Zamówienia ustawowe

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na opracowanie trzech scenariuszy przypadków przeznaczonych do wykorzystania w czasie lokalnych zawodów symulacyjnych dla studentów kierunków medycznych. Sprawa znak: 141.2711.94.2017
Termin składania ofert: 2018-01-24 11:00

Jednorazowa dostawa pipet automatycznych o nastawnej objętości wraz ze statywami karuzelowymi w związku z realizacją projektu „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” Akronim CIRCULATE, umowa nr: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie.
Termin składania ofert: 2018-01-19 10:00

Zakup i dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ. Sprawa znak: 141.2711.90.2017
Termin składania ofert: 2018-01-17 10:00

Sukcesywne dostawy projektorów dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.92.2017
Termin składania ofert: 2018-01-12 11:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wykonywanie usługi sprzątania oraz obsługi szatni w Obiekcie Dydaktycznym Wydziału Farmaceutycznego UJ CM przy ul. Medycznej 9 w Krakowie
Termin składania ofert: 2017-12-28 10:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie prenumeraty i dostawy czasopism zagranicznych wraz z odprawą celną na lata 2018 i 2019 odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzydziestej dziewiątej części przedmiotu zamówienia, przy czym jeden tytuł odpowiada jednej części zamówienia- sprawa znak 141.2711.85.2017
Termin składania ofert: 2017-12-12 10:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw komputerów przenośnych dla jednostek organizacyjnych UJ CM, 141.2711.87.2017
Termin składania ofert: 2017-12-11 11:00

Zakup i dostawa drukarki dla Katedry Ginekologii i Położnictwa UJ CM w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.86.2017
Termin składania ofert: 2017-12-07 10:00

Dostawa jednorazowych zestawów do ekspansji komórek (Kartridge) i materiałów zużywalnych w związku z realizacją projektu „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” Akronim CIRCULATE, umowa nr: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2713.29.2017
Termin składania ofert: 2017-12-07 10:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług konserwacji i napraw instalacji sygnalizacji pożaru SAP, klap dymowych, pożarowych i świetlików w klatkach schodowych, klap odcinających, pomiarów szczelności czujek izotopowych oraz monitoringu przeciwpożarowego i konserwacji instalacji nagłośnieniowo – ewakuacyjnej DSO w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie.
Termin składania ofert: 2017-12-06 11:00

Wykonanie robót budowlanych polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do umowy podstawowej nr 141.2711.88.2016 z dnia 09.03.2017 r. pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Medycznej 7 w celu dostosowania pomieszczeń na potrzeby Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie” - Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie postępowania z wolnej ręki
Termin składania ofert: 2017-11-28 10:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostępu do baz danych tj. Access Medicine, Access Surgery, The Cochrane Library, OECD Health Statistics, UpToDate na rok 2018 odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia - sprawa znak 141.2711.78.2017
Termin składania ofert: 2017-11-24 10:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy materiałów jednorazowych i zużywalnych dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00. Sprawa znak: 141.2711.81.2017
Termin składania ofert: 2017-11-21 10:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac polegających na termomodernizacji budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum zlokalizowanego przy ul. Czystej 18 w Krakowie.Sprawa znak:141.2711.80.2017
Termin składania ofert: 2017-11-16 11:00

Zakup i dostawa monitora medycznego dla Pracowni Ekspertyz Sądowo-Lekarskich UJ CM. Sprawa znak: 141.2711.77.2017
Termin składania ofert: 2017-11-16 10:00

Sukcesywne dostawy środków czystości i materiałów sanitarnych, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.61.2017
Termin składania ofert: 2017-11-15 11:00

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu z wolnej ręki na wykonanie robót budowlanych polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do umowy podstawowej nr 141.2711.25.2017 z dnia 01.08.2017 r. pn. „Kontynuacja remontu konserwatorskiego elewacji z rekonstrukcją stolarki okiennej” realizowanego w budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum – gmachu z okresu autonomii galicyjskiej przy ul. Grzegórzeckiej 16 w Krakowie” polegających na wykonaniu remontu konserwatorskiego elewacji południowej – ryzalit wschodni z rekonstrukcją stolarki okiennej.
Termin składania ofert: 2017-11-14 10:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostępu do książek w wersji elektronicznej dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzysta pięćdziesiątej części przedmiotu zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.72.2017
Termin składania ofert: 2017-11-13 11:00

Dostawa zaawansowanych symulatorów pacjenta dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.59.2017
Termin składania ofert: 2017-11-10 11:00

Sukcesywne dostawy materiałów biurowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.70.2017
Termin składania ofert: 2017-11-10 10:00