Zamówienia ustawowe

Obsługa przejazdów w zagranicznych podróżach służbowych pracowników, studentów, doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum oraz gości i zleceniobiorców, obejmując w szczególności rezerwację, sprzedaż i dostawę biletów lotniczych. Sprawa znak: 141.2711.14.2018
Termin składania ofert: 2018-04-12 10:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy jednorazowych materiałów zużywalnych do działalności statutowej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do czterech części przedmiotu zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.18.2018
Termin składania ofert: 2018-03-29 10:00

Zakup i dostawa komputera stacjonarnego i dwóch monitorów dla Katedry Anatomii UJ CM, w związku z realizacją projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 2.0.” pt. „Morfometria ludzkich zastawek serca: aortalnej, pnia płucnego i ujść przedsionkowo-komorowych. Anatomiczne podłoże dla operacyjnych i małoinwazyjnych technik leczenia wad zastawkowych serca” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, umowa nr MNISW/2017/98/DIR/NN. Sprawa znak: 141.2711.17.2018
Termin składania ofert: 2018-03-28 10:00

Przetarg nieograniczony na wykonywanie usługi utrzymywania czystości na terenach Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.1.2018
Termin składania ofert: 2018-03-28 10:00

Sukcesywna dostawa odczynników do działalności statutowej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.19.2018.
Termin składania ofert: 2018-03-27 10:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw jednorazowych zestawów do ekspansji komórek (kartigde) i materiałów zużywalnych kompatybilnych z Systemem do ekspansji komórek Quantum w związku z realizacją projektu „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” Akronim CIRCULATE, umowa nr: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2713.3.2018
Termin składania ofert: 2018-03-14 11:00

Sukcesywne dostawy jednorazowych, przeznaczonych wyłącznie do badań naukowych, zestawów do ekspansji komórek (kartigde) kompatybilnych z Systemem do ekspansji komórek Quantum w związku z realizacją projektu „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” Akronim CIRCULATE, umowa nr: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2713.2.2018
Termin składania ofert: 2018-03-14 10:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wykonywanie usługi sprzątania w budynkach Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Sprawa znak: 141.2711.93.2017
Termin składania ofert: 2018-03-12 10:00

Sukcesywna dostawa odczynników do działalności statutowej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do czterech części przedmiotu zamówienia. Sprawa znak 141.2711.11.2018.
Termin składania ofert: 2018-03-02 10:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac polegających na termomodernizacji budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum zlokalizowanego przy ul. Medycznej 9 w Krakowie.
Termin składania ofert: 2018-02-07 11:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na opracowanie trzech scenariuszy przypadków przeznaczonych do wykorzystania w czasie lokalnych zawodów symulacyjnych dla studentów kierunków medycznych. Sprawa znak: 141.2711.94.2017
Termin składania ofert: 2018-01-26 11:00

Jednorazowa dostawa pipet automatycznych o nastawnej objętości wraz ze statywami karuzelowymi w związku z realizacją projektu „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” Akronim CIRCULATE, umowa nr: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie.
Termin składania ofert: 2018-01-19 10:00

Zakup i dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ. Sprawa znak: 141.2711.90.2017
Termin składania ofert: 2018-01-17 10:00

Sukcesywne dostawy projektorów dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.92.2017
Termin składania ofert: 2018-01-12 11:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wykonywanie usługi sprzątania oraz obsługi szatni w Obiekcie Dydaktycznym Wydziału Farmaceutycznego UJ CM przy ul. Medycznej 9 w Krakowie
Termin składania ofert: 2017-12-28 10:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie prenumeraty i dostawy czasopism zagranicznych wraz z odprawą celną na lata 2018 i 2019 odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzydziestej dziewiątej części przedmiotu zamówienia, przy czym jeden tytuł odpowiada jednej części zamówienia- sprawa znak 141.2711.85.2017
Termin składania ofert: 2017-12-12 10:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw komputerów przenośnych dla jednostek organizacyjnych UJ CM, 141.2711.87.2017
Termin składania ofert: 2017-12-11 11:00

Zakup i dostawa drukarki dla Katedry Ginekologii i Położnictwa UJ CM w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.86.2017
Termin składania ofert: 2017-12-07 10:00

Dostawa jednorazowych zestawów do ekspansji komórek (Kartridge) i materiałów zużywalnych w związku z realizacją projektu „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” Akronim CIRCULATE, umowa nr: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2713.29.2017
Termin składania ofert: 2017-12-07 10:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług konserwacji i napraw instalacji sygnalizacji pożaru SAP, klap dymowych, pożarowych i świetlików w klatkach schodowych, klap odcinających, pomiarów szczelności czujek izotopowych oraz monitoringu przeciwpożarowego i konserwacji instalacji nagłośnieniowo – ewakuacyjnej DSO w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie.
Termin składania ofert: 2017-12-06 11:00