Szczegóły zamówienia

Data publikacji:2017-06-29
Treść ogłoszenia i zaproszenie do składania ofert: Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawa miografu naczyniowego 4 - komorowego z oprzyrządowaniem dla Katedry Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi UJ CM w Krakowie. Znak sprawy: 141.2713.17.2017.
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Termin składania ofert: 2017-07-06 10:00
Dokumenty związane z postępowaniem:
Zestawienie otrzymanych ofert otwartych w dniu 06.07.2017 r. (dzień publikacji: 2017-07-06)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (dzień publikacji: 2017-07-11)
Informacja o udzielonym zamówieniu (dzień publikacji: 2017-08-02)
Powrót