Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Aktualne postępowania powyżej progów

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Dostawa wyposażenia (meble medyczne) dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00. Sprawa znak: 141.2711.103.2016
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Dotyczy: dostawy komputera do przechowywania danych w związku z realizacją projektu pn.: "Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych" akronim CIRCULATE, nr umowy: STRATEGMED 2/265761/10/NCBR/2015 dla Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii UJ CM w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.137.2016
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Dotyczy: dostawy komputera do przechowywania danych w związku z realizacją projektu pn.: "Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych" akronim CIRCULATE,nr umowy: STRATEGMED 2/265761/10/NCBR/2015 dla Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii UJ CM w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.137.2016

Roboty budowlaneDostawy


Ogłoszenie:Biuletyn UZP pod numerem 9393 - 2017 z dnia 17.01.2017r.
Oznaczenie:141.2711.140.2016
Temat:Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw materiałów budowlanych na potrzeby obiektów Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie.
Termin składania ofert: 2017-01-25 11:00
SIWZ: - SIWZ 141.2711.140.2016 (340 KB)
Załączniki: 
W celu otrzymywania informacji w formie pisemnej prosimy o zarejestrowanie się

Ogłoszenie:Ogłoszenie nr 8765 - 2017 z dnia 2017-01-16 r.
Oznaczenie:141.2711.129.2016
Temat:Dostawa, montaż i instalacja laptopów, głośników komputerowych, projektorów, uchwytów sufitowych do projektorów, ekranów elektrycznych, kabli sygnałowych i napięciowych w korytkach, gniazd przyłączeniowych dla potrzeb realizacji projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.”.
Termin składania ofert: 2017-01-26 11:00
SIWZ: - SIWZ z załącznikami (382 KB)
W celu otrzymywania informacji w formie pisemnej prosimy o zarejestrowanie się

Ogłoszenie:Biuletyn UZP z dnia 19.01.2017r. numer ogłoszenia 10793 - 2017
Oznaczenie:141.2711.139.2016
Temat:Zakup i dostawa monitora wysokiej rozdzielczości zintegrowanego z angiografem wraz z oprogramowaniem dla potrzeb II Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Zamówienie realizowane jest w związku z realizacją projektu naukowo–badawczego „Zintegrowany system do przezcewnikowego zamykania przecieków okołozastawkowych” Akronim VALE, umowa nr: STRATEGMED2/269488/7/NCBR/2015.
Termin składania ofert: 2017-01-27 10:00
SIWZ: - SWIZ 141.2711.139.2016 (2.5 MB)
W celu otrzymywania informacji w formie pisemnej prosimy o zarejestrowanie się

Ogłoszenie:Biuletyn UZP pod numerem 11230 - 2017 z dnia 19.01.2017r.
Oznaczenie:141.2711.4.2017
Temat:Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy komputera do przechowywania danych w związku z realizacją projektu pn.: "Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych" akronim CIRCULATE, nr umowy: STRATEGMED 2/265761/10/NCBR/2015 dla Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii UJ CM w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.4.2017
Termin składania ofert: 2017-01-27 11:00
SIWZ: - SIWZ 141.2711.4.2017 (433 KB)
W celu otrzymywania informacji w formie pisemnej prosimy o zarejestrowanie się


Usługi


Ogłoszenie:Suplement do Dziennika Urzędowego UE z dnia 22.12.2016 r. numer ogłoszenia 2016/S 247-451667
Oznaczenie:141.2711.126.2016
Temat:Wykonania pakietu badań laboratoryjnych w materiałach hodowlanych. Numer referencyjny: 141.2711.126.2016
Termin składania ofert: 2017-01-31 11:00
SIWZ: - SIWZ - 2711_141_126_2016.doc (548 KB)
- JEDZ - 2711_141_126_2016.xml (131 KB)
Załączniki: 
W celu otrzymywania informacji w formie pisemnej prosimy o zarejestrowanie się

Ogłoszenie:Suplement do Dziennika Urzędowego UE z dnia 23.12.2016 r. numer ogłoszenia 2016/S 248-454369
Oznaczenie:141.2711.127.2016
Temat:Wykonanie oznaczeń mikrobiologicznych na obecność bakterii tlenowych, beztlenowych i grzybów w próbkach medium znad komórek.
Termin składania ofert: 2017-01-31 12:00
SIWZ: - SIWZ - 2711_141_127_2016.doc (565 KB)
- JEDZ - 2711_141_127_2016.xml (131 KB)
Załączniki: 
W celu otrzymywania informacji w formie pisemnej prosimy o zarejestrowanie się


Informacje po otwarciu ofert


Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty


Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenia o zmianie umowy

 

   © 2017 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum