Zamówienia ustawowe

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy fantomów (trenażery szkoleniowe) dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej UJ CM. Sprawa znak: 141.2711.37.2019
Termin składania ofert: 2019-05-20 10:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania “Programu funkcjonalno - użytkowego dla I etapu zadania pn. Modernizacja i rozbudowa istniejącego Kampusu UJ CM w Krakowie-Prokocimiu”. 141.2711.31.2019
Termin składania ofert: 2019-04-17 10:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy aparatury medycznej dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.24.2019
Termin składania ofert: 2019-04-17 10:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy fantomów (modele i trenażery szkoleniowe) dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.19.2019
Termin składania ofert: 2019-04-16 10:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dzierżawy 8 urządzeń kserograficznych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.35.2019
Termin składania ofert: 2019-04-12 10:00

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla budynku przy ul. Medycznej 9 w Krakowie w związku z realizacją wykonania przyłącza wodociągowego do budynku Wydziału Farmaceutycznego. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY.
Termin składania ofert: 2019-04-05 12:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw jednorazowych materiałów laboratoryjnych do działalności statutowej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części przedmiotu zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.34.2019
Termin składania ofert: 2019-04-04 11:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie remontu pomieszczeń dydaktycznych w obiekcie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum przy ul. Michałowskiego 12 w Krakowie.
Termin składania ofert: 2019-04-02 11:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy systemu do przyżyciowego obrazowania przepływu krwi u małych zwierząt laboratoryjnych związku z realizacją projektu pn. "Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych" akronim "CIRCULATE" nr umowy: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015. Sprawa znak: 141.2713.10.2019.
Termin składania ofert: 2019-03-29 10:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy jednorazowych, sterylnych butelek do przygotowania mediów o pojemności 250 ml i 500 ml w związku z realizacją projektu pn.: „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” akronim CIRCULATE” nr umowy: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015. 141.2713.7.2019
Termin składania ofert: 2019-03-19 10:00

Postepowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu, wykonania i dostawy materiałów promocyjnych i gadżetów na XXVII edycję Konferencji „International Medical Student’ Conference 2019r” organizowaną przez Studenckie Towarzystwo Naukowe w dniach 25.04.2019 – 27.04.2019. Sprawa znak: 141.2711.22.2019
Termin składania ofert: 2019-03-11 12:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy butelek do hodowli komórkowych w związku z realizacją projektu pn.: „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” akronim CIRCULATE” nr umowy: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015.
Termin składania ofert: 2019-03-08 10:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej (partiami) dostawy odczynników wytwarzanych przez Promega GmbH dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, przeznaczonych w szczególności do działalności statutowej, naukowej, badawczej i eksperymentalno – rozwojowej. Sprawa znak: 141.2711.23.2019
Termin składania ofert: 2019-03-07 11:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej (partiami) dostawy odczynników wytwarzanych przez Bio-Techne dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, przeznaczonych w szczególności do działalności statutowej, naukowej, badawczej i eksperymentalno – rozwojowej. Sprawa znak: 141.2711.20.2019
Termin składania ofert: 2019-03-07 10:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw odczynników dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.12.2019
Termin składania ofert: 2019-03-04 10:00