Szczegóły zamówienia

Data publikacji:2018-10-03
Tytuł zamówienia i treść ogłoszenia: Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej (partiami) dostawy odczynników wytwarzanych przez Sigma-Aldrich dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, przeznaczonych w szczególności do działalności statutowej, naukowej, badawczej i eksperymentalno-rozwojowej. Sprawa znak: 141.2711.80.2018
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Termin składania ofert: 2018-11-14 10:00
SIWZ:- SIWZ 141.2711.80.2018 (458 KB)
- JEDZ 141.2711.80.2018 (101 KB)
- Zał. nr 1 do SIWZ 141.2711.80.2018 (opis przedmiotu zamówienia) (123 KB)
Dokumenty związane z postępowaniem:
Odpowiedzi na pytania z dn.10.10.2018r. Sprawa znak: 141.2711.80.2018 (dzień publikacji: 2018-10-10)
Zał nr 1 do SIWZ 141.2711.80.2018 - zmiana z dn. 10.10.2018 w zakresie poz. 540 (dzień publikacji: 2018-10-10)
Zmiana treści SIWZ oraz zmiana ogłoszenia o zamówieniu, sprawa znak: 141.2711.80.2018 (dzień publikacji: 2018-10-24)
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu w Dz. U. UE pod nr 2018/S 206-470252 (dzień publikacji: 2018-10-25)
Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu z dn. 25.10.2018r., sprawa znak: 141.2711.80.2018 (dzień publikacji: 2018-10-25)
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu w Dz. U. UE 2018/S 209 - 477333, spr. znak: 141.2711.80.2018 (dzień publikacji: 2018-10-30)
Zestawienie otrzymanych ofert w dn. 14.11.2018r., sprawa znak: 141.2711.80.2018 (dzień publikacji: 2018-11-14)
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej, sprawa znak: 141.2711.80.2018 (dzień publikacji: 2018-12-14)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Dz. U. UE z dn. 04.02.2019r. pod numerem 2019/S 024 - 052306, sprawa znak: 141.2711.80.2018 (dzień publikacji: 2019-02-04)
Powrót