Zamówienia poniżej progu

Przygotowanie ekranów do szkolenia e-learningowego z zakresu HTA i zarządzania w ochronie zdrowia oraz umieszczenie tych ekranów na platformie stacjonującej na serwerze. Sprawa nr 141.2711.89.2017.
Termin składania ofert: 2017-12-21 10:00

Przygotowanie ekranów do podzielonych na moduły szkoleń e-learningowych z zakresu antykorupcji, EBM/HTA, finansów i audytu wewnętrznego oraz umieszczenie tych ekranów na platformie stacjonującej na serwerze. Sprawa nr 141.2711.88.2017.
Termin składania ofert: 2017-12-21 10:00

Sukcesywna dostawa jednorazowych sond do optycznej koherentnej tomografii (OCT), wraz z dzierżawą konsoli do projektu pt.: „Ładunek niestabilnych blaszek miażdżycowych związany z upośledzonym potencjałem naprawczym sieci fibrynowej determinuje przetrwałe ryzyko prozakrzepowe po zawale serca” dla Pracowni Hemodynamiki i Angiokardiografii Oddziału Kardiologii Interwencyjnej w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków. Sprawa znak: 141.2713.30.2017
Termin składania ofert: 2017-12-08 10:00

Sukcesywnea dostawa jednorazowych sond do optycznej koherentnej tomografii (OCT), wraz z dzierżawą konsoli do projektu pt.: „Ładunek niestabilnych blaszek miażdżycowych związany z upośledzonym potencjałem naprawczym sieci fibrynowej determinuje przetrwałe ryzyko prozakrzepowe po zawale serca” dla Pracowni Hemodynamiki i Angiokardiografii Oddziału Kardiologii Interwencyjnej w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków. Sprawa znak: 141.2713.28.2017
Termin składania ofert: 2017-11-30 10:00

przygotowanie merytoryczne treści szkoleniowej 1h wykładu dotyczącego „Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility) jako mechanizm promocji jakości” w ramach materiałów na szkolenie e-learningowe „Działania antykorupcyjne i zdarzenia niepożądane”.
Termin składania ofert: 2017-11-08 11:00

Dostawa uniwersalnej centrali do ultrasonografii endoskopowej o skanowaniu mechanicznym i elektronicznym - klasa premium. Sprawa znak: 141.2713.22.2017
Termin składania ofert: 2017-11-06 10:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 1 zintegrowanego systemu detekcji analogicznego do systemów stosowanych w cytometrach przepływowych oparty na współdziałaniu mikrosfer xMAP, laserów, systemów optycznych oraz wysoce wydajnych mikroprocesorów z oprogramowaniem i systemem do płukania płytek. Znak sprawy: 141.2713.26.2017
Termin składania ofert: 2017-10-19 10:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 1 preparatywnego zestawu HPLC z detektorem DAD, kolektorem frakcji i oprogramowaniem do sterowania, akwizycji i obróbki danych.
Termin składania ofert: 2017-10-02 10:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy odczynników do wykonywania oznaczeń wysokoprzepustowymi metodami skriningowymi dla projektu pt.: „Ocena mechanizmów molekularnych działania terapii podciśnieniowej w leczeniu owrzodzeń neuropatycznych w zespole stopy cukrzycowej”. Sprawa znak: 141.2713.24.2017
Termin składania ofert: 2017-09-25 10:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy DLS/SLS – zestawu wykorzystującego dynamiczne rozpraszanie światła do pomiaru promienia hydrodynamicznego cząstek, masy cząsteczkowej, potencjału zeta, stopnia agregacji wraz z komputerem i oprogramowaniem – 1 zestaw dla Katedry Biochemii Lekarskiej UJ CM w Krakowie. Sprawa znak: 141.2713.21.2017
Termin składania ofert: 2017-09-20 10:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy odczynników do wykonywania oznaczeń wysokoprzepustowymi metodami skriningowymi dla projektu pt.: "Ocena mechanizmów molekularnych działania terapii podciśnieniowej w leczeniu owrzodzeń neuropatycznych w zespole stopy cukrzycowej". Sprawa znak: 141.2713.20.2017
Termin składania ofert: 2017-09-08 10:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi bufetowej i kawiarnianej dla uczestników Międzynarodowego Kursu Urologii Dziecięcej ESPU „15th Educational Committee Annual Course” w terminie: 15-16 września 2017 organizowanego przez Klinikę Urologii Dziecięcej UJ CM we współpracy z Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ. Sprawa znak: 141.2711.49.2017
Termin składania ofert: 2017-08-18 10:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komputera przenośnego przeznaczonego do mobilnej naukowo-badawczej pracy z systemem wykazującym się kompatybilnością z wykorzystywanymi programami. Znak sprawy 141.2713.19.2017.
Termin składania ofert: 2017-08-09 10:00

