r. Sprawa znak:141.2711.11.2017


Informacja o udzielonym zamówieniu

Oznaczenie:141.2713.2.2017
Temat:Jednorazowa dostawa odczynników do wykonywania oznaczeń wysokoprzepustowymi metodami skriningowymi dla Katedry i Kliniki Chorób Metabolicznych Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, ul. Kopernika 15, 31-501 Kraków. Sprawa znak:141.2713.2.2017


Oznaczenie:141.2711.8.2017
Temat:Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi bufetowej i kawiarnianej dla uczestników Konferencji „Opieka u kresu życia nad osobami starszymi w placówkach opiekuńczych” w terminie 31 marca – 1 kwietnia 2017 organizowanej przez Katedrę Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej UJ CM w Krakowie.


Oznaczenie:141.2711.3.2017
Temat:Wyłonienie Wykonawcy na wykonywanie usługi polegającej na organizacji i przeprowadzaniu rekrutacji kandydatów na studentów (zwanych dalej „kandydatami”) z krajów skandynawskich na kierunek lekarski (sześcioletni program dla absolwentów szkół średnich (MD-Medical doctor program for high school graduates)) i kierunek lekarsko-dentystyczny (pięcioletni program dla absolwentów szkół średnich (DDS-Doctor of dental surgery program for high school graduates)) prowadzonych w języku angielskim na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców na każdy rok akademicki 2017/18, 2018/19, 2019/20 oraz 2020/21. Sprawa znak:141.2711.3.2017


Oznaczenie:141.2713.1.2017
Temat:Wyłonienie Wykonawcy w zakresie jednorazowej dostawy odczynników do analizy regulacji materiału genetycznego u pacjentów zakwalifikowanych do projektu przy wykorzystaniu platformy Illumina dla Katedry i Kliniki Chorób Metabolicznych Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, ul. Kopernika 15, 31-501 Kraków.


Oznaczenie:141.2713.23.2016
Temat:Dostawa macierzy DNA do realizacji projektu pn. "Poszukiwanie wariantów genetycznych związanych z narastaniem masy ciała w ciąży u pacjentek z cukrzycą typu 1 przy zastosowaniu metody badania asocjacyjnego całego genomu".


Oznaczenie:141.2713.24.2016
Temat:Jednorazowa dostawa odczynników do analizy regulacji materiału genetycznego u pacjentów zakwalifikowanych do projektu naukowo-badawczego przy wykorzystaniu platformy Illumina dla Katedry i Kliniki Chorób Metabolicznych Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, ul. Kopernika 15, 31-501 Kraków, ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Działu Zamówień Publicznych UJ CM, przy ul. Grzegórzeckiej 20 w Krakowie (31-531), w dniu 16.01.2017 r.


Oznaczenie:141.2713.19.2016
Temat:Dostawa systemu do chromatografii błyskawicznej (flash) z detektorem ELS/UV/UV-Vis z wyposażeniem dla Zakładu Chemii Leków, Katedry Chemii Farmaceutycznej UJ CM, ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków. Sprawa znak: 141.2713.19.2016.


Oznaczenie:141.2713.14.2016
Temat:Sukcesywna dostawa odczynników do mikromacierzy w ramach projektu pt. „Profilowanie ekspresji genów w limfocytach T regulatorowych u dzieci z przejściową hipogammaglobulineamią wieku dziecięcego – implikacje patogenetyczne” dla Zakładu Immunologii Klinicznej, Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii, Instytutu Pediatrii Wydziału Lekarskiego UJ CM, ul. Wielicka 265, 30 663 Kraków. Sprawa znak: 141.2713.14.2016.


Oznaczenie:141.2713.17.2016
Temat:Dostawa odczynników do cytometrii przepływowej, odczynników biologicznych i chemicznych, odczynników Real-time PCR, przeciwciał dla potrzeb Katedry Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w ramach projektu pt. „Rola okołonaczyniowej tkanki tłuszczowej w regulacji dysfunkcji naczyniowej i nadciśnienia”” - w zakresie części XIII


Oznaczenie:141.2713.17.2016
Temat:Dostawa odczynników do cytometrii przepływowej, odczynników biologicznych i chemicznych, odczynników Real-time PCR, przeciwciał dla potrzeb Katedry Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w ramach projektu pt. „Rola okołonaczyniowej tkanki tłuszczowej w regulacji dysfunkcji naczyniowej i nadciśnienia” - w zakresie części XII


Oznaczenie:141.2713.17.2016
Temat:Dostawa odczynników do cytometrii przepływowej, odczynników biologicznych i chemicznych, odczynników Real-time PCR, przeciwciał dla potrzeb Katedry Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w ramach projektu pt. „Rola okołonaczyniowej tkanki tłuszczowej w regulacji dysfunkcji naczyniowej i nadciśnienia”
 

 

   © 2017 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum