Załącznik do ogłoszenia


Załącznik opublikowano: 2018-11-23

Sprawa znak: 141.2713.18.2018

Nr wewnętrzny pisma: 141.2713.18.2018/1

Kraków, dn. 23.11.2018r.

 

 

ZESTAWIENIE OTRZYMANYCH OFERT

 

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki prowadzone w trybie procedury ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na podstawie art. 30a – 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 87 z późn. zm.) w zw. z art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1025 z późn. zm.) na wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy zestawy ELISA do oznaczeń ilościowych białek, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzynastu części zamówienia, dla potrzeb Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii UJ CM ul. Prądnicka 80, Kraków. Numer sprawy 141.2713.18.2018

                              

Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia łącznie kwotę brutto 57 104,60  zł w tym:

na część 1 zamówienia: 4255,63 zł brutto

na część 2 zamówienia: 3484,86 zł brutto

na część 3 zamówienia: 3484,86 zł brutto

na część 4 zamówienia: 2342,19 zł brutto

na część 5 zamówienia: 4623,35 zł brutto

na część 6 zamówienia: 6368,43 zł brutto

na część 7 zamówienia: 5231,84 zł brutto

na część 8 zamówienia: 4763,88 zł brutto

na część 9 zamówienia: 3641,10 zł brutto

na część 10 zamówienia: 5292,36 zł brutto

na część 11 zamówienia: 5302,17 zł brutto

na część 12 zamówienia: 4721,31 zł brutto

na część 13 zamówienia: 3592,62 zł brutto

 

Część 1 zamówienia:

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Czas realizacji zamówienia

PROSPECTA Sp. z o.o., ul. Barbórki 8, 04-511 Warszawa

7576,80 zł

21 dni kalendarzowych od daty otrzymania zamówienia

Biomedica Poland Sp. z o.o., ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno

4104,00 zł

14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zamówienia

 

Część 2 zamówienia – brak oferty

 

Część 3 zamówienia – brak oferty

 

Część 4 zamówienia:

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Czas realizacji zamówienia

Pointe Scientific Polska Sp. z o.o.

ul. Rumiana 76, 02-956 Warszawa

1246,32 zł

28 dni kalendarzowych od daty otrzymania zamówienia

IMMUNIQ Beata Solon- Gogol, ul. Sąsiedzka 1, 44-240 Żory

2030,40 zł

15 dni kalendarzowych od daty otrzymania zamówienia

BIOKOM Baka, Olszewski Spółka Jawna, ul. Wspólna 3, 05-090 Janki

3480,90 zł

15 dni kalendarzowych od daty otrzymania zamówienia

 

Część 5 zamówienia:

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Czas realizacji zamówienia

BIOKOM Baka, Olszewski Spółka Jawna, ul. Wspólna 3, 05-090 Janki

4 821,60 zł

15 dni kalendarzowych od daty otrzymania zamówienia

PROSPECTA Sp. z o.o., ul. Barbórki 8, 04-511 Warszawa

5043,00 zł

21 dni kalendarzowych od daty otrzymania zamówienia

 

Część 6 zamówienia:

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Czas realizacji zamówienia

Pointe Scientific Polska Sp. z o.o.

ul. Rumiana 76, 02-956 Warszawa

3542,40 zł

28 dni kalendarzowych od daty otrzymania zamówienia. 

BIOKOM Baka, Olszewski Spółka Jawna, ul. Wspólna 3, 05-090 Janki

3813,00 zł

15 dni kalendarzowych od daty otrzymania zamówienia

 

Część 7 zamówienia:

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Czas realizacji zamówienia

IMMUNOGEN POLSKA SP.Z O.O.

Ul. Katowicka 28a

41-500 Chorzów

3690,00 zł

7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zamówienia

IMMUNIQ Beata Solon- Gogol, ul. Sąsiedzka 1, 44-240 Żory

3866,40 zł

15 dni kalendarzowych od daty otrzymania zamówienia

Pointe Scientific Polska Sp. z o.o.

ul. Rumiana 76, 02-956 Warszawa

3542,40 zł

28 dni kalendarzowych od daty otrzymania zamówienia. 

PROSPECTA Sp. z o.o., ul. Barbórki 8, 04-511 Warszawa

6863,40zł

21 dni kalendarzowych od daty otrzymania zamówienia

BIOKOM Baka, Olszewski Spółka Jawna, ul. Wspólna 3, 05-090 Janki

8856,00 zł

15 dni kalendarzowych od daty otrzymania zamówienia

 

Część 8 zamówienia – brak oferty

 

  Część 9 zamówienia:

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Czas realizacji zamówienia

BIOKOM Baka, Olszewski Spółka Jawna, ul. Wspólna 3, 05-090 Janki

6937,20 zł

15dni kalendarzowych od daty otrzymania zamówienia. 

Pointe Scientific Polska Sp. z o.o.

ul. Rumiana 76, 02-956 Warszawa

3542,40 zł

28 dni kalendarzowych od daty otrzymania zamówienia. 

IMMUNIQ Beata Solon- Gogol, ul. Sąsiedzka 1, 44-240 Żory

2224,80zł

15 dni kalendarzowych od daty otrzymania zamówienia

PROSPECTA Sp. z o.o., ul. Barbórki 8, 04-511 Warszawa

5658,00zł

21 dni kalendarzowych od daty otrzymania zamówienia

 

Część 10 zamówienia:

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Czas realizacji zamówienia

IMMUNIQ Beata Solon- Gogol, ul. Sąsiedzka 1, 44-240 Żory

4415,04 zł

15 dni kalendarzowych od daty otrzymania zamówienia

 

Część 11 zamówienia – brak oferty

 

Część 12 zamówienia – brak oferty

 

Część 13 zamówienia:

 

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Czas realizacji zamówienia

BIOKOM Baka, Olszewski Spółka Jawna, ul. Wspólna 3, 05-090 Janki

3834,00 zł

15 dni kalendarzowych od daty otrzymania zamówienia. 

 

 

 


Powrót