Jednorazowa dostawy odczynników do eksperymentów in vivo w ramach realizacji projektu pt. ”Ligandy receptorów 5-HT6 jako dodatek do przeciwpsychotycznej terapii schizofrenii – wpływ na masę ciała, parametry metaboliczne, zaburzenia kognitywne, zaburzenia nastroju”, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. Znak sprawy 141.2713.18.2017.
Termin składania ofert: 2017-07-20 10:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawa miografu naczyniowego 4 - komorowego z oprzyrządowaniem dla Katedry Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi UJ CM w Krakowie. Znak sprawy: 141.2713.17.2017.
Termin składania ofert: 2017-07-06 10:00

Wyłonienie Wykonawcy na wykonywanie usługi polegającej na organizacji i przeprowadzaniu rekrutacji kandydatów na studentów (zwanych dalej „kandydatami”) z krajów skandynawskich na kierunek lekarski (sześcioletni program dla absolwentów szkół średnich (MD-Medical doctor program for high school graduates)) i kierunek lekarsko-dentystyczny (pięcioletni program dla absolwentów szkół średnich (DDS-Doctor of dental surgery program for high school graduates)) prowadzonych w języku angielskim na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców na każdy rok akademicki 2017/18, 2018/19, 2019/20 oraz 2020/21. Sprawa znak:141.2711.3.2017
Termin składania ofert: 2017-02-14 11:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie jednorazowej dostawy odczynników do analizy regulacji materiału genetycznego u pacjentów zakwalifikowanych do projektu przy wykorzystaniu platformy Illumina dla Katedry i Kliniki Chorób Metabolicznych Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, ul. Kopernika 15, 31-501 Kraków. Sprawa znak: 141.2713.1.2017.
Termin składania ofert: 2017-02-06 11:00

Dostawa macierzy DNA do realizacji projektu pn. "Poszukiwanie wariantów genetycznych związanych z narastaniem masy ciała w ciąży u pacjentek z cukrzycą typu 1 przy zastosowaniu metody badania asocjacyjnego całego genomu". Sprawa znak: 141.2713.23.2016.
Termin składania ofert: 2017-02-02 10:00

Wyłonienie Wykonawcy na wykonywanie usługi polegającej na organizacji i przeprowadzaniu rekrutacji kandydatów na studentów (zwanych dalej „kandydatami”) z krajów skandynawskich na kierunek lekarski (sześcioletni program dla absolwentów szkół średnich (MD-Medical doctor program for high school graduates)) i kierunek lekarsko-dentystyczny (pięcioletni program dla absolwentów szkół średnich (DDS-Doctor of dental surgery program for high school graduates)) prowadzonych w języku angielskim na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców na każdy rok akademicki 2017/18, 2018/19, 2019/20 oraz 2020/21. Znak sprawy: 141.2711.136.2016
Termin składania ofert: 2017-02-01 11:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie przeprowadzenia badań terenowych metodą wywiadu bezpośredniego na reprezentatywnej próbie osób w wieku 65+ zamieszkujących w środowisku domowym w województwie małopolskim w oparciu o dostarczony przez Zamawiającego kwestionariusz CAPI w ramach realizacji projektu Zaniedbanie i samozaniedbanie osób starszych - wyzwania dla opiekunów formalnych i nieformalnych oraz dla profesjonalistów medycznych i społecznych systemu ochrony zdrowia i pomocy społeczne dla Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej UJ CM, ul. Kopernika 7A, 31-034 Kraków. Sprawa znak 141.2713.20.2016
Termin składania ofert: 2017-01-26 12:00