Zamówienia ustawowe

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wykonywanie usługi sprzątania oraz obsługi szatni w Obiekcie Dydaktycznym Wydziału Farmaceutycznego UJ CM przy ul. Medycznej 9 w Krakowie
Termin składania ofert: 2017-12-28 10:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostępu do baz danych tj. Access Medicine, Access Surgery, The Cochrane Library, OECD Health Statistics, UpToDate na rok 2018 odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia - sprawa znak 141.2711.78.2017
Termin składania ofert: 2017-11-24 10:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy materiałów jednorazowych i zużywalnych dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00. Sprawa znak: 141.2711.81.2017
Termin składania ofert: 2017-11-21 10:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac polegających na termomodernizacji budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum zlokalizowanego przy ul. Czystej 18 w Krakowie.Sprawa znak:141.2711.80.2017
Termin składania ofert: 2017-11-16 11:00

Zakup i dostawa monitora medycznego dla Pracowni Ekspertyz Sądowo-Lekarskich UJ CM. Sprawa znak: 141.2711.77.2017
Termin składania ofert: 2017-11-16 10:00

Sukcesywne dostawy środków czystości i materiałów sanitarnych, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.61.2017
Termin składania ofert: 2017-11-15 11:00

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu z wolnej ręki na wykonanie robót budowlanych polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do umowy podstawowej nr 141.2711.25.2017 z dnia 01.08.2017 r. pn. „Kontynuacja remontu konserwatorskiego elewacji z rekonstrukcją stolarki okiennej” realizowanego w budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum – gmachu z okresu autonomii galicyjskiej przy ul. Grzegórzeckiej 16 w Krakowie” polegających na wykonaniu remontu konserwatorskiego elewacji południowej – ryzalit wschodni z rekonstrukcją stolarki okiennej.
Termin składania ofert: 2017-11-14 10:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostępu do książek w wersji elektronicznej dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzysta pięćdziesiątej części przedmiotu zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.72.2017
Termin składania ofert: 2017-11-13 11:00

Dostawa zaawansowanych symulatorów pacjenta dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.59.2017
Termin składania ofert: 2017-11-10 11:00

Sukcesywne dostawy materiałów biurowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.70.2017
Termin składania ofert: 2017-11-10 10:00

Zakup i dostawa komputera przenośnego przeznaczonego do dydaktyki w Zakładzie Filozofii i Bioetyki UJ CM w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.66.2017
Termin składania ofert: 2017-11-09 10:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 1 sztuki komputera przenośnego dla Zakładu Bioinformatyki i Telemedycyny UJ CM - sprawa znak:141.2711.76.2017
Termin składania ofert: 2017-11-07 10:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnego wykonywania usług prania dla Domów Studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum - sprawa znak: 141.2711.63.2017
Termin składania ofert: 2017-11-06 10:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw źródeł światła w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie wraz z odbiorem i utylizacją zużytych. Sprawa znak: 141.2711.67.2017.
Termin składania ofert: 2017-10-31 11:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy komputera przenośnego o wysokiej wydajności dla Kliniki Torakochirurgii UJ CM - sprawa znak :141.2711.73.2017
Termin składania ofert: 2017-10-30 10:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 1 sztuki skanera płaskiego - sprawa znak 141.2711.74.2017
Termin składania ofert: 2017-10-30 10:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac polegających na termomodernizacji budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum zlokalizowanego przy ul. Medycznej 9 w Krakowie. 141.2711.71.2017
Termin składania ofert: 2017-10-27 11:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac polegających na termomodernizacji budynków Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum zlokalizowanych przy ul. Czystej 18 w Krakowie.141.2711.62.2017
Termin składania ofert: 2017-10-23 11:00

Zakup i dostawa komputera przenośnego do prac naukowo-badawczych w Katedrze Pediatrii z systemem wykazującym się kompatybilnością z wykorzystywanymi programami. Sprawa znak: 141.2711.60.2017
Termin składania ofert: 2017-10-16 10:00

Dostawa dwóch przenośnych aparatów USG, w tym jednego Cardio, dla Katedry Anatomii UJ CM w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.58.2017
Termin składania ofert: 2017-10-13 10:00