Załącznik do ogłoszenia


Załącznik opublikowano: 2019-01-14

Kraków, dnia 14.01.2019r.

Sprawa znak: 141.2711.1.2019

Nr wew. pisma 141.2711.1.2019/1

 

Do wszystkich Wykonawców,

 

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi w trybie procedury ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na podstawie art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) w związku z art. 138o ust. 2-4 tej ustawy oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1025 z poźn. zm.). na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług hotelowych (wraz ze śniadaniem) dla uczestników szkoleń stacjonarnych „HTA i EBM w zarządzaniu w Ochronie Zdrowia” organizowanych przez Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM w Krakowie. w ramach projektu ,,Rozwój kompetencji kadry administracyjnej i zarządzającej dla poprawy jakości w   ochronie zdrowia (PRO-QUO HEALTH). Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Nr umowy o dofinansowanie: POWR.05.02.00-00-0034/16 00.

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło następujące pytanie, na które Zamawiający udziela  odpowiedzi:

Pytanie 1 z dnia 11.01.2019 r.

Uprzejmie proszę o informację , w celu upewnienia się czy dla tego przetargu wymagane jest każdorazowo  10 pokoi na 1 dobę w każdym terminie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż odpowiedź na zadane pytanie jest twierdząca. Zamawiający wymaga zapewnienia noclegu dla maksymalnej grupy 10 osób/zjazd (nocleg z soboty na niedzielę) w ramach zaplanowanych przez Zamawiającego spotkań / zjazdów w terminach :

02.02-3.02.2019 – I doba,
9.02 -10.02.2019 – I doba,
02.03 -3.03.2019 – I doba.

Przy czym Zamawiający każdorazowo poinformuje Wykonawcę droga faksową lub e-mailową o ostatecznej  liczbie zapotrzebowanych noclegów (liczbie gości) najpóźniej do godziny 12.00 na cztery dni (4 dni) przed terminem zaplanowanego zjazdu weekendowego. Zamawiający ma prawo do dokonywania zmian w rezerwacji.

Ponadto Zamawiający wymaga zapewnienia od Wykonawcy noclegu w hotelu o standardzie trzygwiazdkowym w pokojach jednoosobowych (SINGLE) ewentualne dwuosobowych (TWIN) do wykorzystania dla jednej osoby wraz ze śniadaniem (wliczonym w cenę noclegu). Noclegi muszą być w jednej lokalizacji dla wszystkich członków grupy.

 

Powyższe pytanie i odpowiedź stanowi integralną część Ogłoszenia i nie powodują zmian w Ogłoszeniu. Termin terminu składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

 
Powrót