Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Aktualne postępowania powyżej progów

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zakup i dostawa monitora wysokiej rozdzielczości zintegrowanego z angiografem wraz z oprogramowaniem dla potrzeb II Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Zamówienie realizowane jest w związku z realizacją projektu naukowo–badawczego „Zintegrowany system do przezcewnikowego zamykania przecieków okołozastawkowych” Akronim VALE, umowa nr: STRATEGMED2/269488/7/NCBR/2015. Sprawa znak: 141.2711.139.2016

Załącznik do informacji o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw materiałów budowlanych na potrzeby obiektów Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.140.2016

Załącznik do informacji o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw materiałów budowlanych na potrzeby obiektów Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.140.2016
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - część 4
Sukcesywna dostawa odczynników do działalności dydaktycznej, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.132.2016

Załącznik do informacji o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - część 4
Sukcesywna dostawa odczynników do działalności dydaktycznej, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.132.2016
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - część 7
Sukcesywna dostawa odczynników do działalności dydaktycznej, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.132.2016

Załącznik do informacji o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - część 7
Sukcesywna dostawa odczynników do działalności dydaktycznej, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.132.2016
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - część 2.
Sukcesywna dostawa odczynników do działalności dydaktycznej, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.132.2016

Załącznik do informacji o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - część 2.
Sukcesywna dostawa odczynników do działalności dydaktycznej, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.132.2016
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - część 3.
Sukcesywna dostawa odczynników do działalności dydaktycznej, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.132.2016

Załącznik do informacji o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - część 3.
Sukcesywna dostawa odczynników do działalności dydaktycznej, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.132.2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dotyczącego informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - część 3 z dnia 31.01.2017 r.
Sukcesywna dostawa odczynników do działalności dydaktycznej, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.132.2016
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Dostawa wyposażenia (meble medyczne) dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00. Sprawa znak: 141.2711.103.2016
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Dotyczy: dostawy komputera do przechowywania danych w związku z realizacją projektu pn.: "Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych" akronim CIRCULATE, nr umowy: STRATEGMED 2/265761/10/NCBR/2015 dla Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii UJ CM w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.137.2016
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Dotyczy: dostawy komputera do przechowywania danych w związku z realizacją projektu pn.: "Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych" akronim CIRCULATE,nr umowy: STRATEGMED 2/265761/10/NCBR/2015 dla Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii UJ CM w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.137.2016

Roboty budowlane


Ogłoszenie: Ogłoszenie nr 27684 - 2017 z dnia 2017-02-17 r.
Oznaczenie:141.2711.2.2017
Temat:Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac budowlanych związanych z remontem dwóch auli wykładowych w budynku Instytutu Stomatologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum przy ul. Montelupich 4 w Krakowie
Termin składania ofert: 2017-02-27 11:00
SIWZ: - SIWZ 141_2711_2_2017.doc (574 KB)
- Załącznik 1 do SIWZ 141_2711_2_2017.doc (117 KB)
- Przedmiar robót Remont sal wykładowych na parterze budynku sala niebieska.pdf (221 KB)
- Dokumentacja_koncepcji_aranzacji_wnetrz_cz1.zip (5.9 MB)
- Dokumentacja_koncepcji_aranzacji_wnetrz_cz2.zip (8.8 MB)
- Dokumentacja_koncepcji_aranzacji_wnetrz_cz3.zip (6.1 MB)
Załączniki: 
W celu otrzymywania informacji w formie pisemnej prosimy o zarejestrowanie się


Dostawy


Ogłoszenie:28262-2017
Oznaczenie:141.2715.2.2017
Temat:Zakupu i dostawa Inkubatora z atmosferą CO2 i O2 dla potrzeb Zakładu Transplantologii Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii Instytutu Pediatrii Wydziału Lekarskiego UJ CM ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków w ramach realizacji projektu pn.: „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” akronim CIRCULATE” nr umowy: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015.
Termin składania ofert: 2017-02-28 10:00
SIWZ: - SIWZ 141.2715.2.2017 (387 KB)
- ZAŁĄCZNIK A po zmianach z dnia 22.02.2017r. (78 KB)
Załączniki: 
W celu otrzymywania informacji w formie pisemnej prosimy o zarejestrowanie się

