Zamówienia na usługi społeczne

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest świadczenie usług rekreacyjno–sportowych (basenów, klubów fitness itp.), dla pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum oraz osób towarzyszących wraz z dostarczeniem 880 karnetów miesięcznych uprawniających do wstępu do obiektów oferujących zajęcia sportowe i rekreacyjne.Sprawa znak : 141.2711.101.2018
Termin składania ofert: 2018-12-12 10:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie przygotowania ekranów do szkolenia e-learningowego z zakresu HTA i zarządzania w ochronie zdrowia oraz umieszczenie tych ekranów na platformie moodle stacjonującej na serwerze w ramach projektu ,,Rozwój kompetencji kadry administracyjnej i zarządzającej dla poprawy jakości w ochronie zdrowia (PRO-QUO HEALTH). Sprawa znak: 141.2711.105.2018.
Termin składania ofert: 2018-11-13 10:00

Wyłonienie Wykonawcy na przeprowadzenie wykładów i warsztatów z zakresu „Analiza wpływu nowych technologii medycznych” w ramach studiów podyplomowych „HTA i EBM w Zarządzaniu w Ochronie Zdrowia” w ramach projektu ,,Rozwój kompetencji kadry administracyjnej i zarządzającej dla poprawy jakości w ochronie zdrowia (PRO-QUO HEALTH). Sprawa znak: 141.2711.95.2018
Termin składania ofert: 2018-11-02 10:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na przeprowadzenie wykładów i warsztatów z zakresu „Modelowanie w analizach ekonomicznych” w ramach studiów podyplomowych „HTA i EBM w Zarządzaniu w Ochronie Zdrowia” w ramach projektu ,,Rozwój kompetencji kadry administracyjnej i zarządzającej dla poprawy jakości w ochronie zdrowia (PRO-QUO HEALTH). Sprawa znak: 141.2711.93.2018
Termin składania ofert: 2018-10-31 11:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na przeprowadzenie wykładów i warsztatów z zakresu „Praktyczne przykłady analiz ekonomicznych w HTA” w ramach studiów podyplomowych „HTA i EBM w Zarządzaniu w Ochronie Zdrowia” w ramach projektu ,,Rozwój kompetencji kadry administracyjnej i zarządzającej dla poprawy jakości w ochronie zdrowia (PRO-QUO HEALTH). Sprawa numer: 141.2711.94.2018
Termin składania ofert: 2018-10-31 10:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie przygotowania ekranów do szkolenia e-learningowego z zakresu HTA i zarządzania w ochronie zdrowia oraz umieszczenie tych ekranów na platformie moodle stacjonującej na serwerze w ramach projektu ,,Rozwój kompetencji kadry administracyjnej i zarządzającej dla poprawy jakości w ochronie zdrowia (PRO-QUO HEALTH). Sprawa znak: 141.2711.97.2018.
Termin składania ofert: 2018-10-25 10:00

Wyłonienie Wykonawcy na przeprowadzenie wykładów i warsztatów z zakresu „Konstruowanie koszyka świadczeń” w ramach studiów podyplomowych „HTA i EBM w Zarządzaniu w Ochronie Zdrowia” w ramach projektu ,,Rozwój kompetencji kadry administracyjnej i zarządzającej dla poprawy jakości w ochronie zdrowia (PRO-QUO HEALTH). Sprawa znak:141.2711.87.2018
Termin składania ofert: 2018-10-12 11:00

Wyłonienie Wykonawcy na przeprowadzenie wykładów i warsztatów z zakresu „Pricing, negocjacje oraz umowy podziału ryzyka” w ramach studiów podyplomowych „HTA i EBM w Zarządzaniu w Ochronie Zdrowia” w ramach projektu ,,Rozwój kompetencji kadry administracyjnej i zarządzającej dla poprawy jakości w ochronie zdrowia (PRO-QUO HEALTH). Sprawa znak: 141.2711.86.2018
Termin składania ofert: 2018-10-12 10:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie przygotowania ekranów do szkolenia e-learningowego z zakresu HTA i zarządzania w ochronie zdrowia oraz umieszczenie tych ekranów na platformie moodle stacjonującej na serwerze w ramach projektu ,,Rozwój kompetencji kadry administracyjnej i zarządzającej dla poprawy jakości w ochronie zdrowia (PRO-QUO HEALTH). Sprawa znak: 141.2711.71.2018.
Termin składania ofert: 2018-10-08 10:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi cateringowej w formie usługi bufetowej i kawiarnianej dla uczestników konferencji Health Systems and Policy Monitor Network w dniu 12 października 2018 r., organizowanej przez Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w budynku przy ul. św. Anny 12 w Krakowie.Sprawa znak : 141.2711.77.2018
Termin składania ofert: 2018-10-01 10:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na przeprowadzenie wykładów i warsztatów z zakresu „Programy polityki zdrowotnej” w ramach studiów podyplomowych „HTA i EBM w Zarządzaniu w Ochronie Zdrowia”, organizowanych przez Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków. Sprawa znak: 141.2711.70.2018.
Termin składania ofert: 2018-09-12 10:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług hotelowych (wraz ze śniadaniem) dla uczestników studiów podyplomowych „HTA i EBM w zarządzaniu w Ochronie Zdrowia” organizowanych przez Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM ”. Sprawa znak: 141.2711.62.2018.
Termin składania ofert: 2018-09-04 12:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na przeprowadzenie wykładów i warsztatów z zakresu „Programy polityki zdrowotnej” w ramach studiów podyplomowych „HTA i EBM w Zarządzaniu w Ochronie Zdrowia”, organizowanych przez Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków. Sprawa znak: 141.2711.65.2018.
Termin składania ofert: 2018-09-04 10:00

Sukcesywne świadczenie usługi cateringowej dla uczestników studiów podyplomowych "HTA i EBM w zarządzaniu w ochronie zdrowia" organizowanych przez Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków. Sprawa znak: 141.2711.63.2018
Termin składania ofert: 2018-09-04 10:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie przeprowadzenia czynności związanych ze wsparciem cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na płatne studia drugiego stopnia na kierunku Drug Discovery and Development w roku akademickim 2018/2019, prowadzone na Wydziale Farmaceutycznym w Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum w Krakowie, w języku obcym: angielskim. Sprawa znak: 141.2710.69.2018
Termin składania ofert: 2018-06-25 10:00