Szczegóły zamówienia

Data publikacji:2018-10-05
Tytuł zamówienia i treść ogłoszenia: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy fantomów (trenażery szkoleniowe i symulatory) dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.72.2018
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Termin składania ofert: 2018-11-14 10:00
SIWZ:- SIWZ 141.2711.72.2018 (809 KB)
- JEDZ 141.2711.72.2018 (97 KB)
Dokumenty związane z postępowaniem:
Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu z dnia 05.10.2018r. Sprawa znak: 141.2711.72.2018 (dzień publikacji: 2018-10-05)
Sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 2018/S 195-441246 z dnia 10.10.2018r. Sprawa znak: 141.2711.72.2018 (dzień publikacji: 2018-10-10)
Pytania i odpowiedzi oraz zmiany treści SIWZ z dnia 23.10.2018r. Sprawa znak: 141.2711.72.2018 (dzień publikacji: 2018-10-23)
Wzór umowy - po zmianach z dnia 23.10.2018r. Sprawa znak: 141.2711.72.2018r. (dzień publikacji: 2018-10-23)
Załącznik D do Formularza oferty - po zmianach z dnia 23.10.2018r. Sprawa znak: 141.2711.72.2018. (dzień publikacji: 2018-10-23)
Zmiany treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu. Sprawa znak: 141.2711.72.2018 (dzień publikacji: 2018-10-24)
Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu. Sprawa znak: 141.2711.72.2018 (dzień publikacji: 2018-10-25)
Sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 2018/S 207-472535 z dnia 26.10.2018r. Sprawa znak: 141.2711.72.2018 (dzień publikacji: 2018-10-26)
Zestawienie otrzymanych ofert. Sprawa znak: 141.2711.72.2018 (dzień publikacji: 2018-11-14)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części 4 przedmiotu zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.72.2018 (dzień publikacji: 2018-12-20)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 3 przedmiotu zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.72.2018 (dzień publikacji: 2019-01-04)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 1 i 2 przedmiotu zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.72.2018 (dzień publikacji: 2019-01-11)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 5 przedmiotu zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.72.2018 (dzień publikacji: 2019-01-11)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, wyniki postępowania w Dzienniku Urzędowym UE nr 2019/S 010-018710 z dnia 15/01/2019 - unieważnienie części 4 przedmiotu zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.72.2018 (dzień publikacji: 2019-01-15)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, wyniki postępowania w Dz. U. UE nr 2019/S 025-055308 z dnia 05.02.2019r. (dzień publikacji: 2019-02-05)
Powrót