Szczegóły zamówienia

Data publikacji:2018-10-12
Tytuł zamówienia i treść ogłoszenia: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej (partiami) dostawy odczynników wytwarzanych przez Bio-Techne dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, przeznaczonych w szczególności do działalności statutowej, naukowej, badawczej i eksperymentalno – rozwojowej. Sprawa znak: 141.2711.89.2018
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Termin składania ofert: 2018-12-06 11:00
SIWZ:- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.89.2018 (133 KB)
- JEDZ - Sprawa znak: 141.2711.89.2018 (101 KB)
- Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny. Sprawa znak: 141.2711.89.2018 (29 KB)
Dokumenty związane z postępowaniem:
Odpowiedzi na pytania, zmiana treści SIWZ oraz zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dn. 07.11.2018r., sprawa znak: 141.2711.89.2018 (dzień publikacji: 2018-11-07)
Załącznik A do Fornularza oferty po zmianach z dn. 07.11.2018r., sprawa znak: 141.2711.89.2018 (dzień publikacji: 2018-11-07)
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu w Dz. U. 2018/S 216-493927 z dn. 09.11.2018r., sprawa znak: 141.2711.89.2018 (dzień publikacji: 2018-11-09)
Odpowiedź na pytanie, zmiana treści SIWZ oraz zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dn. 26.11.2018r., sprawa znak: 141.2711.89.2018 (dzień publikacji: 2018-11-26)
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu w Dz. U. UE 2018/S 229-523989 z dn. 28.11.2018r., spr. 141.2711.89.2018 (dzień publikacji: 2018-11-28)
Zestawienie ofert otrzymanych w dn. 06.12.2018r., spr. 141.2711.89.2018 (dzień publikacji: 2018-12-06)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania i wykluczeniu Wykonawcy oraz zatrzymaniu wadium z dn. 22.01.2019r., spr. znak 141.2711.89.2018 (dzień publikacji: 2019-01-22)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Dz. U. UE z dn. 11.02.2019r. po numerem 2019/S 029-064488, sprawa znak: 141.2711.89.2018 (dzień publikacji: 2019-02-11)
Powrót