Szczegóły zamówienia

Data publikacji:2019-01-09
Treść ogłoszenia i zaproszenie do składania ofert: Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług hotelowych (wraz ze śniadaniem) dla uczestników szkoleń stacjonarnych „HTA i EBM w zarządzaniu w Ochronie Zdrowia” organizowanych przez Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM w Krakowie.Numer sprawy: 141.2711.1.2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Termin składania ofert: 2019-01-17 12:00
Dodatkowe załączniki do ogłoszenia:- 141.2711.1.2019 - Ogłoszenie (476 KB)
Dokumenty związane z postępowaniem:
Załącznik A do Formularza oferty - kalkulacja ceny oferty (dzień publikacji: 2019-01-09)
141.2711.1.2019 - Odpowiedzi na pytania. (dzień publikacji: 2019-01-14)
141.2711.1.2019- zestawienie ofert z dnia 17.01.2019r. (dzień publikacji: 2019-01-17)
Informacja o wyniku postępowania. Sprawa znak: 141.2711.1.2019 (dzień publikacji: 2019-01-23)
141.2711.1.2019 - Informacja o udzieleniu zamówienia. (dzień publikacji: 2019-03-01)
Powrót