Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Aktualne postępowania powyżej progów


Roboty budowlane


Ogłoszenie:Biuletyn UZP z dnia 13.05.2016 roku numer ogłoszenia 53439 - 2016
Oznaczenie:141.2711.58.2016
Temat:Remont dachu i konserwacja elewacji ze stolarką - I etap budynku Katedry Historii Medycyny UJ CM przy ul. Kopernika 7F w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.58.2016
Termin składania ofert:2016-05-30 10:30
SIWZ: - 141.2711.58.2016_SIWZ.zip (20.3 MB)
Załączniki: 
W celu otrzymywania informacji w formie pisemnej prosimy o zarejestrowanie się

Ogłoszenie:Biuletyn UZP z dnia 13.05.2016 roku numer ogłoszenia 53503 - 2016
Oznaczenie:141.2711.59.2016
Temat:Remont konserwatorski elewacji - I etap: ryzalit środkowy elewacji południowej budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum przy ul. Grzegórzeckiej 16 w Krakowie. Nr 141.2711.59.2016
Termin składania ofert:2016-05-30 11:00
SIWZ: - 141.2711.59.2016_SIWZ.zip (528 KB)
Załączniki: 
W celu otrzymywania informacji w formie pisemnej prosimy o zarejestrowanie się

Ogłoszenie:Biuletyn UZP z dnia 19.05.2016 roku numer ogłoszenia 127098 - 2016
Oznaczenie:141.2711.51.2016
Temat:Przebudowa pomieszczeń Zakładu Dydaktyki Medycznej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie przy ul. Łazarza 16, spr. znak: 141.2711.51.2016
Termin składania ofert:2016-06-03 10:00
SIWZ: - 141.2711.51.2016.zip (194 KB)
Załączniki: 
W celu otrzymywania informacji w formie pisemnej prosimy o zarejestrowanie się


Dostawy


Ogłoszenie:Biuletyn UZP z dnia 16.05.2016 roku numer ogłoszenia 54245 - 2016
Oznaczenie:141.2711.52.2016
Temat:Dostawa pletyzmografu z systemem dyfuzyjnym kompatybilnego z urządzeniem Master Lab (posiadający możliwość zaimportowania baz danych zgromadzonych na urządzeniu Master Lab- J Lab ver. 4.34, rok prod. 1998) dla II Katedry Chorób Wewnętrznych UJ CM w Krakowie. Spawa znak: 141.2711.52.2016
Termin składania ofert:2016-05-30 09:30
SIWZ: - 141.2711.52.2016.zip (100 KB)
Załączniki: 
W celu otrzymywania informacji w formie pisemnej prosimy o zarejestrowanie się

Ogłoszenie:Biuletyn UZP z dnia 20.05.2016 numer ogłoszenia 128550 - 2016
Oznaczenie:141.2711.61.2016
Temat:Dostawa komputera przenośnego. Sprawa znak: 141.2711.61.2016
Termin składania ofert:2016-05-31 10:00
SIWZ: - 128550-2016.zip (122 KB)
W celu otrzymywania informacji w formie pisemnej prosimy o zarejestrowanie się

Ogłoszenie:Biuletyn UZP z dnia 18.05.2016 roku numer ogłoszenia 125978 - 2016
Oznaczenie:141.2711.57.2016
Temat:Sukcesywna dostawa sterylnie pakowanych zestawów jednorazowych narzędzi do preparatyki w związku z realizacją projektu pn.: Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych Akronim CIRCULATE, umowa nr: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015. Sprawa znak: 141.2711.57.2016
Termin składania ofert:2016-05-31 11:00
SIWZ: - 141.2711.57.2016.zip (326 KB)
W celu otrzymywania informacji w formie pisemnej prosimy o zarejestrowanie się

Ogłoszenie:Biuletyn UZP z dnia 23.05.2016 roku numer ogłoszenia 130218 - 2016
Oznaczenie:141.2711.54.2016
Temat:Sukcesywna dostawa paliw płynnych do samochodów będących w zasobach Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum. Nr 141.2711.54.2016
Termin składania ofert:2016-05-31 11:00
SIWZ: - 141.2711.54.2016.zip (480 KB)
Załączniki: 
W celu otrzymywania informacji w formie pisemnej prosimy o zarejestrowanie się

Ogłoszenie:Suplement do Dziennika Urzędowego UE z dnia 20.04.2016 r. ogłoszenie numer 2016/S 077-136037
Oznaczenie:141.2711.37.2016
Temat:Sukcesywna dostawa zestawów do ekspansji komórek (kartigde) i materiałów zużywalnych (akcesoria) w związku z realizacją projektu pn.: Regeneracja uszkodzeń sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych akronim CIRCULATE nr umowy: STRATEGMED2-265761-10-NCBR-2015. sprawa znak: 141.2711.37.2016
Termin składania ofert:2016-06-03 13:00
SIWZ: - 141.2711.37.2016.zip (331 KB)
Załączniki: 
W celu otrzymywania informacji w formie pisemnej prosimy o zarejestrowanie się

Ogłoszenie:Biuletyn UZP z dnia 27.05.2016 roku numer ogłoszenia 59179 - 2016
Oznaczenie:141.2711.62.2016
Temat:Dostawa zamrażarki laboratoryjnej -80 st. C. w związku z realizacją projektu Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych Akronim CIRCULATE, umowa nr: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015. Sprawa znak: 141.2711.62.2016
Termin składania ofert:2016-06-06 10:00
SIWZ: - 141.2711.62.2016 (333 KB)
W celu otrzymywania informacji w formie pisemnej prosimy o zarejestrowanie się


Usługi
Ogłoszenie:Suplement do Dziennika Urzędowego UE z dnia 20.04.2016 r. ogłoszenie numer 2016/S 077-136735
Oznaczenie:141.2715.2.2016
Temat:Organizacja i przeprowadzenie eksperymentu medycznego na potrzeby realizacji projektu „Opracowanie innowacyjnego w skali świata urządzenia Tester BRASTER przeznaczonego do cyfrowej rejestracji obrazów termograficznych patologii gruczołu piersiowego kobiet oraz badania porównujące skuteczność urządzenia względem standardowych metod diagnostycznych raka piersi”, realizowanego w ramach programu „INNOMED” zgodnie z umową zawartą z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, nr INNOMED/I/14/NCBR/2014 z 16.10.2014
Termin składania ofert:2016-07-07 11:00
SIWZ: - 141.2715.2.2016.zip (794 KB)
Załączniki: 
W celu otrzymywania informacji w formie pisemnej prosimy o zarejestrowanie się


Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty


Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy


Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

 

   © 2012 Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum