Szczegóły zamówienia

Data publikacji:2017-08-02
Treść ogłoszenia i zaproszenie do składania ofert: Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komputera przenośnego przeznaczonego do mobilnej naukowo-badawczej pracy z systemem wykazującym się kompatybilnością z wykorzystywanymi programami. Znak sprawy 141.2713.19.2017.
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Termin składania ofert: 2017-08-09 10:00
Dokumenty związane z postępowaniem:
Zestawienie otrzymanych ofert (dzień publikacji: 2017-08-09)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (dzień publikacji: 2017-08-14)
Informacja o udzielonym zamówieniu (dzień publikacji: 2017-08-22)
Powrót