Zamówienia z dziedziny nauki

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 1 zestawu systemu do wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC), dla Katedry Chemii Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny UJ CM zlokalizowanej przy ul. Medycznej 9, 30-688 Kraków, Budynek B, piętro 4, pokój 5/25. Sprawa znak: 141.2713.19.2018
Termin składania ofert: 2018-12-07 10:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy zestawy ELISA do oznaczeń ilościowych białek, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzynastu części zamówienia, dla potrzeb Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii UJ CM ul. Prądnicka 80, Kraków. Sprawa znak: 141.2713.18.2018
Termin składania ofert: 2018-11-23 10:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie jednorazowej dostawy aparatu do detekcji kwasów nukleinowych metodą real – time PCR dla II Katedry Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, zlokalizowanej przy ul. Skawińska 8, 31-066 Kraków. Nr sprawy: 141.2713.15.2018
Termin składania ofert: 2018-10-29 10:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy zestawy ELISA do oznaczeń ilościowych białek, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzynastu części zamówienia, dla potrzeb Zakładu Kardiochirurgii, Anestezjologii i Kardiologii Doświadczalnej CM UJ w Krakowie. Nr sprawy: 141.2713.14.2018
Termin składania ofert: 2018-10-26 10:00