Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Aktualne postępowania powyżej progów


Roboty budowlane


Ogłoszenie:Biuletyn UZP z dnia 14.07.2016 r. numer ogłoszenia 135137 - 2016
Oznaczenie:141.2711.75.2016
Temat:Wydzielenie stref bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum przy ul. Grzegórzeckiej 16 w Krakowie - I etap. Sprawa znak: 141.2711.75.2016
Termin składania ofert: 2016-08-04 10:00
SIWZ: - 141.2711.75.2016.zip (185 KB)
Załączniki: 
W celu otrzymywania informacji w formie pisemnej prosimy o zarejestrowanie się


Dostawy


Ogłoszenie:Biuletyn UZP z dnia 11.07.2016 numer ogłoszenia 128023 - 2016
Oznaczenie:141.2711.76.2016
Temat: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących do działalności dydaktycznej i administracyjnej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.76.2016
Termin składania ofert: 2016-08-02 10:00
SIWZ: - 141.2711.76.2016.zip (198 KB)
Załączniki: 
W celu otrzymywania informacji w formie pisemnej prosimy o zarejestrowanie się

Ogłoszenie:Biuletyn UZP z dnia 19.07.2016 r. numer ogłoszenia 143777 - 2016
Oznaczenie:141.2711.73.2016
Temat:Dzierżawa 3 urządzeń kserograficznych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.73.2016
Termin składania ofert: 2016-08-04 10:00
SIWZ: - 141.2711.73.2016.zip (131 KB)
Załączniki: 
W celu otrzymywania informacji w formie pisemnej prosimy o zarejestrowanie się

Ogłoszenie:Biuletyn UZP z dnia 19.07.2016 r. numer ogłoszenia 143631 - 2016
Oznaczenie:141.2711.80.2016
Temat:Sukcesywna dostawa sterylnego gotowego do użycia roztworu ludzkiej fibronektyny w płynie o objętości 5 ml i stężeniu 5 mg/ 5 ml oraz enzymu akutaza w związku z realizacją projektu Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych Akronim CIRCULATE, umowa nr: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015
Termin składania ofert: 2016-08-04 11:00
SIWZ: - 141.2711.80.2016.zip (327 KB)
Załączniki: 
W celu otrzymywania informacji w formie pisemnej prosimy o zarejestrowanie się

Ogłoszenie:Biuletyn UZP z dnia 21.07.2016 numer ogłoszenia 149433 - 2016
Oznaczenie:141.2711.86.2016
Temat:Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.86.2016.
Termin składania ofert: 2016-08-04 12:00
SIWZ: - 141.2711.86.2016.zip (184 KB)
Załączniki: 
W celu otrzymywania informacji w formie pisemnej prosimy o zarejestrowanie się

Ogłoszenie:Biuletyn UZP z dnia 22.07.2016 r. numer ogłoszenia 152603 - 2016
Oznaczenie:141.2711.79.2016
Temat:Dostawa urządzeń do rozbudowy sieci bezprzewodowej dla Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.79.2016
Termin składania ofert: 2016-08-04 12:15
SIWZ: - 141.2711.79.2016.zip (146 KB)
W celu otrzymywania informacji w formie pisemnej prosimy o zarejestrowanie się

Ogłoszenie:Biuletyn UZP z dnia 22.07.2016 numer ogłoszenia 152519 - 2016
Oznaczenie: 141.2711.84.2016
Temat:Sukcesywne dostawy antybiotyków do hodowli komórkowych w związku z realizacją projektu pn.: Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych akronim CIRCULATE nr umowy: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015. Sprawa znak: 141.2711.84.2016
Termin składania ofert: 2016-08-04 13:30
SIWZ: - 141.2711.84.2016.zip (370 KB)
W celu otrzymywania informacji w formie pisemnej prosimy o zarejestrowanie się


UsługiInformacje o wyborze najkorzystniejszej oferty


Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy


Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

 

   © 2016 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum