Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Aktualne postępowania powyżej progów


Roboty budowlane


Ogłoszenie:Suplement do Dziennika Urzędowego UE z dnia 20.10.2016 r. numer ogłoszenia 2016/S 203-366426
Oznaczenie:141.2711.88.2016
Temat:Realizacja prac polegających na rozbudowie i przebudowie budynku przy ulicy Medycznej 7 w Krakowie w celu dostosowania pomieszczeń na potrzeby Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej UJ CM. Numer: 141.2711.88.2016
Termin składania ofert: 2016-11-28 11:00
SIWZ: - SIWZ_141.2711.88.2016.zip (242 KB)
Załączniki: 
W celu otrzymywania informacji w formie pisemnej prosimy o zarejestrowanie się


Dostawy


Ogłoszenie:Biuletyn UZP z dnia 21.10.2016 r. numer ogłoszenia 328670 - 2016
Oznaczenie:141.2711.104.2016
Temat:Sukcesywna dostawa projektorów dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.104.2016
Termin składania ofert: 2016-10-31 11:00
SIWZ: - SIWZ_141.2711.104.2016-SIWZ.doc (881 KB)
Załączniki: 
W celu otrzymywania informacji w formie pisemnej prosimy o zarejestrowanie się

Ogłoszenie:Suplement do Dziennika Urzędowego UE z dnia 27.09.2016 r. numer ogłoszenia 2016/S 186-333620
Oznaczenie:141.2711.91.2016
Temat:Dostawa aparatury medycznej dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie.
Termin składania ofert: 2016-11-03 11:00
SIWZ: - SIWZ_141.2711.91.2016.doc (852 KB)
- jedz-espd-request_141.2711.91.2016.xml (124 KB)
Załączniki: 
W celu otrzymywania informacji w formie pisemnej prosimy o zarejestrowanie się

Ogłoszenie:Suplement do Dziennika Urzędowego UE z dnia 27.09.2016 r. numer ogłoszenia 2016/S 186-333621
Oznaczenie:141.2711.96.2016
Temat:Dostawa wyposażenia (fantomy i modele szkoleniowe) dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. Numer referencyjny: 141.2711.96.2016
Termin składania ofert: 2016-11-03 11:00
SIWZ: - 1.96.2016_fantomy.doc (850 KB)
- 1.96.2016_kalkulacja_ceny_oferty.xls (180 KB)
- espd-request (96.2016)_.xml (137 KB)
Załączniki: 
W celu otrzymywania informacji w formie pisemnej prosimy o zarejestrowanie się


Usługi


Ogłoszenie:Biuletyn UZP z dnia 21.10.2016 r. numer ogłoszenia 328739 - 2016
Oznaczenie:141.2711.101.2016
Temat:Wykonanie badań jałowości próbek zawierających zawiesinę komórek mezenchymalnych metodą bezpośredniego posiewu zgodnie z aktualnymi wymogami Farmakopi Europejskiej w standardzie Dobrej Praktyki Wytwarzania - GMP (ang. Good Manufacturing Practice
Termin składania ofert: 2016-10-31 10:30
SIWZ: - SIWZBadaniaJalowosciProbekCM101UJ21.10.2016PL.doc (557 KB)
W celu otrzymywania informacji w formie pisemnej prosimy o zarejestrowanie się

Ogłoszenie:Suplement do Dziennika Urzędowego UE z dnia 4.10.2016 r. numer ogłoszenia 2016/S 191-343382
Oznaczenie:141.2711.100.2016
Temat:Wykonanie pakietu badań laboratoryjnych w próbkach krwi i materiałach hodowlanych oraz wymiana danych przy wykorzystaniu systemów informatycznych Zamawiającego i Wykonawcy. Numer referencyjny: 141.2711.100.2016
Termin składania ofert: 2016-11-10 11:00
SIWZ: - SIWZ_-_2711.141.100.2016.doc (697 KB)
- JEDZ_-_2711.141.100.2016.xml (128 KB)
Załączniki: 
W celu otrzymywania informacji w formie pisemnej prosimy o zarejestrowanie się


Informacje po otwarciu ofert


Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty


Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenia o zmianie umowy

 

   © 2016 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum