Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Aktualne postępowania powyżej progów


Roboty budowlaneDostawy


Ogłoszenie:Biuletyn UZP z dnia 14.06.2016 r. numer ogłoszenia 84933 - 2016
Oznaczenie:141.2711.72.2016
Temat:Sukcesywna dostawa źródeł światła (wraz z odbiorem i utylizacją zużytych) dla obiektów Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, sprawa znak: 141.2711.72.2016
Termin składania ofert:2016-06-30 10:00
SIWZ: - 141.2711.72.2016.zip (131 KB)
Załączniki: 
W celu otrzymywania informacji w formie pisemnej prosimy o zarejestrowanie się

Ogłoszenie:Biuletyn UZP z dnia 22.06.2016 r. numer ogłoszenia 99571 - 2016
Oznaczenie:141.2711.70.2016
Temat:Dostawa lodówki laboratoryjnej +4 st. C. oraz chłodziarko - zamrażarki laboratoryjnej +4/ -20 st. C. w związku z realizacją projektu Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych Akronim CIRCULATE, umowa nr: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015. Sprawa znak: 141.2711.70.2016
Termin składania ofert:2016-07-04 10:00
SIWZ: - 141.2711.70.2016.zip (396 KB)
Załączniki: 
W celu otrzymywania informacji w formie pisemnej prosimy o zarejestrowanie się


Usługi


Ogłoszenie:Suplement do Dziennika Urzędowego UE z dnia 20.04.2016 r. ogłoszenie numer 2016/S 077-136735
Oznaczenie:141.2715.2.2016
Temat:Organizacja i przeprowadzenie eksperymentu medycznego na potrzeby realizacji projektu „Opracowanie innowacyjnego w skali świata urządzenia Tester BRASTER przeznaczonego do cyfrowej rejestracji obrazów termograficznych patologii gruczołu piersiowego kobiet oraz badania porównujące skuteczność urządzenia względem standardowych metod diagnostycznych raka piersi”, realizowanego w ramach programu „INNOMED” zgodnie z umową zawartą z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, nr INNOMED/I/14/NCBR/2014 z 16.10.2014
Termin składania ofert:2016-07-07 11:00
SIWZ: - 141.2715.2.2016.zip (794 KB)
Załączniki: 
W celu otrzymywania informacji w formie pisemnej prosimy o zarejestrowanie się


Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty


Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy


Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

 

   © 2012 Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum