Szczegóły zamówienia

Data publikacji:2018-10-08
Tytuł zamówienia i treść ogłoszenia: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na opracowanie przypadków wirtualnego pacjenta polegających na aktualizacji przypadków opracowanych przez UJ CM, które przeznaczone będą do wykorzystania przez studentów kierunków medycznych w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Nr umowy o dofinansowanie: POWR.05.03.00-00-0006/15-00, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.82.2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Termin składania ofert: 2018-10-22 11:00
SIWZ:- SIWZ 141.2711.82.2018 (560 KB)
- 141.2711.82.2018 - Załącznik 3 do SIWZ cz. 1 (987 KB)
- 141.2711.82.2018 - Załącznik 3 do SIWZ cz. 2 (1.6 MB)
- 141.2711.82.2018 - Załącznik 3 do SIWZ cz. 3 (192 KB)
- 141.2711.82.2018 - Załącznik 3 do SIWZ cz. 4 (735 KB)
- 141.2711.82.2018 - Załącznik 3 do SIWZ cz. 5 (1.3 MB)
Dokumenty związane z postępowaniem:
1.82.2018 - Zestawienie ofert z dnia 22.10.2018r (dzień publikacji: 2018-10-22)
1.82.2018 - Informacja o wykluczeniu Wykonawcy w zakresie części 4 przedmiotu zamówienia z dnia 13.11.2018r. (dzień publikacji: 2018-11-13)
1.82.2018 - Informacja o rozstrzygnięciu postępowania w zakresie części 1, 2, 3, 4, 5 przedmiotu zamówienia z dnia 05.12.2018r. (dzień publikacji: 2018-12-05)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP pod numerem 500292745-N-2018 z dnia 06.12.2018r. - unieważnienie części 4 przedmiotu zamówienia. (dzień publikacji: 2018-12-06)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP nr 510001785-N-2019 z dnia 04.01.2019r. w zakresie części 1, 2, 3, 5 przedmiotu zamówienia (dzień publikacji: 2019-01-04)
Powrót