Szczegóły zamówienia

Data publikacji:2018-10-25
Tytuł zamówienia i treść ogłoszenia: OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO
Rodzaj zamówienia: Usługi
Termin składania ofert: 2018-11-02 10:00
SIWZ:- Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego W.141.20.2018 (253 KB)
Dokumenty związane z postępowaniem:
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia - Program funkcjonalno - użytkowy (dzień publikacji: 2018-10-25)
Powrót