Zamówienia poniżej progu

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie przeprowadzenia czynności związanych ze wsparciem cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na płatne studia drugiego stopnia na kierunku Drug Discovery and Development w roku akademickim 2018/2019, prowadzone na Wydziale Farmaceutycznym w Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum w Krakowie, w języku obcym: angielskim. Sprawa znak: 141.2710.69.2018
Termin składania ofert: 2018-06-25 10:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie jednorazowego świadczenia usługi cateringowej w formie usług bufetowych i kawiarnianych dla władz, studentów i gości Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców UJ CM w Krakowie, po zakończeniu oficjalnej uroczystości rozdania dyplomów w dniu 30 czerwca 2018 r. Sprawa znak: 141.2711.47.2018.
Termin składania ofert: 2018-06-15 10:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na przeprowadzenie wykładu z zakresu "Przeglądy systematyczne i metaanalizy" w ramach studiów podyplomowych "HTA i EBM w zarządzaniu w ochronie zdrowia", organizowanych przez Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków. Sprawa znak: 141.2711.44.2018.
Termin składania ofert: 2018-06-08 10:30

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na przeprowadzenie wykładów z zakresu "Społeczna odpowiedzialność biznesu" w ramach studiów podyplomowych "HTA i EBM w zarządzaniu w ochronie zdrowia", organizowanych przez Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków. Sprawa znak: 141.2711.45.2018.
Termin składania ofert: 2018-06-08 10:00

Jednorazowa dostawa odczynników do ilościowej analizy ekspresji genów dla projektu pt.: „Mechanizmy epigenetyczne jako nowe czynniki ryzyka rozwoju neuropatii cukrzycowej w cukrzycy typu 1". Sprawa znak: 141.2713.11.2018.
Termin składania ofert: 2018-05-25 12:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie jednorazowej dostawy zestawu specjalistycznych odczynników do oznaczeń mikroRNA, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, Ośrodka Genomiki Medycznej OMICRON. Sprawa znak: 141.2713.10.2018
Termin składania ofert: 2018-05-25 10:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie jednorazowej dostawy zestawu specjalistycznych odczynników do analizy mikroRNA, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, Ośrodka Genomiki Medycznej OMICRON. Sprawa znak: 141.2713.9.2018
Termin składania ofert: 2018-05-25 10:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnego świadczenia usługi cateringowej w formie usług bufetowych i kawiarnianych dla uczestników kursów organizowanych przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków. Numer sprawy 141.2711.24.2018
Termin składania ofert: 2018-05-04 10:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi cateringowej w formie usługi bufetowej i kawiarnianej dla uczestników VIII Konferencji Doktorantów UJ CM w dniu 19.05.2018r., obejmującej przerwę kawową i lunch, organizowanej przez Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum. Konferencja będzie odbywać się w Zespole Dydaktyczno – Bibliotecznym, Kampus 600-lecia UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Sprawa znak 141.2711.31.2018
Termin składania ofert: 2018-04-30 10:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy - lekarza specjalisty geriatrii lub w trakcie specjalizacji z geriatrii lub posiadającego doświadczenie w pracy na oddziale geriatrycznym oraz w pracy naukowo-badawczej do prowadzenia wizyt kontrolnych danej puli uczestników projektu oraz prowadzenia dokumentacji wizyt w formie papierowej i elektronicznej dla Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, w ramach projektu „SPRINTT – Sarkopenia oraz zespół fizycznej słabości u osób starszych: wieloskładnikowe strategie leczenia”. Sprawa znak: 141.2713.8.2018
Termin składania ofert: 2018-04-27 10:00

Przeprowadzenie wykładu z zakresu "Finansowy audyt wewnętrzny" w ramach studiów podyplomowych "HTA i EBM w Zarządzaniu w Ochronie Zdrowia" organizowanych przez Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków. Sprawa znak 141.2711.25.2018.
Termin składania ofert: 2018-04-18 10:00

Wyłonienie Wykonawcy na przeprowadzenie zajęć z zakresu „Krytycznej analizy dowodów naukowych. Elementy biostatystyki” w ramach studiów podyplomowych „HTA i EBM w Zarządzaniu w Ochronie Zdrowia”, organizowanych przez Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków. Sprawa znak: 141.2711.26.2018.
Termin składania ofert: 2018-04-17 11:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi utworzenia, obsługi i promocji platformy e-terapii wraz z aplikacją telefoniczną wspierającej ograniczenie spożywania alkoholu. Sprawa znak: 141.2713.7.2018.
Termin składania ofert: 2018-04-09 10:00

Przeprowadzenie zajęć z zakresu „Kalkulacja kosztów w podmiotach leczniczych: zakres, standardy, rodzaje rachunku kosztów, zarządzanie kosztami i wycena świadczeń” w ramach studiów podyplomowych „HTA i EBM w Zarządzaniu w Ochronie Zdrowia”, organizowanych przez Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków.
Termin składania ofert: 2018-04-04 11:00

Sukcesywne świadczenie usługi cateringowej w formie usług bufetowych i kawiarnianych dla uczestników studiów podyplomowych "HTA i EBM w zarządzaniu w ochronie zdrowia" organizowanych przez Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków. Sprawa znak: 141.2711.21.2018
Termin składania ofert: 2018-04-04 10:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług hotelowych (wraz ze śniadaniem) dla uczestników studiów podyplomowych „HTA i EBM w zarządzaniu w Ochronie Zdrowia” organizowanych przez Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM ”. Sprawa znak: 141.2711.23.2018
Termin składania ofert: 2018-04-03 13:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy - lekarza specjalisty geriatrii lub w trakcie specjalizacji z geriatrii lub posiadającego doświadczenie w pracy na oddziale geriatrycznym oraz w pracy naukowo-badawczej do prowadzenia wizyt kontrolnych danej puli uczestników projektu oraz prowadzenia dokumentacji wizyt w formie papierowej i elektronicznej, dla Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, w ramach projektu „SPRINTT – Sarkopenia oraz zespół fizycznej słabości u osób starszych: wieloskładnikowe strategie leczenia”. Sprawa znak: 141.2713.6.2018
Termin składania ofert: 2018-03-12 11:00

Przygotowanie merytoryczne treści szkoleniowej wykładów i warsztatów w ramach materiałów na studia podyplomowe „HTA i EBM w Zarządzaniu w Ochronie Zdrowia”. Sprawa nr 141.2711.16.2018
Termin składania ofert: 2018-03-08 11:00

Przygotowanie merytoryczne treści szkoleniowej 1 godziny wykładu dotyczącego „Zasady konstruowania koszyka świadczeń zdrowotnych. Wykorzystanie raportów HTA (Health Technology Assessment) przy podejmowaniu decyzji refundacyjnych na konkretnych przykładach” w ramach materiałów na szkolenie stacjonarne „HTA i zarządzanie w Ochronie Zdrowia”. Sprawa nr 141.2711.15.2018
Termin składania ofert: 2018-03-08 10:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie jednorazowej dostawy testów do oznaczeń immunoenzymatycznych (ELISA), odpowiednio w odniesieniu od jednej do czterech części przedmiotu zamówienia. Sprawa znak: 141.2713.5.2018
Termin składania ofert: 2018-03-07 10:00