Szczegóły zamówienia

Data publikacji:2018-11-15
Tytuł zamówienia i treść ogłoszenia: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostępu do książek
w wersji elektronicznej dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie w 2019r., odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzysta czterdziestej drugiej części przedmiotu zamówienia, przy czym jeden tytuł odpowiada jednej części zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.90.2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Termin składania ofert: 2018-11-29 10:00
SIWZ:- SIWZ 141.2711.90.2018 (426 KB)
- Załącznik A do Formularza oferty. Sprawa znak: 141.2711.90.2018 (173 KB)
Dokumenty związane z postępowaniem:
Zmiana treści SIWZ i Ogłoszenia z dnia 22.11.2018r. Sprawa znak: 141.2711.90.2018 (dzień publikacji: 2018-11-22)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP nr 500280256-N-2018z dnia 22-11-2018r. Sprawa znak: 141.2711.90.2018 (dzień publikacji: 2018-11-22)
Odpowiedz na pytanie oraz zmiana treści SIWZ z dnia 26.11.2018r. Sprawa znak: 141.2711.90.2018 (dzień publikacji: 2018-11-26)
Umowa wzór - po zmianie z dnia 26.11.2018r. Sprawa znak: 141.2711.90.2018 (dzień publikacji: 2018-11-26)
Zestawienie otrzymanych ofert. Sprawa znak: 141.2711.90.2018 (dzień publikacji: 2018-11-29)
Załącznik do zestawienia otrzymanych ofert. Sprawa znak: 141.2711.90.2018 (dzień publikacji: 2018-11-29)
Informacja o rozstrzygnięciu postepowania, odpowiednio w odniesieniu od 1 do 342 części przedmiotu zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.90.2018 (dzień publikacji: 2018-12-13)
Załącznik do informacji o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 13.12.2018r., odpowiednio w odniesieniu od 1 do 342 części przedmiotu zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.90.2018r. (dzień publikacji: 2018-12-13)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.90.2018. (dzień publikacji: 2019-01-15)
Powrót