Archiwum

Zamówienie ustawowe
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie jednorazowej dostawy końcówek do pipet automatycznych z filtrem dla potrzeb Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum. Sprawa znak: 141.2711.60.2018
Dzień publikacji:2018-07-30

Zamówienie ustawowe
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania sieci wodociągowej obwodowej przy ul. Jakubowskiego, ul. Medycznej, ul. Obronnej oraz przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Medycznej 9 w Krakowie. 141.2711.59.2018
Dzień publikacji:2018-07-17

Zamówienie z dziedziny nauki
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy zestawu specjalistycznych odczynników do oznaczeń 16S rRNA oraz 18S rRNA w aparacie MiSeq dla Katedry Mikrobiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, ul. Czysta 18 , 31-121 Kraków. Numer sprawy : 141.2713.12.2018
Dzień publikacji:2018-07-16

Zamówienie ustawowe
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy jednorazowych materiałów zużywalnych do działalności statutowej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.56.2018
Dzień publikacji:2018-07-13

Zamówienie ustawowe
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 4 szt. przełączników przewodowych sieci LAN - TYP I, 4 szt. przełączników przewodowych sieci LAN - TYP II, 10 szt. przełączników przewodowych sieci LAN - TYP III oraz 18 szt. przełączników bezprzewodowych - punktów dostępowych sieci Wi-Fi dla Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.51.2018
Dzień publikacji:2018-07-05

Zamówienie ustawowe
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania sieci wodociągowej obwodowej przy ul. Jakubowskiego, ul. Medycznej, ul. Obronnej oraz przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Medycznej 9 w Krakowie
Dzień publikacji:2018-06-28

Zamówienie ustawowe
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy jednorazowych materiałów zużywalnych do działalności statutowej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.48.2018
Dzień publikacji:2018-06-19

Zamówienie ustawowe
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy serwera dla Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.49.2018.
Dzień publikacji:2018-06-19

Zamówienie na usługi społeczne
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie jednorazowego świadczenia usługi cateringowej w formie usług bufetowych i kawiarnianych dla władz, studentów i gości Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców UJ CM w Krakowie, po zakończeniu oficjalnej uroczystości rozdania dyplomów w dniu 30 czerwca 2018 r. Sprawa znak: 141.2711.47.2018.
Dzień publikacji:2018-06-07

Zamówienie ustawowe
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy materiałów jednorazowych i zużywalnych dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00, odpowiednio w odniesieniu od jednej do jedenastu części przedmiotu zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.46.2018
Dzień publikacji:2018-06-07

Zamówienie na usługi społeczne
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na przeprowadzenie wykładów z zakresu "Społeczna odpowiedzialność biznesu" w ramach studiów podyplomowych "HTA i EBM w zarządzaniu w ochronie zdrowia", organizowanych przez Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków. Sprawa znak: 141.2711.45.2018.
Dzień publikacji:2018-06-05

Zamówienie na usługi społeczne
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na przeprowadzenie wykładu z zakresu "Przeglądy systematyczne i metaanalizy" w ramach studiów podyplomowych "HTA i EBM w zarządzaniu w ochronie zdrowia", organizowanych przez Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków. Sprawa znak: 141.2711.44.2018.
Dzień publikacji:2018-06-05

Zamówienie ustawowe
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw urządzeń wielofunkcyjnych oraz drukarek laserowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.40.2018
Dzień publikacji:2018-06-04

Zamówienie ustawowe
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw komputerów przenośnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.43.2018
Dzień publikacji:2018-05-30

Zamówienie ustawowe
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw skanerów dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.39.2018
Dzień publikacji:2018-05-25

Zamówienie ustawowe
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 1 sztuki komputera przenośnego dla Zakładu Żywienia Człowieka Instytut Zdrowia Publicznego WNZ Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.38.2018.
Dzień publikacji:2018-05-25

Zamówienie ustawowe
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wielofunkcyjnego systemu spektroskopii NMR w poszukiwaniu i rozwoju nowych leków (500 MHz), dla Pracowni Spektroskopii Magnetycznego Rezonansu Jądrowego. Sprawa znak: 141.2711.37.2018
Dzień publikacji:2018-05-23

Zamówienie z dziedziny nauki
Jednorazowa dostawa odczynników do ilościowej analizy ekspresji genów dla projektu pt.: „Mechanizmy epigenetyczne jako nowe czynniki ryzyka rozwoju neuropatii cukrzycowej w cukrzycy typu 1". Sprawa znak: 141.2713.11.2018.
Dzień publikacji:2018-05-18

Zamówienie z dziedziny nauki
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie jednorazowej dostawy zestawu specjalistycznych odczynników do oznaczeń mikroRNA, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, Ośrodka Genomiki Medycznej OMICRON. Sprawa znak: 141.2713.10.2018
Dzień publikacji:2018-05-17

Zamówienie z dziedziny nauki
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie jednorazowej dostawy zestawu specjalistycznych odczynników do analizy mikroRNA, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, Ośrodka Genomiki Medycznej OMICRON. Sprawa znak: 141.2713.9.2018
Dzień publikacji:2018-05-17