Zamówienia ustawowe

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej (partiami) dostawy odczynników wytwarzanych przez Thermo Fisher Scientific dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, przeznaczonych w szczególności do działalności statutowej, naukowej, badawczej i eksperymentalno - rozwojowej. Sprawa znak: 141.2711.50.2018
Termin składania ofert: 2018-08-03 10:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie przeprowadzenia w ośrodku badania naukowego Substudy_01_INNOMED_Braster_2016_01 z wykorzystaniem wyrobu medycznego Braster ™ oraz urządzenia INVENIA ™ABUS oraz z wykorzystaniem urządzenia do mammografi spektralnej i tomosyntezy piersi w razie wskazań medycznych dla Uniwersytetu Jagiellońskiego -Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2713.13.2018
Termin składania ofert: 2018-07-23 12:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy jednorazowych materiałów zużywalnych do działalności statutowej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.56.2018
Termin składania ofert: 2018-07-23 10:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania sieci wodociągowej obwodowej przy ul. Jakubowskiego, ul. Medycznej, ul. Obronnej oraz przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Medycznej 9 w Krakowie
Termin składania ofert: 2018-07-16 11:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 4 szt. przełączników przewodowych sieci LAN - TYP I, 4 szt. przełączników przewodowych sieci LAN - TYP II, 10 szt. przełączników przewodowych sieci LAN - TYP III oraz 18 szt. przełączników bezprzewodowych - punktów dostępowych sieci Wi-Fi dla Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.51.2018
Termin składania ofert: 2018-07-13 10:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw komputerów przenośnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.43.2018
Termin składania ofert: 2018-07-05 11:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy jednorazowych materiałów zużywalnych do działalności statutowej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.48.2018
Termin składania ofert: 2018-07-03 10:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wielofunkcyjnego systemu spektroskopii NMR w poszukiwaniu i rozwoju nowych leków (500 MHz), dla Pracowni Spektroskopii Magnetycznego Rezonansu Jądrowego. Sprawa znak: 141.2711.37.2018
Termin składania ofert: 2018-07-02 11:00

Przedmiotem zamówienia jest kontynuacja rozbudowy i przebudowa budynku przy ul. Medycznej 7 w Krakowie w celu dostosowania pomieszczeń na potrzeby Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. 141.2711.33.2018
Termin składania ofert: 2018-06-28 11:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy serwera dla Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.49.2018.
Termin składania ofert: 2018-06-28 10:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy materiałów jednorazowych i zużywalnych dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00, odpowiednio w odniesieniu od jednej do jedenastu części przedmiotu zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.46.2018
Termin składania ofert: 2018-06-15 10:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw urządzeń wielofunkcyjnych oraz drukarek laserowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.40.2018
Termin składania ofert: 2018-06-15 10:00

Obsługa przejazdów w zagranicznych podróżach służbowych pracowników, studentów, doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum oraz gości i zleceniobiorców, obejmując w szczególności rezerwację, sprzedaż i dostawę biletów lotniczych. Sprawa znak: 141.2711.36.2018
Termin składania ofert: 2018-06-11 10:00

Obsługa przejazdów w zagranicznych podróżach służbowych pracowników, studentów, doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum oraz gości i zleceniobiorców, obejmując w szczególności rezerwację, sprzedaż i dostawę biletów lotniczych. Sprawa znak: 141.2711.32.2018
Termin składania ofert: 2018-06-07 10:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw skanerów dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.39.2018
Termin składania ofert: 2018-06-06 10:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 1 sztuki komputera przenośnego dla Zakładu Żywienia Człowieka Instytut Zdrowia Publicznego WNZ Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.38.2018.
Termin składania ofert: 2018-06-04 10:00

Zakup i dostawa 4 serwerów i 2 przełączników sieci LAN wraz z odpowiednimi licencjami. Sprawa znak: 141.2711.30.2018.
Termin składania ofert: 2018-05-22 10:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy drukarki monochromatycznej laserowej ze zszywaczem dla Zakładu Biofizyki, Katedry Fizjologii UJ CM.Sprawa znak: 141.2711.27.2018
Termin składania ofert: 2018-05-16 10:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy materiałów jednorazowych i zużywalnych dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwunastu części przedmiotu zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.35.2018
Termin składania ofert: 2018-05-15 10:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania robót remontowych w pomieszczeniach przyziemia i na parterze budynku Centrum Dydaktyczno - Kongresowego Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, zlokalizowanego przy ul. św. Łazarza 16 w Krakowie, na potrzeby Zakładu Dydaktyki Medycznej UJ CM”. 141.2711.29.2018.
Termin składania ofert: 2018-05-11 11:00