Szczegóły zamówienia

Data publikacji:2019-03-21
Treść ogłoszenia i zaproszenie do składania ofert: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy miografu ciśnieniowego z wyposażeniem dla Katedry Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi UJ CM w Krakowie. Sprawa znak: 141.2713.8.2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Termin składania ofert: 2019-03-29 10:00
Dodatkowe załączniki do ogłoszenia:- Ogłoszenie 141.2713.8.2019 (285 KB)
Dokumenty związane z postępowaniem:
Zestawienie otrzymanych ofert. Sprawa znak: 141.2713.8.2019 (dzień publikacji: 2019-03-29)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Sprawa znak: 141.2713.8.2019 (dzień publikacji: 2019-04-12)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.8.2019 (dzień publikacji: 2019-05-06)
Powrót