Zamówienia z dziedziny nauki

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania badań w oparciu o bazę lokalową jednej przychodni w ramach programu „Psychospołeczne determinanty chorób sercowo-naczyniowych i procesu starzenia. Badanie prospektywne kohorty mężczyzn i kobiet w wieku 60-84 lat.” Sprawa znak: 141.2713.17.2019
Termin składania ofert: 2019-09-23 10:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania badań w oparciu o bazę lokalową dwóch przychodni w ramach programu „Psychospołeczne determinanty chorób sercowo-naczyniowych i procesu starzenia. Badanie prospektywne kohorty mężczyzn i kobiet w wieku 60-84 lat.”, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. Sprawa znak: 141.2713.16.2019
Termin składania ofert: 2019-09-13 10:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania czynności polegających na: 1) przeprowadzaniu badań w miejscu pobytu respondentów oraz 2) kontakcie i wizytach w miejscu pobytu non-respondentów projektu „Psychospołeczne determinanty chorób sercowo-naczyniowych i procesu starzenia. Badanie prospektywne kohorty mężczyzn i kobiet w wieku 60-84 lat” finansowany z Narodowego Centrum Nauki dla Katedry Epidemiologii i Badań Populacyjnych UJ CM w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwudziestu części przedmiotu zamówienia. Sprawa znak: 141.2713.14.2019
Termin składania ofert: 2019-09-06 11:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania badań w oparciu o bazę lokalową czterech przychodni w ramach programu „Psychospołeczne determinanty chorób sercowo-naczyniowych i procesu starzenia. Badanie prospektywne kohorty mężczyzn i kobiet w wieku 60-84 lat.”, odpowiednio w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia. Sprawa znak: 141.2713.15.2019
Termin składania ofert: 2019-09-02 10:00

Zapytanie ofertowe i zaproszenie do złożenia oferty. Zaangażowanie pracownika na stanowisko specjalisty do realizacji zadań w ramach projektu pn. „Portal zarządzania wiedzą i potencjałem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum jako moduł Polskiej Platformy Medycznej”, Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020, Numer Projektu: POPC.02.03.01-00-0070/18. Zadanie 2
Termin składania ofert: 2019-08-30 15:00

Zapytanie ofertowe i zaproszenie do złożenia oferty: Zaangażowanie pracownika na stanowisko specjalisty ds. informacji naukowo-technicznej do realizacji zadań w ramach projektu pn. „Portal zarządzania wiedzą i potencjałem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum jako moduł Polskiej Platformy Medycznej”, Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020, Numer Projektu: POPC.02.03.01-00-0070/18. Zadanie 1
Termin składania ofert: 2019-08-30 15:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie jednorazowej dostawy specjalistycznych testów immunoenzymatycznych (ELISA) do oceny oznaczeń ilościowych białek dla projektu „Właściwości skrzepu fibrynowego w ostrej zatorowości płucnej”, odpowiednio w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia. Sprawa znak: 141.2713.13.2019
Termin składania ofert: 2019-08-19 10:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy syntezatora mikrofalowego z akcesoriami dla Katedry Chemii Farmaceutycznej UJ CM w Krakowie. Sprawa znak: 141.2713.11.2019
Termin składania ofert: 2019-05-22 10:00