Ogłoszenie:Biuletynu Zamówień Publicznych z numerem: 29267 - 2017 z dnia 2017-02-21 r.
Oznaczenie:141.2711.5.2017
Temat:Sukcesywna dostawa odczynników do działalności dydaktycznej, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.5.2017
Termin składania ofert: 2017-03-01 10:00
SIWZ: - SIWZ 141.2711.5.2017 (325 KB)
- Opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny oferty (załączniki A, B, C, D) (246 KB)
W celu otrzymywania informacji w formie pisemnej prosimy o zarejestrowanie się

Ogłoszenie:Biuletynu Zamówień Publicznych z numerem: 29571 - 2017 z dnia 2017-02-22 r.
Oznaczenie:141.2715.8.2017
Temat:Zakup i dostawa monitora wysokiej rozdzielczości zintegrowanego z angiografem wraz z oprogramowaniem dla potrzeb II Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Zamówienie realizowane jest w związku z realizacją projektu naukowo–badawczego „Zintegrowany system do przezcewnikowego zamykania przecieków okołozastawkowych” Akronim VALE, umowa nr: STRATEGMED2/269488/7/NCBR/2015
Termin składania ofert: 2017-03-02 10:00
SIWZ: - 141.2715.8.2017 - SIWZ (2.5 MB)
W celu otrzymywania informacji w formie pisemnej prosimy o zarejestrowanie się


Usługi


Ogłoszenie:Biuletyn UZP pod numerem 15069 - 2017 z dnia 26.01.2017r.
Oznaczenie:141.2711.123.2016
Temat:Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostępu do książek w wersji elektronicznej dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie.
Termin składania ofert: 2017-02-27 11:00
SIWZ: - 141.2711.123.2016 SIWZ (366 KB)
Załączniki: 
W celu otrzymywania informacji w formie pisemnej prosimy o zarejestrowanie się

Ogłoszenie:Biuletyn UZP z dnia 15.02.2017r. numer ogłoszenia 26020 - 2017
Oznaczenie:141.2715.7.2017
Temat:Opracowanie trzech scenariuszy przypadków przeznaczonych do wykorzystania w czasie lokalnych zawodów symulacyjnych dla studentów kierunków medycznych
Termin składania ofert: 2017-03-01 11:00
SIWZ: - 141.2715.7.2017 SIWZ (455 KB)
Załączniki: 
W celu otrzymywania informacji w formie pisemnej prosimy o zarejestrowanie się

Ogłoszenie:28665 - 2017
Oznaczenie:141.2715.3.2017
Temat:Wykonanie badań mikrobiologicznych (część I – przeprowadzenie kwalifikacji mikrobiologicznej pomieszczeń – powietrza i powierzchni oraz systemu modułowego typu Xvivo2 do hodowli komórek, część II – identyfikacja kolonii drobnoustrojów na podłożach przekazanych przez Zamawiającego, część III – wykonanie oceny żyzności i jałowości podłoży przekazanych od Zamawiającego) w związku z realizacją projektu pn., „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” akronim „CIRCULATE” nr umowy: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015, odpowiednio dla od jednej do trzech części zamówienia
Termin składania ofert: 2017-03-01 11:00
SIWZ: - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (170 KB)
- Załącznik 1 do SIWZ Umowa część 1 (119 KB)
- Załącznik 2 do SIWZ Umowa część 2 (128 KB)
- Załącznik 3 do SIWZ Umowa część 3 (126 KB)
- Załącznik 4 do SIWZ OPZ (124 KB)
W celu otrzymywania informacji w formie pisemnej prosimy o zarejestrowanie się


Informacje po otwarciu ofert


Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty


Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia


Ogłoszenia o zmianie umowy

 

   © 2017 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum