Szczegóły zamówienia

Data publikacji:2019-03-08
Tytuł zamówienia i treść ogłoszenia: Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy fantomów (modele i trenażery szkoleniowe) dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.19.2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Termin składania ofert: 2019-04-16 10:00
SIWZ:- SIWZ 141.2711.19.2019 (777 KB)
- JEDZ 141.2711.19.2019 (107 KB)
Dokumenty związane z postępowaniem:
Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu (dzień publikacji: 2019-03-21)
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu w Dz. U. UE 2019/S 057-131538 z dn. 21.03.2019r. (dzień publikacji: 2019-03-21)
Odpowiedzi na pytania, zmiana treści SIWZ i Ogłoszenia (dzień publikacji: 2019-03-27)
SIWZ po zmianach z dnia 27.03.2019r. (dzień publikacji: 2019-03-27)
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu w Dz. U. UE 2019/S 063-146551 z dn. 29.03.2019r. (dzień publikacji: 2019-03-29)
Zestawienie ofert (dzień publikacji: 2019-04-16)
INFORMACJA O SPROSTOWANIU OMYŁKI PISARSKIEJ W ZESTAWIENIU OFERT Z DN. 16.04.2019r. (dzień publikacji: 2019-04-19)
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE CZĘŚCI 3 i 5 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (dzień publikacji: 2019-05-07)
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE CZĘŚCI 1, 2, 4, 6, 7 i 8 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (dzień publikacji: 2019-05-16)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Dzienniku Urzędowym UE nr 2019/S 111-271770 z dnia 12.06.2019r. (dzień publikacji: 2019-06-12)
Powrót