Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi ochrony fizycznej w celu zapewnienia bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej osób oraz usługi ochrony mienia na terenie Zespołu Domów Studenckich w Prokocimiu (w skład, którego wchodzą budynki A, B, C i D) zlokalizowanych w Krakowie przy ul. Badurskiego 13, 15, 17 i 19 wraz z prowadzącymi do nich ciągami komunikacyjnymi tj.: ciągiem komunikacyjnym od bramki Hipermarketu Tesco do Zespołu Domów Studenckich, ciągiem komunikacyjnym od bramki Hipermarketu Tesco do Biblioteki Medycznej (ul. Medyczna do ul. Kostaneckiego, wzdłuż ogrodów Wydziału Farmaceutycznego) oraz ciągiem komunikacyjnym od bramki Hipermarketu Tesco do wejścia głównego Obiektu Dydaktycznego Wydziału Farmaceutycznego (wzdłuż ogrodów Wydziału Farmaceutycznego i ulicy Medycznej). Sprawa znak: 141.2711.32.2017

Informację opublikowano: 2017-07-12

Kraków, dnia 12 lipca 2017 r.

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) na Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi ochrony fizycznej w celu zapewnienia bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej osób oraz usługi ochrony mienia na terenie Zespołu Domów Studenckich w Prokocimiu (w skład, którego wchodzą budynki A, B, C i D) zlokalizowanych w Krakowie przy ul. Badurskiego 13, 15, 17 i 19 wraz z prowadzącymi do nich ciągami komunikacyjnymi tj.: ciągiem komunikacyjnym od bramki Hipermarketu Tesco do Zespołu Domów Studenckich, ciągiem komunikacyjnym od bramki Hipermarketu Tesco do Biblioteki Medycznej (ul. Medyczna do ul. Kostaneckiego, wzdłuż ogrodów Wydziału Farmaceutycznego) oraz ciągiem komunikacyjnym od bramki Hipermarketu Tesco do wejścia głównego Obiektu Dydaktycznego Wydziału Farmaceutycznego (wzdłuż ogrodów Wydziału Farmaceutycznego i ulicy Medycznej) ogłoszone w dniu 28.06.2017 r., pod numerem 538919-N-2017.

 

Zamawiający - Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający za najkorzystniejszą ofertę uznał ofertę nr 2 firmy: Podgórska Spółdzielnia „OCHRONA MIENIA”, ul. Górników 13, 30-819 Kraków, cena brutto 760 700,94 zł.

Uzasadnienie:

Oferta nr 2 Firmy Podgórska Spółdzielnia „OCHRONA MIENIA”, ul. Górników 13, 30-819 Kraków spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i otrzymała łącznie 100,0000 pkt (cena brutto: waga 60% - 60,0000 pkt, czas dojazdu grupy interwencyjnej: waga 20% - 20,0000 pkt, zatrudnienie na umowę o pracę: waga 20% - 20,0000 pkt.)

Ponadto oferta nr 1 konsorcjum firm: MAXUS Sp. z o.o., MM SERVICE SECURITY Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 64/66, 93-408 Łódź otrzymała: 97,6797 pkt (cena brutto: waga 60% - 57,6797 pkt, czas dojazdu grupy interwencyjnej: waga 20% - 20,0000 pkt, zatrudnienie na umowę o pracę: waga 20% - 20,0000 pkt.)

Równocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z ustawą Pzp umowa może zostać zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. nr /12/ 433 27 29.

 


Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum