Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Aktualne postępowania powyżej progów


Roboty budowlaneDostawy


Ogłoszenie:Biuletyn UZP z dnia 22.09.2016 r. numer ogłoszenia 311926 - 2016
Oznaczenie:141.2711.97.2016
Temat:Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących, przeznaczonych do działalności dydaktycznej i administracyjnej, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie
Termin składania ofert: 2016-09-30 11:00
SIWZ: - SIWZ_Materialy_Eksploatacyjne.doc (430 KB)
- zalacznik_A_do_SIWZ.xlsx (38 KB)
- zalacznik_B_do_SIWZ.xls (183 KB)
W celu otrzymywania informacji w formie pisemnej prosimy o zarejestrowanie się

Ogłoszenie:Biuletyn UZP z dnia 21.09.2016 r. numer ogłoszenia 311542 - 2016
Oznaczenie:141.2711.95.2016
Temat:Dostawa wyposażenia medycznego dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00.
Termin składania ofert: 2016-10-03 11:00
SIWZ: - 95_2016_-_SIWZ_21_09_2016.doc (674 KB)
Załączniki: 
W celu otrzymywania informacji w formie pisemnej prosimy o zarejestrowanie się

Ogłoszenie:Biuletyn UZP z dnia 26.09.2016 r. numer ogłoszenia 313511 - 2016
Oznaczenie:141.2711.94.2016
Temat:Dostawa wyposażenia medycznego dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. spr.znak: 141.2711.94.2016
Termin składania ofert: 2016-10-06 11:00
SIWZ: - SIWZ.doc (851 KB)
Załączniki: 
W celu otrzymywania informacji w formie pisemnej prosimy o zarejestrowanie się

Ogłoszenie:Biuletyn UZP z dnia 29.09.2016 r. numer ogłoszenia 315526 - 2016
Oznaczenie:141.2711.103.2016
Temat:Dostawa wyposażenia (meble medyczne) dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00
Termin składania ofert: 2016-10-10 11:00
SIWZ: - SIWZMebleCM103UJ28.09.2016PL.doc (567 KB)
W celu otrzymywania informacji w formie pisemnej prosimy o zarejestrowanie się

Ogłoszenie:Suplement do Dziennika Urzędowego UE z dnia 13.09.2016 r. numer ogłoszenia 2016/S 176-315845
Oznaczenie:141.2711.90.2016
Temat:Dostawa i uruchomienie zaawansowanych symulatorów pacjenta i symulatorów do nauki zaawansowanych zabiegów reanimacyjnych dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej UJ CM w Krakowie. Numer referencyjny: 141.2711.90.2016
Termin składania ofert: 2016-10-20 11:00
SIWZ: - 90.2016_-_SIWZ.doc (619 KB)
- Zalacznik_do_SIWZ_-_JEDZ-ESPD.xml (133 KB)
Załączniki: 
W celu otrzymywania informacji w formie pisemnej prosimy o zarejestrowanie się

Ogłoszenie:Suplement do Dziennika Urzędowego UE z dnia 27.09.2016 r. numer ogłoszenia 2016/S 186-333620
Oznaczenie:141.2711.91.2016
Temat:Dostawa aparatury medycznej dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie.
Termin składania ofert: 2016-11-03 11:00
SIWZ: - SIWZ_141.2711.91.2016.doc (852 KB)
- jedz-espd-request_141.2711.91.2016.xml (124 KB)
W celu otrzymywania informacji w formie pisemnej prosimy o zarejestrowanie się

Ogłoszenie:Suplement do Dziennika Urzędowego UE z dnia 27.09.2016 r. numer ogłoszenia 2016/S 186-333621
Oznaczenie:141.2711.96.2016
Temat:Dostawa wyposażenia (fantomy i modele szkoleniowe) dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. Numer referencyjny: 141.2711.96.2016
Termin składania ofert: 2016-11-03 11:00
SIWZ: - 1.96.2016_fantomy.doc (850 KB)
- 1.96.2016_kalkulacja_ceny_oferty.xls (180 KB)
- jedz-espd-request_1.96.2016.xml (137 KB)
W celu otrzymywania informacji w formie pisemnej prosimy o zarejestrowanie się


UsługiOgłoszenia o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenia o zmianie umowy

 

   © 2016 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum