Zamówienia ustawowe

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw komputerów stacjonarnych i monitorów dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.69.2018
Termin składania ofert: 2018-10-23 11:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonywania usługi sprzątania pomieszczeń wraz z dezynfekcją w Obiekcie Dydaktycznym UJ CM przy ul. Czystej 18 w Krakowie.
Termin składania ofert: 2018-09-25 10:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy aparatury medycznej dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do siedmiu części zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.54.2018
Termin składania ofert: 2018-09-25 10:00

Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.67.2018
Termin składania ofert: 2018-09-18 11:00

Sukcesywne dostawy komputerów stacjonarnych i monitorów dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.66.2018
Termin składania ofert: 2018-09-06 10:00

Zakup i dostawa komputera przenośnego dla Instytutu Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.58.2018
Termin składania ofert: 2018-08-23 10:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na obsługę logistyczną, zapewnienie i zorganizowanie (obsługa) udziału pacjentów symulowanych na potrzeby realizacji zajęć dydaktycznych oraz egzaminów prowadzonych przez Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.61.2018.
Termin składania ofert: 2018-08-21 11:30

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie jednorazowej dostawy końcówek do pipet automatycznych z filtrem dla potrzeb Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum. Sprawa znak: 141.2711.64.2018.
Termin składania ofert: 2018-08-16 10:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na opracowanie przypadków wirtualnego pacjenta polegających na aktualizacji przypadków opracowanych przez UJ CM, które przeznaczone będą do wykorzystania przez studentów kierunków medycznych w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Nr umowy o dofinansowanie: POWR.05.03.00-00-0006/15-00, odpowiednio w odniesieniu od jednej do jedenastu części przedmiotu zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.57.2018
Termin składania ofert: 2018-08-14 11:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie wymiany dźwigu towarowego w budynku Katedry Anatomii Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, zlokalizowanego przy ul. Kopernika 12 w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.55.2018
Termin składania ofert: 2018-08-09 11:00

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej (partiami) dostawy odczynników wytwarzanych przez Thermo Fisher Scientific dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, przeznaczonych w szczególności do działalności statutowej, naukowej, badawczej i eksperymentalno - rozwojowej. Sprawa znak: 141.2711.50.2018
Termin składania ofert: 2018-08-03 10:00

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie przeprowadzenia w ośrodku badania naukowego Substudy_01_INNOMED_Braster_2016_01 z wykorzystaniem wyrobu medycznego Braster ™ oraz urządzenia INVENIA ™ABUS oraz z wykorzystaniem urządzenia do mammografi spektralnej i tomosyntezy piersi w razie wskazań medycznych dla Uniwersytetu Jagiellońskiego -Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2713.13.2018
Termin składania ofert: 2018-07-27 12:00

Przedmiotem zamówienia jest kontynuacja rozbudowy i przebudowa budynku przy ul. Medycznej 7 w Krakowie w celu dostosowania pomieszczeń na potrzeby Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. 141.2711.33.2018
Termin składania ofert: 2018-06-28 11:00