Załącznik do ogłoszenia


Załącznik opublikowano: 2019-01-17

Sprawa znak: 141.2711.1.2019                                                                                                       Kraków, dn. 17.01.2019 r.

Nr wewnętrzny pisma: 141.2711.1.2019/2

 

 

 

ZESTAWIENIE OFERT

otwartych w dniu 17.01.2019 r.

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi w trybie procedury ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na podstawie art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) w związku z art. 138o ust. 2-4 tej ustawy oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1025 z poźn. zm.) w zakresie świadczenia usług hotelowych (wraz ze śniadaniem) dla uczestników studiów podyplomowych „HTA i EBM w zarządzaniu w Ochronie Zdrowia” organizowanych przez Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM dla Projektu „Rozwój kompetencji kadry administracyjnej i zarządzającej dla poprawy jakości w ochronie zdrowia (PRO-QUO HEALTH).

            Kwota przeznaczona na realizację zamówienia:  6 600,00 zł brutto.

Lp

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin realizacji zamówienia

Zaoferowana usługa hotelowa

Termin płatności (maks. 21 dni kalendarzowych)

1.

VHE Cracow Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A

Ul. Przy Rondzie 2

31-547 Kraków

e-mail: magdalena.rzepecka-goc@viennahouse.com

5 700,00 zł

 

Zgodnie z pkt. 3) Ogłoszenia oraz wzorem umowy stanowiącym integralną część Ogłoszenia

Hotel o standardzie 3 Þ

21 dni kalendarzowych

2.

 

 

SD Company Sara Dewerenda

Ul. Stawowa 2a/28

42-300 Myszków

e-mail: rezerwujemy.eu@gmail.com

 

 

5 100,00 zł

 

Zgodnie z pkt. 3) Ogłoszenia oraz wzorem umowy stanowiącym integralną część Ogłoszenia

Hotel o standardzie 3 Þ

21 dni kalendarzowych

3.

 „ORBIS” S.A.

  Oddział Hotel

 „NOVOTEL KRAKÓW CITI WEST”

Ul. Armii Krajowej 11

30-150 Kraków

 

6 318,00 zł

-

-

-

4.

UpHotel Sp. z o.o.

Ul. Solna 4

58-500 Jelenia Góra

e-mail: izabela@uphotel.eu

 

6 360,00 zł

Zgodnie z pkt. 3) Ogłoszenia oraz wzorem umowy stanowiącym integralną część Ogłoszenia

Hotel o standardzie 3*

21 dni kalendarzowych

 

 

          
Powrót