Załącznik do ogłoszenia


Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 10 szt. przełączników przewodowych sieci LAN dla Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.102.2018.

Załącznik opublikowano: 2018-12-03

Sprawa znak: 141.2711.102.2018                                                                                                                                                                                                                                                                              Kraków, dn. 03.11.2018r.

ZESTAWIENIE OFERT otwartych w dniu 13.07.2018 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 1986, z późn. zm.) na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 10 szt. przełączników przewodowych sieci LAN dla Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie, ogłoszonego w BZP w dniu 23.11.2018 r, pod numerem 652636-N-2018.

 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 121 770,00 zł brutto.

Lp.

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin realizacji zamówienia

Gwarancja na przedmiot zamówienia

Płatności

1

Storio Sp. z o.o. sp. k.

ul. Reformacka 25,     32-020 Wieliczka

107 545,30 zł

do 28 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy

12 miesięcy

Płatności nastąpią zgodnie z pkt. 16) SIWZ tj. wzorem umowy

 


Powrót