Zamówienia poniżej progu

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług pocztowych na rzecz jednostek organizacyjnych UJ CM w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w przypadku braku możliwości ich doręczenia oraz odbioru przesyłek od Zamawiającego przeznaczonych do nadania.
Termin składania ofert: 2018-01-24 10:00

Przygotowanie ekranów do podzielonych na moduły szkoleń e-learningowych z zakresu antykorupcji, EBM/HTA, finansów i audytu wewnętrznego oraz umieszczenie tych ekranów na platformie stacjonującej na serwerze. Sprawa nr 141.2711.88.2017.
Termin składania ofert: 2018-01-03 10:00

Przygotowanie ekranów do szkolenia e-learningowego z zakresu HTA i zarządzania w ochronie zdrowia oraz umieszczenie tych ekranów na platformie stacjonującej na serwerze. Sprawa nr 141.2711.89.2017.
Termin składania ofert: 2017-12-21 10:00

Sukcesywna dostawa jednorazowych sond do optycznej koherentnej tomografii (OCT), wraz z dzierżawą konsoli do projektu pt.: „Ładunek niestabilnych blaszek miażdżycowych związany z upośledzonym potencjałem naprawczym sieci fibrynowej determinuje przetrwałe ryzyko prozakrzepowe po zawale serca” dla Pracowni Hemodynamiki i Angiokardiografii Oddziału Kardiologii Interwencyjnej w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków. Sprawa znak: 141.2713.30.2017
Termin składania ofert: 2017-12-08 10:00

Sukcesywnea dostawa jednorazowych sond do optycznej koherentnej tomografii (OCT), wraz z dzierżawą konsoli do projektu pt.: „Ładunek niestabilnych blaszek miażdżycowych związany z upośledzonym potencjałem naprawczym sieci fibrynowej determinuje przetrwałe ryzyko prozakrzepowe po zawale serca” dla Pracowni Hemodynamiki i Angiokardiografii Oddziału Kardiologii Interwencyjnej w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków. Sprawa znak: 141.2713.28.2017
Termin składania ofert: 2017-11-30 10:00

przygotowanie merytoryczne treści szkoleniowej 1h wykładu dotyczącego „Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility) jako mechanizm promocji jakości” w ramach materiałów na szkolenie e-learningowe „Działania antykorupcyjne i zdarzenia niepożądane”.
Termin składania ofert: 2017-11-08 11:00

Dostawa uniwersalnej centrali do ultrasonografii endoskopowej o skanowaniu mechanicznym i elektronicznym - klasa premium. Sprawa znak: 141.2713.22.2017
Termin składania ofert: 2017-11-06 10:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 1 zintegrowanego systemu detekcji analogicznego do systemów stosowanych w cytometrach przepływowych oparty na współdziałaniu mikrosfer xMAP, laserów, systemów optycznych oraz wysoce wydajnych mikroprocesorów z oprogramowaniem i systemem do płukania płytek. Znak sprawy: 141.2713.26.2017
Termin składania ofert: 2017-10-19 10:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 1 preparatywnego zestawu HPLC z detektorem DAD, kolektorem frakcji i oprogramowaniem do sterowania, akwizycji i obróbki danych.
Termin składania ofert: 2017-10-02 10:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy odczynników do wykonywania oznaczeń wysokoprzepustowymi metodami skriningowymi dla projektu pt.: „Ocena mechanizmów molekularnych działania terapii podciśnieniowej w leczeniu owrzodzeń neuropatycznych w zespole stopy cukrzycowej”. Sprawa znak: 141.2713.24.2017
Termin składania ofert: 2017-09-25 10:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy DLS/SLS – zestawu wykorzystującego dynamiczne rozpraszanie światła do pomiaru promienia hydrodynamicznego cząstek, masy cząsteczkowej, potencjału zeta, stopnia agregacji wraz z komputerem i oprogramowaniem – 1 zestaw dla Katedry Biochemii Lekarskiej UJ CM w Krakowie. Sprawa znak: 141.2713.21.2017
Termin składania ofert: 2017-09-20 10:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy odczynników do wykonywania oznaczeń wysokoprzepustowymi metodami skriningowymi dla projektu pt.: "Ocena mechanizmów molekularnych działania terapii podciśnieniowej w leczeniu owrzodzeń neuropatycznych w zespole stopy cukrzycowej". Sprawa znak: 141.2713.20.2017
Termin składania ofert: 2017-09-08 10:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi bufetowej i kawiarnianej dla uczestników Międzynarodowego Kursu Urologii Dziecięcej ESPU „15th Educational Committee Annual Course” w terminie: 15-16 września 2017 organizowanego przez Klinikę Urologii Dziecięcej UJ CM we współpracy z Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ. Sprawa znak: 141.2711.49.2017
Termin składania ofert: 2017-08-18 10:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komputera przenośnego przeznaczonego do mobilnej naukowo-badawczej pracy z systemem wykazującym się kompatybilnością z wykorzystywanymi programami. Znak sprawy 141.2713.19.2017.
Termin składania ofert: 2017-08-09 10:00

Jednorazowa dostawy odczynników do eksperymentów in vivo w ramach realizacji projektu pt. ”Ligandy receptorów 5-HT6 jako dodatek do przeciwpsychotycznej terapii schizofrenii – wpływ na masę ciała, parametry metaboliczne, zaburzenia kognitywne, zaburzenia nastroju”, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. Znak sprawy 141.2713.18.2017.
Termin składania ofert: 2017-07-20 10:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawa miografu naczyniowego 4 - komorowego z oprzyrządowaniem dla Katedry Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi UJ CM w Krakowie. Znak sprawy: 141.2713.17.2017.
Termin składania ofert: 2017-07-06 10:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy odczynników i zestawów do oznaczania ekspresji genów dla Zakładu Immunologii Klinicznej, Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii, Instytutu Pediatrii Wydziału Lekarskiego UJ CM. Znak sprawy: 141.2713.16.2017.
Termin składania ofert: 2017-06-23 11:00

Dostawa czytnika żeli DNA i membran stosowanych w metodzie Western blot dla Katedry Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi UJ CM w Krakowie. Znak sprawy: 141.2713.13.2017.
Termin składania ofert: 2017-06-21 10:00

Dostawa zestawu do cyfrowej rejestracji i analizy obrazów z wykorzystaniem immunofluorescencji dla Katedry Neurologii UJ CM w Krakowie. Znak sprawy: 141.2713.15.2017.
Termin składania ofert: 2017-06-14 10:00

Dostawa odczynników do cytometrii przepływowej, odczynników biologicznych i chemicznych, odczynników Real-time PCR, przeciwciał w związku z realizacją projektu: „Rola okołonaczyniowej tkanki tłuszczowej w regulacji dysfunkcji naczyniowej i nadciśnienia” dla Katedry Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do czternastu części zamówienia. Znak sprawy: 141.2713.14.2017.
Termin składania ofert: 2017-06-08 11:00