Załącznik do ogłoszenia


Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy mebli medycznych dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.81.2018

Załącznik opublikowano: 2018-12-31

Ogłoszenie nr 500309020-N-2018 z dnia 31-12-2018 r.

Kraków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 500308985-N-2018
Data: 31/12/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Krajowy numer identyfikacyjny 127000040, ul. Św. Anny  12, 31-008   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 433 27 29, e-mail dzp@cm-uj.krakow.pl, faks 12 398 37 01.
Adres strony internetowej (url): http://www.dzp.cm-uj.krakow.pl/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 5
W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ NR: 3 (…) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (…) Nazwa wykonawcy: F.H.U EURO-MEDICAL Maciej Świda Email wykonawcy: biuro@euro-medical.pl Adres pocztowy: ul. Ogrodowa nr 3b Kod pocztowy: 43-300 Miejscowość: Bielko-Biała Kraj/woj.: śląskie
W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ NR: 3 (…) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (…) Nazwa wykonawcy: F.H.U EURO-MEDICAL Maciej Świda Email wykonawcy: biuro@euro-medical.pl Adres pocztowy: ul. Ogrodowa nr 3b Kod pocztowy: 43-300 Miejscowość: Bielsko-Biała Kraj/woj.: śląskie

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 5
W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ NR: 5 (…) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (…) Nazwa wykonawcy: F.H.U EURO-MEDICAL Maciej Świda Email wykonawcy: biuro@euro-medical.pl Adres pocztowy: ul. Ogrodowa nr 3b Kod pocztowy: 43-300 Miejscowość: Bielk-Biała Kraj/woj.: śląskie
W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ NR: 5 (…) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (…) Nazwa wykonawcy: F.H.U EURO-MEDICAL Maciej Świda Email wykonawcy: biuro@euro-medical.pl Adres pocztowy: ul. Ogrodowa nr 3b Kod pocztowy: 43-300 Miejscowość: Bielsko-Biała Kraj/woj.: śląskiePowrót