Zamówienia poniżej progu

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy - lekarza specjalisty geriatrii lub w trakcie specjalizacji z geriatrii lub posiadającego doświadczenie w pracy na oddziale geriatrycznym oraz w pracy naukowo-badawczej do prowadzenia wizyt kontrolnych danej puli uczestników projektu oraz prowadzenia dokumentacji wizyt w formie papierowej i elektronicznej dla Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, w ramach projektu „SPRINTT – Sarkopenia oraz zespół fizycznej słabości u osób starszych: wieloskładnikowe strategie leczenia”. Sprawa znak: 141.2713.8.2018
Termin składania ofert: 2018-04-27 10:00

Przeprowadzenie wykładu z zakresu "Finansowy audyt wewnętrzny" w ramach studiów podyplomowych "HTA i EBM w Zarządzaniu w Ochronie Zdrowia" organizowanych przez Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków. Sprawa znak 141.2711.25.2018.
Termin składania ofert: 2018-04-18 10:00

Wyłonienie Wykonawcy na przeprowadzenie zajęć z zakresu „Krytycznej analizy dowodów naukowych. Elementy biostatystyki” w ramach studiów podyplomowych „HTA i EBM w Zarządzaniu w Ochronie Zdrowia”, organizowanych przez Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków. Sprawa znak: 141.2711.26.2018.
Termin składania ofert: 2018-04-17 11:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi utworzenia, obsługi i promocji platformy e-terapii wraz z aplikacją telefoniczną wspierającej ograniczenie spożywania alkoholu. Sprawa znak: 141.2713.7.2018.
Termin składania ofert: 2018-04-09 10:00

Przeprowadzenie zajęć z zakresu „Kalkulacja kosztów w podmiotach leczniczych: zakres, standardy, rodzaje rachunku kosztów, zarządzanie kosztami i wycena świadczeń” w ramach studiów podyplomowych „HTA i EBM w Zarządzaniu w Ochronie Zdrowia”, organizowanych przez Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków.
Termin składania ofert: 2018-04-04 11:00

Sukcesywne świadczenie usługi cateringowej w formie usług bufetowych i kawiarnianych dla uczestników studiów podyplomowych "HTA i EBM w zarządzaniu w ochronie zdrowia" organizowanych przez Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków. Sprawa znak: 141.2711.21.2018
Termin składania ofert: 2018-04-04 10:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług hotelowych (wraz ze śniadaniem) dla uczestników studiów podyplomowych „HTA i EBM w zarządzaniu w Ochronie Zdrowia” organizowanych przez Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM ”. Sprawa znak: 141.2711.23.2018
Termin składania ofert: 2018-04-03 13:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy - lekarza specjalisty geriatrii lub w trakcie specjalizacji z geriatrii lub posiadającego doświadczenie w pracy na oddziale geriatrycznym oraz w pracy naukowo-badawczej do prowadzenia wizyt kontrolnych danej puli uczestników projektu oraz prowadzenia dokumentacji wizyt w formie papierowej i elektronicznej, dla Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, w ramach projektu „SPRINTT – Sarkopenia oraz zespół fizycznej słabości u osób starszych: wieloskładnikowe strategie leczenia”. Sprawa znak: 141.2713.6.2018
Termin składania ofert: 2018-03-12 11:00

Przygotowanie merytoryczne treści szkoleniowej wykładów i warsztatów w ramach materiałów na studia podyplomowe „HTA i EBM w Zarządzaniu w Ochronie Zdrowia”. Sprawa nr 141.2711.16.2018
Termin składania ofert: 2018-03-08 11:00

Przygotowanie merytoryczne treści szkoleniowej 1 godziny wykładu dotyczącego „Zasady konstruowania koszyka świadczeń zdrowotnych. Wykorzystanie raportów HTA (Health Technology Assessment) przy podejmowaniu decyzji refundacyjnych na konkretnych przykładach” w ramach materiałów na szkolenie stacjonarne „HTA i zarządzanie w Ochronie Zdrowia”. Sprawa nr 141.2711.15.2018
Termin składania ofert: 2018-03-08 10:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie jednorazowej dostawy testów do oznaczeń immunoenzymatycznych (ELISA), odpowiednio w odniesieniu od jednej do czterech części przedmiotu zamówienia. Sprawa znak: 141.2713.5.2018
Termin składania ofert: 2018-03-07 10:00

Sukcesywne świadczenie usług hotelowych (wraz ze śniadaniem) dla uczestników studiów podyplomowych "HTA i EBM w zarządzaniu w ochronie zdrowia" organizowanych przez Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Sprawa znak: 141.2711.13.2018.
Termin składania ofert: 2018-02-27 11:00

Sukcesywne świadczenie usług cateringowych w formie usług bufetowych i kawiarnianych dla uczestników studiów podyplomowych "HTA i EBM w zarządzaniu w ochronie zdrowia" organizowanych przez Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków. Sprawa znak: 141.2711.12.2018.
Termin składania ofert: 2018-02-27 10:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnego świadczenia usługi cateringowej w formie usług bufetowych i kawiarnianych dla uczestników kursów lub spotkań organizowanych przez Zakład Dydaktyki Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum przy ul. Łazarza 16, 31 530 Kraków w ramach projektu Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Nr umowy o dofinansowanie: POWR.05.03.00-00-0006/15-00. Sprawa numer 141.2711.8.2018
Termin składania ofert: 2018-02-14 10:00

Przygotowanie merytoryczne treści szkoleniowej wykładów i warsztatów w ramach materiałów na studia podyplomowe "HTA i EBM w Zarządzaniu w Ochronie Zdrowia". Sprawa nr 141.2711.7.2018.
Termin składania ofert: 2018-02-08 11:00

Przygotowanie merytoryczne treści szkoleniowej 1 godziny wykładu dotyczącego "Rola i miejsce finansowego audytu wewnętrznego w podmiotach leczniczych, podstawy prawne, rodzaje i standardy audytu wewnętrznego" w ramach materiałów na szkolenie e-learningowe "HTA i zarządzanie w ochronie zdrowia". Sprawa nr 141.2711.6.2018.
Termin składania ofert: 2018-02-08 10:45

Przygotowanie merytoryczne treści szkoleniowej wykładów w ramach materiałów na szkolenie stacjonarne "HTA i zarządzanie w Ochronie Zdrowia". Sprawa nr 141.2711.5.2018.
Termin składania ofert: 2018-02-08 10:30

Przygotowanie merytoryczne treści szkoleniowej wykładów w ramach materiałów na szkolenia e-learningowe EBM/HTA.Sprawa nr 141.2711.3.2018.
Termin składania ofert: 2018-02-08 10:15

Przygotowanie merytoryczne treści szkoleniowej 1 godziny wykładu dotyczącego "Audyt wewnętrzny w ochronie zdrowia" w ramach materiałów na szkolenie e-learningowe "Finanse i audyt wewnętrzny". Sprawa nr 141.2711.4.2018.
Termin składania ofert: 2018-02-08 10:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług cateringowych w formie usług bufetowych i kawiarnianych w trakcie Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych IMSC 2018, obejmujących przerwy kawowe i obiady w przerwie lunchowej w czasie sesji konferencyjnych oraz kolację podczas Gali otwarcia w terminie: 19-21 kwietnia 2018r., organizowanej przez Zarząd Studenckiego Towarzystwa Naukowego UJ CM. Sprawa znak: 141.2711.2.2018
Termin składania ofert: 2018-02-05 10:00