Szczegóły zamówienia

Data publikacji:2017-09-13
Treść ogłoszenia i zaproszenie do składania ofert: Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy odczynników do wykonywania oznaczeń wysokoprzepustowymi metodami skriningowymi dla projektu pt.: „Ocena mechanizmów molekularnych działania terapii podciśnieniowej w leczeniu owrzodzeń neuropatycznych w zespole stopy cukrzycowej”. Sprawa znak: 141.2713.24.2017
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Termin składania ofert: 2017-09-25 10:00
Dodatkowe załączniki do ogłoszenia:- Załacznik A do ogłoszenia (42 KB)
Rejestracja Wykonawcy, którzy chcą otrzymywać informacje o prostępowaniu proszeni są o zarejestrowanie się.
Dokumenty związane z postępowaniem:
Zapytanie i odpowiedź oraz zmiana treści ogłoszenia (dzień publikacji: 2017-09-18)
Ogłoszenie wraz ze Wzorem umowy – po zmianach z dnia 18.09.2017 r. (dzień publikacji: 2017-09-18)
Zapytanie i odpowiedź oraz zmiana treści ogłoszenia (dzień publikacji: 2017-09-20)
Załącznika A - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny - po zmianie z dnia 20.09.2017 r. (dzień publikacji: 2017-09-20)
Powrót