Szczegóły zamówienia

Data publikacji:2018-10-17
Tytuł zamówienia i treść ogłoszenia: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy mebli medycznych dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.81.2018
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Termin składania ofert: 2018-11-09 10:00
SIWZ:- SIWZ 141.2711.81.2018 (588 KB)
Dokumenty związane z postępowaniem:
1.81.2018 Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu z dnia 22.10.2018r. (dzień publikacji: 2018-10-22)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP pod numerem 500253683-N-2018 z dnia 22.10.2018r. (dzień publikacji: 2018-10-22)
141.2711.81.2018 - Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia o zamówienia z dnia 26.10.2018r (dzień publikacji: 2018-10-26)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP pod numerem 500258689-N-2018 z dnia 26.10.2018r. (dzień publikacji: 2018-10-26)
Odpowiedzi na pytania i zmiany treści SIWZ i ogłoszenia z dnia 30.10.2018r. (dzień publikacji: 2018-10-30)
Wzór umowy po zmianach z dnia 30.10.2018 (dzień publikacji: 2018-10-30)
Załączniki A,B,C,D,E po zmianach z dnia 30.10.2018 (dzień publikacji: 2018-10-30)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP pod numerem 500261225-N-2018 z dnia 30-10-2018 r. (dzień publikacji: 2018-10-30)
141.2711.81.2018 - Zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu (dzień publikacji: 2018-10-31)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP pod numerem 500261498-N-2018 z dnia 31.10.2018r. (dzień publikacji: 2018-10-31)
1.81.2018 - Odpowiedź na pytanie, zmiana treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu z dnia 05.11.2018r. (dzień publikacji: 2018-11-05)
1.81.2018 - Załącznik A (Część 1) do Formularza oferty - Funkcje techniczne i warunki wymagane oraz dodatkowo punktowane po zmianach z dnia 05.11.2018r. (dzień publikacji: 2018-11-05)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP pod numerem 500264261-N-2018 z dnia 05.11.2018r. (dzień publikacji: 2018-11-05)
1.81.2018 - Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ z dnia 06.11.2018r (dzień publikacji: 2018-11-06)
1.81.2018 - Załącznik B - FUNKCJE, PARAMETRY TECHNICZNE I WARUNKI WYMAGANE ORAZ DODATKOWO PUNKTOWANE po zmianach z dnia 06.11.2018r. (dzień publikacji: 2018-11-06)
1.81.2018 - Zestawienie ofert z dnia 09.11.2018 (dzień publikacji: 2018-11-09)
1.81.2018 - Informacja o unieważnieniu w zakresie części 4 przedmiotu zamówienia z dnia 09.11.2018r. (dzień publikacji: 2018-11-09)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP pod numerem 500276805-N-2018 z dnia 20.11.2018r. - Unieważnienie w zakresie części 4 przedmiotu zamówienia (dzień publikacji: 2018-11-20)
1.81.2018 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia z dnia 27.11.2018r. (dzień publikacji: 2018-11-27)
1.81.2018 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia z dnia 27.11.2018r. (dzień publikacji: 2018-11-27)
1.81.2018 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 3 i części 5 przedmiotu zamówienia z dnia 05.12.2018r. (dzień publikacji: 2018-12-05)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP pod numerem 500303672-N-2018 z dnia 19.12.2018r. w zakresie części 1 i części 2 przedmiotu zamówienia (dzień publikacji: 2018-12-19)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP pod numerem 500304270-N-2018 z dnia 20.12.2018r. (dzień publikacji: 2018-12-20)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP pod numerem 500308985-N-2018 z dnia 31.12.2018r. w zakresie części 3 i części 5 przedmiotu zamówienia (dzień publikacji: 2018-12-31)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP pod numerem 500309020-N-2018 z dnia 31.12.2018r. (dzień publikacji: 2018-12-31)
Powrót