Załącznik do ogłoszenia


Załącznik opublikowano: 2019-03-01

Sprawa znak: 141.2711.1.2019

Nr wewnętrzny pisma: 141.2711.1.2019/5

Kraków, dnia 01.03.2019r.

 

Zamawiający:

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków

 

 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi w trybie procedury ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na podstawie art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) w związku z art. 138o ust. 2-4 tej ustawy oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity:  Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1025 z późn. zm.) w zakresie świadczenia usług hotelowych (wraz ze śniadaniem) dla uczestników studiów podyplomowych „HTA i EBM w zarządzaniu w Ochronie Zdrowia” organizowanych przez Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM dla Projektu „Rozwój kompetencji kadry administracyjnej i zarządzającej dla poprawy jakości w ochronie zdrowia (PRO-QUO HEALTH) ogłoszonego i zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej pod nr 141.2711.1.2019 w dniu 09.01.2019r.

 

 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w dniu 31.01.2019r. udzielił zamówienia w zakresie świadczenia usług hotelowych (wraz ze śniadaniem) dla uczestników studiów podyplomowych "HTA i EBM w zarządzaniu w ochronie zdrowia" organizowanych przez Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie następującemu Wykonawcy:

 

 

SD Company Sara Dewerenda

Ul. Stawowa 2a/28

42-300 Myszków

Wartość umowy brutto: 5 100,00 zł

 
Powrót