Szczegóły zamówienia

Data publikacji:2017-01-23
Treść ogłoszenia i zaproszenie do składania ofert: Dostawa macierzy DNA do realizacji projektu pn. "Poszukiwanie wariantów genetycznych związanych z narastaniem masy ciała w ciąży u pacjentek z cukrzycą typu 1 przy zastosowaniu metody badania asocjacyjnego całego genomu". Sprawa znak: 141.2713.23.2016.
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Termin składania ofert: 2017-02-02 10:00
Dodatkowe załączniki do ogłoszenia:- Zalącznik A do ogłoszenia (12 KB)
Dokumenty związane z postępowaniem:
Zestawienie otrzymanych ofert (dzień publikacji: 2017-02-02)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (dzień publikacji: 2017-02-06)
Informacja o udzielonym zamówieniu (dzień publikacji: 2017-02-24)
Powrót