Zamówienia ustawowe

Dostawa respiratora do intubacji myszy kompatybilnego z zestawem do gazowej anestezji wraz z koniecznymi do podłączenia akcesoriami, w związku z realizacją projektu „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” Akronim CIRCULATE, umowa nr: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015. Sprawa znak: 141.2713.25.2017
Termin składania ofert: 2017-10-02 10:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac polegających na termomodernizacji budynków Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum zlokalizowanych przy ul. Czystej 18 oraz przy ul. Medycznej 9 w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.56.2017
Termin składania ofert: 2017-09-27 11:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy laptopa hybrydowego z funkcją tabletu dla Zakładu Filozofii i Bioetyki UJ CM w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.53.2017
Termin składania ofert: 2017-09-27 10:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usługi w zakresie przeprowadzenia szkolenia instruktorów symulacji medycznej podczas kursu organizowanego przez Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie, w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Nr umowy o dofinansowanie: POWR.05.03.00-00-0006/15-00.
Termin składania ofert: 2017-09-27 10:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy komputerów przenośnych dla jednostek organizacyjnych UJ CM.
Termin składania ofert: 2017-09-22 11:00

Sukcesywna dostawa materiałów jednorazowych i zużywalnych dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części przedmiotu zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.52.2017
Termin składania ofert: 2017-09-15 10:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy komputerów przenośnych dla jednostek organizacyjnych UJ CM. Sprawa znak: 141.2711.39.2017
Termin składania ofert: 2017-09-11 11:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac polegających na termomodernizacji budynków Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum zlokalizowanych przy ul. Czystej 18 oraz przy ul. Medycznej 9 w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.48.2017
Termin składania ofert: 2017-09-11 11:00

Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.42.2017
Termin składania ofert: 2017-09-11 11:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy komputerów stacjonarnych i monitorów dla jednostek organizacyjnych UJ CM. Sprawa znak: 141.2711.54.2017
Termin składania ofert: 2017-09-07 11:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy komputera przenośnego do opracowania wyników badań w Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej UJ CM. Sprawa znak: 141.2711.51.2017
Termin składania ofert: 2017-09-07 10:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy komputerów stacjonarnych i monitorów dla jednostek organizacyjnych UJ CM. Sprawa znak: 141.2711.40.2017
Termin składania ofert: 2017-08-28 11:00

Wyłonienie wykonawcy usługi ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Badacza i Sponsora w związku z badaniem klinicznym: European Network-Paediatric Hodgkin’s Lymphoma Study Group (EuroNet-PHL): Second International Inter-Group Study for Classical Hodgkin’s Lymphoma in Children and Adolescents”. Date of version final 4.0, 2017-05-15 (including amendment 01, 02 and 03). EudraCT number: 2012-004053-88 Tytuł polski: „Europejska Sieć Chłoniaka Hodgkina: Drugie międzynarodowe, międzygrupowe badanie dotyczące leczenia klasycznej postaci chłoniaka Hodgkina u dzieci i młodzieży (EuroNet-PHL-C2)”. Znak sprawy: 141.2711.50.2017
Termin składania ofert: 2017-08-25 11:00

Wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usługi w zakresie obsługi logistycznej oraz rekrutacji pacjentów symulowanych do udziału w zajęciach dydaktycznych oraz egzaminach prowadzonych przez Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.47.2017
Termin składania ofert: 2017-08-21 11:00

Sukcesywna dostawa materiałów jednorazowych i zużywalnych dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.46.2017
Termin składania ofert: 2017-08-21 10:00

Wyłonienie wykonawcy usługi ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Badacza i Sponsora w związku z badaniem klinicznym: European Network-Paediatric Hodgkin’s Lymphoma Study Group (EuroNet-PHL): Second International Inter-Group Study for Classical Hodgkin’s Lymphoma in Children and Adolescents”. Date of version final 4.0, 2017-05-15 (including amendment 01, 02 and 03). EudraCT number: 2012-004053-88 Tytuł polski: „Europejska Sieć Chłoniaka Hodgkina: Drugie międzynarodowe, międzygrupowe badanie dotyczące leczenia klasycznej postaci chłoniaka Hodgkina u dzieci i młodzieży (EuroNet-PHL-C2)”. Sprawa znak: 141.2711.38.2017
Termin składania ofert: 2017-08-17 11:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy jednorazowych materiałów zużywalnych dla jednostek organizacyjnych UJ CM, odpowiednio w odniesieniu do dwóch części przedmiotu zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.45.2017
Termin składania ofert: 2017-08-11 10:00

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy fartuchów lekarskich dla studentów rozpoczynających naukę na Wydziale Lekarskim UJ CM. Sprawa znak: 141.2711.44.2017
Termin składania ofert: 2017-08-09 11:43

Wykonanie systemu sterowania multimediami w Auli niebieskiej oraz dostawę dwóch projektorów multimedialnych instalacyjnych do sal wykładowych (Auli czerwonej i Auli niebieskiej) w Instytucie Stomatologii. Znak sprawy: 141.2711.36.2017
Termin składania ofert: 2017-07-25 10:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac polegających na wykonaniu wydzielenia stref bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum położonym przy ul. Grzegórzeckiej 16 w Krakowie – I etap. Sprawa znak: 141.2711.33.2017
Termin składania ofert: 2017-07-17 11:00