Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Aktualne postępowania powyżej progów

Informacja o unieważnieniu w zakresie części 3 przedmiotu zamówienia
Sukcesywna dostawa odczynników do działalności dydaktycznej, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.20.2017
Informacja o unieważnieniu w zakresie części 2, 3 i 4 przedmiotu zamówienia
Sukcesywna dostawa jednorazowych materiałów zużywalnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.41.2017
Ogłoszenie:Ogłoszenie nr 533894-N-2017 z dnia 2017-06-16 r.
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Oznaczenie:141.2711.26.2017
Temat:Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy jednorazowych materiałów zużywalnych dla jednostek organizacyjnych UJ CM.
Termin składania ofert: 2017-06-27 10:00
SIWZ: - SIWZ (351 KB)
- załączniki A B-kalkulacja ceny ofetry wraz z opisem przedmiotu zamówienia (81 KB)
- załacznik nr 2 -do umowy (69 KB)
Załączniki: 
W celu otrzymywania informacji w formie pisemnej prosimy o zarejestrowanie się

Ogłoszenie:Ogłoszenie nr 538035-N-2017 z dnia 2017-06-23 r.
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Oznaczenie:141.2711.25.2017
Temat:Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych dotyczących kontynuacji remontu konserwatorskiego elewacji z rekonstrukcją stolarki okiennej, realizowanego w budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum – gmachu z okresu autonomii galicyjskiej przy ul. Grzegórzeckiej 16 w Krakowie
Termin składania ofert: 2017-07-04 11:00
SIWZ: - SIWZ 141_2711_25_2017.doc (613 KB)
- Załącznik 1 do SIWZ- opis przedmiotu zamówienia.doc (139 KB)
Załączniki: 
W celu otrzymywania informacji w formie pisemnej prosimy o zarejestrowanie się

Ogłoszenie:538919-N-2017
Rodzaj zamówienia: Usługi
Oznaczenie:141.2711.32.2017
Temat:Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi ochrony fizycznej w celu zapewnienia bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej osób oraz usługi ochrony mienia na terenie Zespołu Domów Studenckich w Prokocimiu (w skład, którego wchodzą budynki A, B, C i D) zlokalizowanych w Krakowie przy ul. Badurskiego 13, 15, 17 i 19 wraz z prowadzącymi do nich ciągami komunikacyjnymi tj.: ciągiem komunikacyjnym od bramki Hipermarketu Tesco do Zespołu Domów Studenckich, ciągiem komunikacyjnym od bramki Hipermarketu Tesco do Biblioteki Medycznej (ul. Medyczna do ul. Kostaneckiego, wzdłuż ogrodów Wydziału Farmaceutycznego) oraz ciągiem komunikacyjnym od bramki Hipermarketu Tesco do wejścia głównego Obiektu Dydaktycznego Wydziału Farmaceutycznego (wzdłuż ogrodów Wydziału Farmaceutycznego i ulicy Medycznej)
Termin składania ofert: 2017-07-05 11:00
SIWZ: - 141.2711.32.2017- SIWZ (477 KB)
W celu otrzymywania informacji w formie pisemnej prosimy o zarejestrowanie się

Ogłoszenie:Ogłoszenie nr 539493-N-2017 z dnia 2017-06-27 r.
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Oznaczenie:141.2711.34.2017
Temat:Zakup i dostawa projektora multimedialnego instalacyjnego. Sprawa znak: 141.2711.34.2017
Termin składania ofert: 2017-07-05 11:00
SIWZ: - SIWZ 141.2711.34.2017 (359 KB)
W celu otrzymywania informacji w formie pisemnej prosimy o zarejestrowanie się


Informacje po otwarciu ofert


Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty


Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy


Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

 

   © 2017 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum