Szczegóły zamówienia

Data publikacji:2018-10-12
Tytuł zamówienia i treść ogłoszenia: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy aparatury medycznej dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.91.2018
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Termin składania ofert: 2018-11-20 10:00
SIWZ:- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.91.2018 (606 KB)
- JEDZ - Sprawa znak: 141.2711.91.2018 (97 KB)
Dokumenty związane z postępowaniem:
Odpowiedzi na pytania - Sprawa znak: 141.2711.91.2018 (dzień publikacji: 2018-11-02)
Zestawienie ofert otwartych w dniu 20.11.2018r. Sprawa znak: 141.2711.91.2018r. (dzień publikacji: 2018-11-20)
Informacja o rozstrzygnięciu postepowania (unieważnieniu) w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.91.2018 (dzień publikacji: 2018-11-21)
Informacja o rozstrzygnięciu postepowania w zakresie części 4 przedmiotu zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.91.2018 (dzień publikacji: 2018-12-07)
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania w zakresie części 3 przedmiotu zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.91.2018 (dzień publikacji: 2018-12-07)
Ogłoszenie w Dz.U. UE pod nr 2018/S 247-568191 z dnia 22.12.2018 o udzieleniu zamówienia (unieważnieniu w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia). Sprawa znak: 141.2711.91.2018 (dzień publikacji: 2018-12-22)
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.91.2018 (dzień publikacji: 2019-01-04)
Ogłoszenie w Dz.U. UE pod nr 2019/S 004-004796 z dnia 07.01.2019 o udzieleniu zamówienia (w zakresie części 3 i części 4 przedmiotu zamówienia). Sprawa znak: 141.2711.91.2018 (dzień publikacji: 2019-01-07)
Ogłoszenie w Dz.U. UE pod nr 2019/S 021-045784 z dnia 30.01.2019r. o udzieleniu zamówienia (w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia). Sprawa znak: 141.2711.91.2018 (dzień publikacji: 2019-01-30)
Powrót