Zamówienia poniżej progu

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 1 sztuki inkubatora stolikowego do mikroskopu z akcesoriami, dla Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii UJ CM w Krakowie. Sprawa znak: 141.2713.5.2020
Termin składania ofert: 2020-05-27 10:00

Wyłonienie Wykonawcy świadczenia usługi w zakresie ochrony fizycznej w celu zapewnienia bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej osób oraz ochrony mienia na terenie Zespołu Domów Studenckich [ZDS] w Prokocimiu, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.15.2020.
Termin składania ofert: 2020-05-25 12:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi hotelowej, cateringowej (z pełnym wyżywieniem) oraz z dostępem do Sali konferencyjnej dla doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ w terminie 09-11.10.2020r. w celu odbycia szkoły wyjazdowej (letniej) w ramach programu kształcenia na II roku, organizowanej przez Szkołę Doktorską Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ z siedzibą przy ul. św. Anny w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.4.2020
Termin składania ofert: 2020-03-31 11:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie jednorazowej dostawy specjalistycznych testów immunoenzymatycznych (ELISA) do oceny ilościowej białek w ramach realizacji projektu "Właściwości skrzepu fibrynowego w ostrej zatorowości płucnej". Sprawa znak: 141.2713.6.2020.
Termin składania ofert: 2020-03-27 10:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie jednorazowej dostawy specjalistycznych zestawów ELISA do oznaczeń ilościowych białek dla Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Instytutu Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum zlokalizowanej przy ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków, odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześciu części przedmiotu zamówienia. Sprawa znak: 141.2713.2.2020
Termin składania ofert: 2020-03-11 10:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonywania badań profilaktycznych dla pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.105.2019
Termin składania ofert: 2020-03-09 10:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie prowadzenia wykładów dla uczestników studiów podyplomowych, organizowanych przez Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum z siedzibą w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 20, w związku z realizacją projektu pt.: „Efektywna placówka medyczna, program szkoleń dla pracowników administracyjnych i zarządzających dla poprawy jakości w ochronie zdrowia”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr umowy o dofinansowanie: POWR.05.02.00-0038/18-00/1205/2019/690, odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześciu części przedmiotu zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.8.2020
Termin składania ofert: 2020-02-18 11:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnego świadczenia usługi cateringowej w formie usług bufetowych i kawiarnianych dla uczestników kursów lub spotkań organizowanych przez Zakład Dydaktyki Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie w ramach projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Nr umowy o dofinansowanie: POWR.05.03.00-00-0006/15-00. Sprawa znak: 141.2711.3.2020
Termin składania ofert: 2020-02-13 11:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie jednorazowej dostawy zestawów odczynników do wykonania badań transkryptomu metodą sekwencjonowania RNA w ramach realizacji projektu pn.: „Rola procesu brązowienia adipocytów białej tkanki tłuszczowej w rozwoju kacheksji nowotworowej na przykładzie raka żołądka.” Sprawa znak : 141.2713.1.2020
Termin składania ofert: 2020-02-05 10:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi cateringowej dla uczestników konferencji Trans Senior Training w dniach 11-13 luty 2020 r. organizowanej przez Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum. Sprawa znak: 141.2711.2.2020.
Termin składania ofert: 2020-01-30 11:30

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania czynności polegających na: 1) przeprowadzaniu badań w miejscu pobytu respondentów oraz 2) kontakcie i wizytach w miejscu pobytu non-respondentów projektu „Psychospołeczne determinanty chorób sercowo-naczyniowych i procesu starzenia. Badanie prospektywne kohorty mężczyzn i kobiet w wieku 60-84 lat” finansowany z Narodowego Centrum Nauki dla Katedry Epidemiologii i Badań Populacyjnych UJ CM w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. Sprawa znak: 141.2713.23.2019
Termin składania ofert: 2019-12-20 11:00

Zapytanie ofertowe i zaproszenie do złożenia oferty w zakresie realizacji usługi polegającej na "Konserwacji, przeoprawie i oprawie czasopism i książek medycznych z kolekcji XIX i pocz. XX wieku (do 1945 roku)".
Termin składania ofert: 2019-10-28 10:30

Zapytanie ofertowe i zaproszenie do złożenia oferty. Zaangażowanie pracownika na stanowisko specjalisty do realizacji zadań w ramach projektu pn. „Portal zarządzania wiedzą i potencjałem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum jako moduł Polskiej Platformy Medycznej”, Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020, Numer Projektu: POPC.02.03.01-00-0070/18. Zadanie 2
Termin składania ofert: 2019-08-30 15:00

Zapytanie ofertowe i zaproszenie do złożenia oferty: Zaangażowanie pracownika na stanowisko specjalisty ds. informacji naukowo-technicznej do realizacji zadań w ramach projektu pn. „Portal zarządzania wiedzą i potencjałem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum jako moduł Polskiej Platformy Medycznej”, Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020, Numer Projektu: POPC.02.03.01-00-0070/18. Zadanie 1
Termin składania ofert: 2019-08-30 15:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie przeprowadzenia czynności związanych ze wsparciem cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na płatne studia drugiego stopnia na kierunku Drug Discovery and Development w roku akademickim 2018/2019, prowadzone na Wydziale Farmaceutycznym w Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum w Krakowie, w języku obcym: angielskim. Sprawa znak: 141.2710.69.2018
Termin składania ofert: 2018-06-25 10:00