Archiwum

Zamówienie ustawowe
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 2 sztuk komputerów stacjonarnych typu ALL-in-one dla Zakładu Biofizyki Farmaceutycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.108.2018
Dzień publikacji:2018-11-23

Zamówienie ustawowe
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnego projektu budowlano-wykonawczego wraz z STWiOR, kosztorysem i przedmiarem elementów wyposażenia wnętrz, systemu RFID oraz instalacji wewnętrznych w budynku Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum przy ul. Medycznej 7 w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.100.2018
Dzień publikacji:2018-11-19

Zamówienie ustawowe
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komputera stacjonarnego wraz z dwoma monitorami dla Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.104.2018
Dzień publikacji:2018-11-14

Zamówienie ustawowe
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy serwera obliczeniowego dla Katedry Technologii Postaci Leku i Biofarmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Numer sprawy: 141.2711.99.2018
Dzień publikacji:2018-11-07

Zamówienie ustawowe
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostępu do książek w wersji elektronicznej dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzydziestu jeden części przedmiotu zamówienia, przy czym jeden tytuł odpowiada jednej części zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.79.2018.
Dzień publikacji:2018-11-07

Zamówienie na usługi społeczne
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie przygotowania ekranów do szkolenia e-learningowego z zakresu HTA i zarządzania w ochronie zdrowia oraz umieszczenie tych ekranów na platformie moodle stacjonującej na serwerze w ramach projektu ,,Rozwój kompetencji kadry administracyjnej i zarządzającej dla poprawy jakości w ochronie zdrowia (PRO-QUO HEALTH). Sprawa znak: 141.2711.105.2018.
Dzień publikacji:2018-11-05

Zamówienie na usługi społeczne
Wyłonienie Wykonawcy na przeprowadzenie wykładów i warsztatów z zakresu „Analiza wpływu nowych technologii medycznych” w ramach studiów podyplomowych „HTA i EBM w Zarządzaniu w Ochronie Zdrowia” w ramach projektu ,,Rozwój kompetencji kadry administracyjnej i zarządzającej dla poprawy jakości w ochronie zdrowia (PRO-QUO HEALTH). Sprawa znak: 141.2711.95.2018
Dzień publikacji:2018-10-25

Zamówienie ustawowe
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw materiałów biurowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.96.2018
Dzień publikacji:2018-10-25

Zamówienie na usługi społeczne
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na przeprowadzenie wykładów i warsztatów z zakresu „Praktyczne przykłady analiz ekonomicznych w HTA” w ramach studiów podyplomowych „HTA i EBM w Zarządzaniu w Ochronie Zdrowia” w ramach projektu ,,Rozwój kompetencji kadry administracyjnej i zarządzającej dla poprawy jakości w ochronie zdrowia (PRO-QUO HEALTH). Sprawa numer: 141.2711.94.2018
Dzień publikacji:2018-10-24

Zamówienie na usługi społeczne
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na przeprowadzenie wykładów i warsztatów z zakresu „Modelowanie w analizach ekonomicznych” w ramach studiów podyplomowych „HTA i EBM w Zarządzaniu w Ochronie Zdrowia” w ramach projektu ,,Rozwój kompetencji kadry administracyjnej i zarządzającej dla poprawy jakości w ochronie zdrowia (PRO-QUO HEALTH). Sprawa znak: 141.2711.93.2018
Dzień publikacji:2018-10-24

Zamówienie z dziedziny nauki
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy zestawy ELISA do oznaczeń ilościowych białek, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzynastu części zamówienia, dla potrzeb Zakładu Kardiochirurgii, Anestezjologii i Kardiologii Doświadczalnej CM UJ w Krakowie. Nr sprawy: 141.2713.14.2018
Dzień publikacji:2018-10-19

Zamówienie z dziedziny nauki
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie jednorazowej dostawy aparatu do detekcji kwasów nukleinowych metodą real – time PCR dla II Katedry Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, zlokalizowanej przy ul. Skawińska 8, 31-066 Kraków. Nr sprawy: 141.2713.15.2018
Dzień publikacji:2018-10-19

Zamówienie ustawowe
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych dla zadania pn. „Kontynuacja rozbudowy i przebudowy budynku przy ul. Medycznej 7 w celu dostosowania pomieszczeń na potrzeby Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie”. Sprawa znak: 141.2711.88.2018
Dzień publikacji:2018-10-12

Zamówienie na usługi społeczne
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie przygotowania ekranów do szkolenia e-learningowego z zakresu HTA i zarządzania w ochronie zdrowia oraz umieszczenie tych ekranów na platformie moodle stacjonującej na serwerze w ramach projektu ,,Rozwój kompetencji kadry administracyjnej i zarządzającej dla poprawy jakości w ochronie zdrowia (PRO-QUO HEALTH). Sprawa znak: 141.2711.97.2018.
Dzień publikacji:2018-10-11

Zamówienie ustawowe
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej (partiami) dostawy odczynników wytwarzanych przez Promega GmbH dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, przeznaczonych w szczególności do działalności statutowej, naukowej, badawczej i eksperymentalno - rozwojowej. Sprawa znak: 141.2711.84.2018
Dzień publikacji:2018-10-10

Zamówienie na usługi społeczne
Wyłonienie Wykonawcy na przeprowadzenie wykładów i warsztatów z zakresu „Konstruowanie koszyka świadczeń” w ramach studiów podyplomowych „HTA i EBM w Zarządzaniu w Ochronie Zdrowia” w ramach projektu ,,Rozwój kompetencji kadry administracyjnej i zarządzającej dla poprawy jakości w ochronie zdrowia (PRO-QUO HEALTH). Sprawa znak:141.2711.87.2018
Dzień publikacji:2018-10-05

Zamówienie na usługi społeczne
Wyłonienie Wykonawcy na przeprowadzenie wykładów i warsztatów z zakresu „Pricing, negocjacje oraz umowy podziału ryzyka” w ramach studiów podyplomowych „HTA i EBM w Zarządzaniu w Ochronie Zdrowia” w ramach projektu ,,Rozwój kompetencji kadry administracyjnej i zarządzającej dla poprawy jakości w ochronie zdrowia (PRO-QUO HEALTH). Sprawa znak: 141.2711.86.2018
Dzień publikacji:2018-10-05

Zamówienie ustawowe
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania sieci wodociągowej obwodowej przy ul. Jakubowskiego, ul. Medycznej, ul. Obronnej oraz przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Medycznej 9 w Krakowie OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - 141.2711.73.2018
Dzień publikacji:2018-09-27

Zamówienie na usługi społeczne
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie przygotowania ekranów do szkolenia e-learningowego z zakresu HTA i zarządzania w ochronie zdrowia oraz umieszczenie tych ekranów na platformie moodle stacjonującej na serwerze w ramach projektu ,,Rozwój kompetencji kadry administracyjnej i zarządzającej dla poprawy jakości w ochronie zdrowia (PRO-QUO HEALTH). Sprawa znak: 141.2711.71.2018.
Dzień publikacji:2018-09-27

Zamówienie na usługi społeczne
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi cateringowej w formie usługi bufetowej i kawiarnianej dla uczestników konferencji Health Systems and Policy Monitor Network w dniu 12 października 2018 r., organizowanej przez Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w budynku przy ul. św. Anny 12 w Krakowie.Sprawa znak : 141.2711.77.2018
Dzień publikacji:2018-09-24