Szczegóły zamówienia

Data publikacji:2019-03-07
Tytuł zamówienia i treść ogłoszenia: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy jednorazowych, sterylnych butelek do przygotowania mediów o pojemności 250 ml
i 500 ml w związku z realizacją projektu pn.: „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” akronim CIRCULATE” nr umowy: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015. 141.2713.7.2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Termin składania ofert: 2019-03-19 10:00
SIWZ:- Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia (392 KB)
- Załącznik A do Formularza oferty - Kalkulacja ceny oferty (106 KB)
- Załącznik A do Formularza oferty - Kalkulacja ceny oferty z dn. 13.03.2019r. (105 KB)
Dokumenty związane z postępowaniem:
Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dn. 11.03.2019 r. (dzień publikacji: 2019-03-11)
Pytania i odpowiedzi , wyjaśnienia do SIWZ z dn. 12.03.2019 r. (dzień publikacji: 2019-03-12)
Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dn. 12.03.2019 r. (dzień publikacji: 2019-03-12)
Ogłoszenie nr 540047928-N-2019 z dnia 13-03-2019 r. - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert (dzień publikacji: 2019-03-13)
Modyfikacja SIWZ z dn. 13.03.2019r. (dzień publikacji: 2019-03-13)
Załącznik A do Formularza oferty - Kalkulacja ceny oferty z dn. 13.03.2019r. (dzień publikacji: 2019-03-13)
Informacja z otwarcia ofert z dn. 19.03.2019 r. (dzień publikacji: 2019-03-19)
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (dzień publikacji: 2019-03-26)
Ogłoszenie nr 510080126-N-2019 z dnia 24-04-2019 r. - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (dzień publikacji: 2019-04-24)
Powrót