Szczegóły zamówienia

Data publikacji:2019-03-14
Tytuł zamówienia i treść ogłoszenia: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy aparatury medycznej dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.24.2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Termin składania ofert: 2019-04-17 10:00
SIWZ:- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.24.2019 (662 KB)
- JEDZ - Sprawa znak: 141.2711.24.2019 (97 KB)
Dokumenty związane z postępowaniem:
Odpowiedź na pytanie z dnia 22.03.2019r. Sprawa znak: 141.2711.24.2019 (dzień publikacji: 2019-03-22)
Załącznik A do Formularza oferty - po zmianach z dnia 22.03.2019r. (dzień publikacji: 2019-03-22)
Odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści SIWZ z dnia 02.04.2019. Sprawa znak: 141.2711.24.2019 (dzień publikacji: 2019-04-02)
Załącznik A do Formularza oferty po zmianach z dnia 02.04.2019. Sprawa znak: 141.2711.24.2019 (dzień publikacji: 2019-04-02)
Formularz oferty po zmianach z dnia 02.04.2019. Sprawa znak: 141.2711.24.2019 (dzień publikacji: 2019-04-02)
Wzór umowy po zmianach z dnia 02.04.2019. Sprawa znak: 141.2711.24.2019 (dzień publikacji: 2019-04-02)
Zestawienie ofert (dzień publikacji: 2019-04-17)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 2 przedmiotu zamówieniem. (dzień publikacji: 2019-05-30)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia. (dzień publikacji: 2019-06-05)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia w Dz. U. UE nr 2019/S 120-293872 z dnia 25.06.2019r. (dzień publikacji: 2019-06-25)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia w Dz. U. UE nr 2019/S 137-337233 z dnia 18.07.2019r. (dzień publikacji: 2019-07-18)
Powrót