Szczegóły zamówienia

Data publikacji:2019-03-27
Tytuł zamówienia i treść ogłoszenia: Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla budynku przy ul. Medycznej 9 w Krakowie w związku z realizacją wykonania przyłącza wodociągowego do budynku Wydziału Farmaceutycznego. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY.
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Termin składania ofert: 2019-04-05 12:00
SIWZ:brak plików SIWZ
Dokumenty związane z postępowaniem:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - nr 510073614-N-2019 z dnia 15-04-2019 r. (dzień publikacji: 2019-04-15)
Powrót