Szczegóły zamówienia

Data publikacji:2016-12-02
Treść ogłoszenia i zaproszenie do składania ofert: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy przeciwciał dla Katedry Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum. Sprawa znak: 141.2713.22.2016.
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Termin składania ofert: 2016-12-07 11:00
Dodatkowe załączniki do ogłoszenia:- Zalacznik_A_do_Ogloszenia__141_2713_22_2016.xlsx (14 KB)
Dokumenty związane z postępowaniem:
Informacja o braku udzielenia zamówienia (unieważnienie) (dzień publikacji: 2016-12-08)
Powrót